فهرست
بلاتر در پاسخ به انتقادات: شما هم می‌توانید در انتخابات فیفا شرکت کنید !
بلاتر در پاسخ به انتقادات: شما هم می‌توانید در انتخابات فیفا شرکت کنید !

بلاتر در پاسخ به انتقادات: شما هم می‌توانید در انتخابات فیفا شرکت کنید !

آی اسپورت- سپ بلاتر، رئیس فیفا پاسخ انتقادات مبنی بر شرکت دوباره ی او در انتخابات فیفا در سال آینده را داد.

بلاتر به شدت تحت انتقاد از سوی جامعه فوتبال است ولی قصد دارد بار دیگر در انتخابات شرکت کند. او از سال 1998 رئیس فیفاست و پاسخ انتقادات در این زمینه را داد.

او در جمع خبرنگاران گفت: \" صحبت نکنید، بروید و بجنگید، بعد خواهدی دید. مردم می‌گویند که من نباید کاندید شوم یا انتخاب شوم. آنها هم می‌توانند ریسک کنند و در انتخابات شرکت کنند.من به دیگران می‌گیم، اگر می‌خواهید رسیک کنید، پس ریسک کنید. این بسیار خوب است و من آماده جنگیدن هستم. ولی وقتی ریسک می‌کنید، احتمال باختن نیز وجود دارد. اگر از من انتقاد نشود، ارزشی ندارم.\"

     
آی اسپورت
2014-08-10 09:51:52
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر