فهرست
پیروزی اراده پرسپولیس
پیروزی اراده پرسپولیس

پیروزی اراده پرسپولیس

آی اسپورت - تیم یحیی را می‌دیدیم نه با حوصله‌ای از سر بی‌حوصلگی، بلکه با استفاده از تاکتیک صبر و رعایت اراده خاص‌‌اندشیانه بازی را به سود خود پیش می‌برد! که نتیجه‌ای هم عایدش نمی‌شد ولی خودباختگی و آسیمه‌سری هم نداشت! خونسردی استراتژیک بخشی از کارویژه قابل تشخیص مردان یحیی بود! خونسرد بودنشان، هم تاکتیک بود برای پرسپولیس و هم استراتژی!

فرمان روشن یحیی این بود: ... سر خود را به دیوار نمی‌کوبیم و نمی‌کوبید! تیمی که می‌دانست، چون صبر کند، ز غوره کال و ترش و تلخ، حلوای شیرین و خوش‌عطر پیروزی نصیبش خواهد شد! پرسپولیس، مزد باور به خودش و پاداش عدم انحراف از خط پیروزی سازش را گرفت! این تیم جوری برنده شد که پیشتر از شهرخودرو و حتی از پدیده دیده بودیم!

شرط اول این نوشته کوتاه رعایت انصاف بود و اینکه نه خودخواهانه، بلکه راست‌گویانه حق را به صاحب حق این بازی منظم و مرتب و دارای تربیت و ادب خوش‌نما بودن تقدیم کرد! به هر دو تیم، بلکه به ماشین‌سازان!

پرسپولیس آن‌جور که دلش خواست فوتبال کرد و به سیاق دلخواهش هم برنده شد ولی ماشین‌سازی نیز یک تیم محترم، یک تیم برخوردار از اندیشه بازی و یک تیم از پیش نباخته ولی خوشحال از بازنده نشدن بود! عیب ماشین‌سازی در همین نکته بود! رضایت درونی و خوشحالی بیرونی، هم از شکل مسابقه و هم از روند بازی! ماشین‌سازی تیمی بود که برای نباختن، سخت‌جانی می‌کرد! پرسپولیس، تیمی می‌شود که حتی به چند ثانیه آخر بازی هم چشم دارد!

تفاوت‌های فوتبال یحیی

پرسپولیس را که میدیدیم، بازی آشنایی به یادمان می‌آمد! پرسپولیس را که می‌دیدیم بازیاش را می‌شناختیم! پرسپولیس را که می‌دیدیم، پدیده بیشتر و شهرخودرو کمتر، به یادمان می‌آمد! همان بازی گسترده و پهن شده در عرض زمین! همان فوتبال میدان‌گیر پرحرکت که تک‌تک عملیات فردیاش تحت تأثیر و برای راه افتادن یک سلسله حرکات به شدت غیرفردی بود!

پرسپولیس در حال تغییر شیوه بازی است! پرسپولیس در حال تبدیل شدن به تیمی است که قبلاً نبود! پرسپولیس از یک تیم که بازی‌اش یک روند و یک شیوه داشت، خارج می‌شود! تیم «یحیی» در حال تبدیل شدن به تیم یحیی است! با خصوصیات مخصوص به‌خود و با کلیدواژه‌های تاکتیکی نشاندار و نشانه‌دار! پرسپولیس می‌تواند بازنده هم بشود ولی رفته‌رفته، نمی‌تواند یک تیم فاقد ارزش‌های حرکتی خودویژه نشان دهد! پرسپولیس، بازی به بازی خاص‌تر می‌شود!

 

خبر ورزشی 

۱۱    
آی اسپورت
2020-07-12 15:30:00
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر