فهرست
تقویم کامل لیگ شانزدهم تا پایان هفته سی‌ام/ دربی هفته ششم افتاد
تقویم کامل لیگ شانزدهم تا پایان هفته سی‌ام/ دربی هفته ششم افتاد

تقویم کامل لیگ شانزدهم تا پایان هفته سی‌ام/ دربی هفته ششم افتاد

آی اسپورت- کمیته مسابقات اعلام کرد برنامه سی‌ هفته‌ای مسابقات لیگ برتر تدوین شده است، اما با توجه به اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ ۱۱ آذرماه سهمیه‌های قطعی حضور نمایندگان فوتبال کشور در لیگ قهرمانان آسیا برای فصل آینده را اعلام می‌کند، برنامه نیم‌فصل دوم مسابقات لیگ برتر بعد از تعیین شدن سهمیه‌ها اعلام خواهد شد.

برنامه نیم‌فصل اول مسابقات لیگ برتر در فصل ۹۶-۹۵  به شرح زیر است:هفته اول
دوشنبه ۴ مرداد ۹۵
تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد
سیاه‌جامگان مشهد - ذوب‌آهن اصفهان - ورزشگاه ثامن مشهد
صبای قم - صنعت نفت آبادان - ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال تهران - نفت تهران - ورزشگاه آزادی تهران

سه‌شنبه ۵ مرداد۹۵
سایپای تهران - پرسپولیس تهران - ورزشگاه تختی تهران
گسترش فولاد تبریز - پیکان تهران - ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
فولاد خوزستان - ماشین‌سازی تبریز - ورزشگاه غدیر اهواز
سپاهان اصفهان - پدیده خراسان - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

***************************************************

هفته دوم
یکشنبه ۱۰ مرداد ۹۵
استقلال خوزستان - استقلال تهران - ورزشگاه غدیر اهواز
ذوب‌آهن اصفهان - سایپای تهران - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پیکان تهران - صبای قم - ورزشگاه شهدای شهر قدس
پدیده خراسان  - سیاه‌جامگان مشهد - ورزشگاه ثامن مشهد

دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵
ماشین‌سازی تبریز - گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد
صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد
پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان - ورزشگاه آزادی تهران
نفت تهران - سپاهان اصفهان - ورزشگاه تختی تهران

***************************************************

هفته سوم
جمعه ۱۵ مرداد ۹۵
استقلال تهران - صنعت نفت آبادان - ورزشگاه آزادی تهران
فولاد خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان - ورزشگاه غدیر اهواز
سیاه‌جامگان مشهد - سایپای تهران - ورزشگاه ثامن مشهد

شنبه ۱۶ مرداد ۹۵
صبای قم - ماشین‌سازی تبریز - ورزشگاه یادگار امام قم
سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
نفت تهران - پدیده خراسان - ورزشگاه تختی تهران
گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس تهران - ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
یکشنبه ۱۷ مرداد ۹۵
تراکتورسازی تبریز - پیکان تهران - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد

***************************************************

هفته چهارم
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۹۵
پیکان تهران - استقلال تهران - ورزشگاه شهدای شهر قدس
ذوب‌آهن اصفهان - گسترش فولاد تبریز - فولادشهر اصفهان
استقلال خوزستان - نفت تهران - ورزشگاه غدیر اهواز
ماشین‌سازی تبریز - تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد
سایپای تهران - پدیده خراسان - ورزشگاه پاس قوامین تهران
صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان - ورزشگاه متعاقباً اعلام خواهد شد
پرسپولیس تهران - صبای قم - ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ۲۲ مرداد ۹۵
سیاه‌جامگان مشهد - فولاد خوزستان - ورزشگاه ثامن مشهد

***************************************************

هفته پنجم
جمعه ۱۹ شهریور ۹۵
نفت تهران - صنعت نفت آبادان - ورزشگاه تختی تهران
گسترش فولاد تبریز - سیاه‌جامگان مشهد - ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

شنبه  ۲۰ شهریور ۹۵
پدیده خراسان - استقلال خوزستان - ورزشگاه ثامن مشهد
صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان - ورزشگاه یادگار امام قم
تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس تهران - ورزشگاه یادگار امام تبریز
فولاد خوزستان - سایپای تهران - ورزشگاه غدیر اهواز
سپاهان اصفهان - پیکان تهران - ورزشگاه فولادشهر اصفهان

یکشنبه ۲۱ شهریور ۹۵
استقلال تهران - ماشین‌سازی تبریز - ورزشگاه آزادی تهران

***************************************************

هفته ششم
پنجشنبه  ۲۵ شهریور ۹۵
سیاه‌جامگان مشهد - صبای قم - ورزشگاه ثامن مشهد
ذوب‌آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان - ورزشگاه تختی آبادان
ماشین‌سازی تبریز - سپاهان اصفهان - ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیکان تهران - نفت تهران - ورزشگاه شهدای شهر قدس
سایپای تهران - گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه پاس قوامین تهران

جمعه ۲۶ شهریور ۹۵
فولاد خوزستان - پدیده خراسان - ورزشگاه غدیر اهواز
پرسپولیس تهران - استقلال تهران - ورزشگاه آزادی تهران

***************************************************

هفته هفتم
سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۹۵
استقلال تهران - ذوب‌آهن اصفهان - ورزشگاه آزادی تهران
تراکتورسازی تبریز - سیاه‌جامگان مشهد - ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال خوزستان - پیکان تهران - ورزشگاه غدیر اهواز
صبای قم - سایپای تهران - ورزشگاه یادگار امام قم

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۹۵
سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
گسترش فولاد تبریز - فولاد خوزستان - ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
نفت تهران - ماشین‌سازی تبریز - ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان - صنعت نفت آبادان - ورزشگاه ثامن مشهد

***************************************************

هفته هشتم
جمعه ۲۳ مهر ۹۵
فولاد خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر اهواز
پیکان تهران – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه شهدای شهر قدس

شنبه ۲۴ مهر ۹۵
ماشین‌سازی تبریز – استقلال خوزستان – ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه پاس قوامین تهران
ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
پرسپولیس تهران – نفت تهران – ورزشگاه آزادی تهران
سیاه‌جامگان مشهد  – استقلال تهران – ورزشگاه ثامن مشهد

یکشنبه ۲۵ مهر ۹۵
گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

***************************************************

هفته نهم
پنجشنبه ۲۹ مهر ۹۵
استقلال خوزستان – پرسپولیس تهران – ورزشگاه غدیر اهواز
تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان– ورزشگاه یادگار امام تبریز
نفت تهران – ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه تختی تهران

جمعه ۳۰ مهر ۹۵
فولاد مبارکه سپاهان – سیاه‌جامگان مشهد– ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
صبای قم – گسترش فولاد تبریز– ورزشگاه یادگار امام قم
صنعت نفت آبادان – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه تختی آبادان
پدیده خراسان – پیکان تهران– ورزشگاه ثامن مشهد
استقلال تهران – سایپا تهران– ورزشگاه آزادی تهران

***************************************************

هفته دهم
پنجشنبه ۶ آبان۹۵
فولاد خوزستان – استقلال تهران – ورزشگاه غدیر اهواز
ماشین‌سازی تبریز – پیکان تهران- ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا تهران – فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه پاس قوامین تهران
صبای قم – پدیده خراسان – ورزشگاه یادگار امام قم

جمعه ۷ آبان۹۵
ذوب آهن اصفهان – استقلال خوزستان- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
سیاه‌جامگان مشهد – نفت تهران- ورزشگاه ثامن مشهد
گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پرسپولیس تهران – صنعت نفت آبادان- ورزشگاه آزادی تهران

***************************************************

هفته یازدهم
پنج شنبه ۴ آذر ۹۵
پیکان تهران – پرسپولیس تهران – ورزشگاه شهدای شهر قدس
فولاد مبارکه سپاهان – فولاد خوزستان– ورزشگاه فولادشهر اصفهان
نفت تهران – سایپا تهران – ورزشگاه تختی تهران
استقلال خوزستان – سیاه‌جامگان مشهد– ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه ۵ آذر ۹۵
پدیده خراسان – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه تختی آبادان
تراکتورسازی تبریز – صبای قم– ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال تهران – گسترش فولاد تبریز– ورزشگاه آزادی تهران

***************************************************

هفته دوازدهم
پنج شنبه ۱۱ آذر ۹۵
صبای قم – استقلال تهران – ورزشگاه یادگار امام قم
گسترش فولاد تبریز – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سایپا تهران – استقلال خوزستان – ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد خوزستان – نفت تهران – ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه ۱۲ آذر ۹۵
تراکتورسازی تبریز – پدیده خراسان – ورزشگاه یادگار امام تبریز
سیاه‌جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان – ورزشگاه ثامن مشهد
ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پرسپولیس تهران – ماشین‌سازی تبریز – ورزشگاه آزادی تهران

***************************************************

هفته سیزدهم
پنج شنبه ۱۸ آذر ۹۵
پدیده خراسان– پرسپولیس تهران – ورزشگاه ثامن مشهد
نفت تهران – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی تهران
ماشین‌سازی تبریز – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان – سایپا تهران – ورزشگاه تختی آبادان

جمعه  ۱۹ آذر ۹۵
استقلال خوزستان – فولاد خوزستان – ورزشگاه غدیر اهواز
فولاد مبارکه سپاهان – صبای قم – ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پیکان تهران – سیاه‌جامگان خراسان – ورزشگاه شهدای شهرقدس تهران
استقلال تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه آزادی تهران

***************************************************

هفته چهاردهم
پنجشنبه۲۵ آذر ۹۵
استقلال تهران – پدیده خراسان – ورزشگاه آزادی تهران
سایپا تهران – پیکان تهران – ورزشگاه پاس قوامین تهران
صبای قم – نفت تهران – ورزشگاه یادگار امام قم
گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

جمعه ۲۶ آذر ۹۵
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس– ورزشگاه فولادشهر صفهان
تراکتورسازی تبریز – فولاد مبارکه سپاهان– ورزشگاه یادگار امام تبریز
سیاه‌جامگان مشهد  – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه ثامن مشهد
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان– ورزشگاه غدیر اهواز

***************************************************

هفته پانزدهم
شنبه ۴ دی۹۵
پرسپولیس تهران – سیاه‌جامگان مشهد – ورزشگاه آزادی تهران
صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی آبادان
ماشین‌سازی تبریز – سایپا تهران – ورزشگاه یادگارامام تبریز
پیکان تهران – فولاد خوزستان – ورزشگاه شهدای شهر قدس

یکشنبه ۵ دی۹۵
پدیده خراسان – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه ثامن مشهد
نفت تهران – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه تختی تهران
استقلال خوزستان – صبای قم – ورزشگاه غدیر اهواز
فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران – ورزشگاه فولادشهر اصفهان

دیدار تیم‌هایی که در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی حضور ندارند در روز جمعه سوم دی ۹۵ برگزار می‌شود.

کدخبر: 9407

۳۳ ۳۸۸  
آی اسپورت
2016-07-17 16:06:58
نظر دهید
۳۸۸ نظر
اسماعیل مددی
يكشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳، ۲۱:۱۱
واضحتر بنویسید
۱
علی رحیمی
چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴، ۰۷:۴۹
لطفا ساعت بازی ها را هم بنویسید
۸
علی رحیمی
چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴، ۰۷:۵۰
لطفا ساعت بازی ها را هم بنویسید
۸
حسن درویشی
جمعه ۲۸ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۱۹
خیلی خوبه.ممنونم
۲
-
جمعه ۲۸ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴
لطفا ساعت بازیها را بنویسد
۴
محمد حیدری
جمعه ۲۸ فروردين ۱۳۹۴، ۱۹:۰۲
پس ساعت بازی ها کجا نوشته شده
۷
زهرا کاظمی
شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۴، ۲۰:۴۱
لطفا سایت ورزشی خود را ارتقا بدید اطلاع رسانی سایت ضعیفه
۳
مریم نقدی
يكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴، ۲۲:۰۲
عجب سایتی همه چیز نوشته جز خبرهای ورزشی
۲
حسین کریمی
يكشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴، ۲۲:۰۹
بازی دربی پرسپولیس استقلال ساعت چند روز 25/2/1394 انجام میشه
۱
نسرین گرجی
دوشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۲۱:۳۲
این چه سایتی !!!!!؟؟
۳
نیلوفر صیامی
چهارشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۰۰
این سایت همه رو سرکارگذاشته بابا عجب سایتیه ؟
۷
سکینه میلادی
پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۲
لطفا داخل این سایت جزییات بازی دربی استقلال پرسپولیس رو بنویسید؟
۲
سید رسول حسینی
شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۵:۴۱
لطفا ساعت بازی های لیگ رو بنویسید!
۱
سحر عبدی
دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹
من از شما خواهش میکنم ساعت بازی های لیگ رو بنویسید
۴
مرتضی ابراهیمی
دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۰۴
شک نکنید قهرمان لیگ یا تراکتور یا نفت
۱
پریسا جعفری
سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۵۹
قهرمان لیگ برتر سپاهان است
۲
فرید جلیلی
سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۲:۰۸
نفت هم قهرمان لیگ برتره هم قهرمان جام حذفی ایران
۱
بهروزوطنی
چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۵۸
شک نکنیدتراکتورقهرمانه
۲
مهرداد قلی پور
چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۳۹
قهرمان لیگ برتر استقلال تهرانه
۴
مرضیه رسولی
پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۰۴
من میدونم مثل همیشه قهرمان فولاد خوزستان
۱
بهروزوطنی
پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۱۲
تراکتورسازی پرافتخارترین تیم ایر انه،اگه نوبتیم باشه امسال نوبت تراکتوره که قهرمان بشه،‏(یاشاسن ایران یاشاسین آذربایجا ن‏)‏
۱
علی مراد حیدری
پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۵۴
سلام سپاهان قهرمان
۱
علی مراد حیدری
پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۵۴
سلام سپاهان قهرمان
۳
سارا ابراهیم نزاد
پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۲:۰۶
قهرمان لیگ برتر راه اهن قوی ترین تیم لیگ ایران
۱
عباس داوری
جمعه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷
امروز هم استقلال صبای قم میبره هم پرسپولیس پیکانو
۲
سیدفواد
جمعه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶
استقلال تهران باید سوم لیک برتر1394 قهرمان لیک خلیج فارس همیشه افتخار آبی دلان دل مردم را از جشن قهرمانی همیشه آبی آسمان باشد
۴
سامان جوانمرد
جمعه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۰۵
چرا اندرانیک تیموریان از استقلال رفته تراکتورسازی ؟؟؟؟!
۱
امیر
جمعه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵
خوبه
۱
امیر ظفری فرد
جمعه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۵۲
انشالله استقلال سهمیه آسیا رو میگیره.
مجید حیدرزاد
شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۰:۱۰
ایران ملوان
۱
ناصر طاهری از خمینی شهر اصفهان
شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۰:۴۱
به نظر من قهرمان لیگ برتر خلیج فارس سپاهان وقهرمان جام حذفی ذوب اهن میباشد
۲
عنایت مومنی گرجی
شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۶:۲۳
امید ابراهیمی بهترین بازیکن استقلال پلنگ مازندرانه
۲
اکرم بهرامی
شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۱۲
تراکتورسازی اگه استقلال و نفت تهران ببره قهرمانه
سید مسلم قنبری
يكشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۶:۴۹
بابا چه استقلال نفت سپاهان قهرمان شه چه حالی به ماداره
یحیی احسان پور
يكشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۰۷
چرا فینال جام حذفی نفت و ذوب اهن در تارخ 01/03/1394 انجام میشه؟؟
الناز غفوریان
يكشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳
بازی دربی استقلال پرسپولیس که در تاریخ 25/03/1394 انجام میشه 70 میلیون بیننده تلویزیونی داره
۲
سمیه نکونام
يكشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۲۵
رضا عنایتی ادم فروش چرا از پدیده مشهد رفت استقلال تهران ؟!؟!؟!؟!
محسن بابازاده
يكشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۵۵
سلام لطفا ساعت بازی و نام ورزشگاه رو بنویسید.
۲
اصغر اسحاقی گرجی
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۵۷
استقلال استقلال امیر قلعه نویی
۱
حسن گوزنیان
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۱۰
ما این همه مربی خوب تو مملکتمون داریم چرا میرین از خارج مربی میارن
۱
مهشاد ملک پور
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۰۷
علی دایی بهترین مربی ایرانه پرسپولیس بدون علی دایی هیچی نیست@
سید زهره گرجیان
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۱۳
بهنگر بازیکن پرسپولیس چرا به بازیکن حریف پاس گل داد؟؟؟
الاهه قنبرپور
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۱۹
خواهش میکن بازیکن خارجی تو ایران نیارین ولا بازیکن خوب تو ایران زیاد داریم
ساره عیاری
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۲۳
نه استقلال نه پرسپولیس فقط فقط تراکتورسازی تبریز
۱
رضا پورعلی
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۰۱
تراختور قهرمانه
یاشاسین اذربایجان یاشاسین تراختورررررر
۱
نازی قاسمپور
سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۸
چرا گابریل بازیکن خارجی پرسپولیس سرش تو بازی کلاه است ؟؟؟
۱
احسان لاک سینیان
سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۵۳
علی کفاشیان داره فوتبالو چیکار میکنه بابا تیم ملی خیلی ضعیف شده!!
۱
نسدین ولی زاده
سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۰۰
این همه دارن بازیکنان تیم ملی پول میگیرن دارن چه غلطی میکنند
۱
احمد بی مخ
سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۰۷
اگه پولی که تو فوتبال خرج نمیکردند تو رشته های دیگه هزینه میکردند هیچ چی میشدیم
مصطفی کخ
سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۱۴
بازیکنای فوتبال ما باید برن از بازیکنای خارجی فوتبالو یاد بگیرن
۱
نریمان خرسی
سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۱۶
فوتبال ما سرعت نداره فوتبال باید سرعتی تکنیکی باشه
۱
سید جواد رضویان
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۳۶
تراکتور سازی تبریز بدرد جای جوب هم نمیخوره با این بازیکناش
۲
ساسان خان زاده
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۵۸
بازیکنان تیم ملی تو جام جهانی نشون دادند که واقعا بی حورزه اند
حمید عابدی
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۰۲
سوشا مکانی باید جاشو بده به وحید طالبلو سوشا بدرد قرمزها نمیخوره
۲
اسماعیل خرچنگ
پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۳۱
میگن منصوریان سرمربی نفتی ها از بچگی کچل بوده واقعا راسته ؟؟!!
۱
ارین محمودی
پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۵۵
ساعت را درج کنید
علی محمد اشکانی
پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۵۰
کی روش ادم پولکی بدرد تیم ملی نمیخوره مربی خوبی نیست
۱
محمد جواد امیرابادی
پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۴۳
ایشالا سهمیه میگیره استقلال اگه جدی بازی کنه
۱
حکیم گرجی زاد
پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۵۵
کی روش که مربی نیست تو جام جهانی ابروم رفت نتونست تیم ملی روجمع کنه
مجتبی حسنی
جمعه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۶:۳۷
بازی دربی استقلال پرسپولیس قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 انجام بشه ؟
اکبر رضایی
جمعه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۱
برانکو و درخشان به گرد پای علی دایی نمیرسن اینام اسم خودشون گزاشتن مربی !!!
غلام نوروزی
جمعه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶
ما رفتیم برای بازی استقلال پرسپولیس تو ازادی بلیط بگیریم به ما گفتن بلیط تموم شده !
سیدفواد
جمعه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۵۶
استقلال تهران بازی را ببرد اول امتیاز بگیرد و برای قهرمان لیک خلیج فارس همیشه افتخار آبی دلان هستم امیدوارم هرجا هستی آرزو دارم برنده شوید
۱
شیما علیزاده
جمعه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۴۹
وای تراکتور داره قهرمان میشه دلم برای استقلال تهران میسوزه سهمیه لیگ هم نمیگیره
۱
شاهرخ ناصری
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۰:۰۷
پرسپولیس ونفت هیچ امیدی به صعود نداشته باشند تو مرحله حذفی حذف میشن
عارف عزیزی
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۰:۱۱
جاسم کرار بازیکن خارجی استقلال میگن ایدز داره راسته؟؟؟!!!
کامران گدار
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۳۶
استقلال تهران خیلی ضعیف شده من نمیدونم داستان چیه فکر کنم به خاطر رفتن بازیکنای خوبشه؟!!
شهیب رستمی
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۴۰
پرسپولیس قرمزه مثل خون : گیلاس: فلفل :
رقیه سعیدی
يكشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۱۷
امروز بازی استقلال تراکتور مساوی است
اسماعیل نظر ابادی
يكشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰
امروز نفت تهران صبای قم شکست سنگین میده
مریم خدایی
يكشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۰۵
امروز تراکتور 4بر1 استقلال تهران شکست سنگین داده امیر قلعه نویی داره سکته میکنه
۱
عزت مجیدی
يكشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۰۸
من خیلی ناراحتم استقلال با این شکست سهمیه لیگ قهرمانانو از دست داد
سیدفواد
يكشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۵۵
استقلال تهران بازی سی ام پرسپولیس بازی دارد باید برنده دربی باشد اول باید امتیاز بگیرد قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران آبی پررنگ همیشه ایران باشد
-
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴
به امید خدا تراکتور قهرمان میشه و چشم همتونو هم در میاره
۱
-
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴
به امید خدا تراکتور قهرمان میشه و چشم همتونو هم در میاره
۱
ارش شفیعی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۰۹
اگه هفته اخر تراکتور و نفت مساوی کنند سپاهان سایپا رو ببره سپاهان قهرمانه
نیما معلمی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴
از کجا معلوم سپاهان اصفهان قهرمان بشه تو فوتبال هیچ چیزی معلوم نیست!
خسرو کرمانی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴
یا شاسن قهرمان یا شاسین تراکتور به امید خدا قهرمان لیگ برتر چهاردهم میشه
سارا تهرانی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲
به امید خدا دعا میکنم تراکتور قهرمان نمیشه عوضش نفت تهران قهرمانه
فاطمه واعظی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷
خدایا من نظر کردم نفت تو هفته سی ام تراکتورررر رو ببره و قهرمان لیگ چهاردهم بشه
معین ستاری
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹
جام تو دست سپاهان قهرمانه تراکتور و نفت که تیم نیستند
علی ابراهیمی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۴۱
من از تیم تراکتور سازیتبریز خوشم نمیاد با اون بازیکنایی مثل اندو تیموریان و ادینیو اقای گل سیاه
خشایار فاطمی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۷
تراکتور سازی تبریز باید بره لیگ دسته 3 بازی کنه بابا این تیم به زور خودشو رسونده بالای جدول
باقر حیدریان
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹
حامد لک دروازه بان تراکتورسازی قبلا چوپانی می کرد الان شده دروازه بان
۱
یونس انصا
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰
یاشاسین تراکتور سازی به امید خدا قهرمان میشه چشم وچشم همه حسود ها کور میشه
عباس سیگاری
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۴۳
من خواب دیدم که نفت 2 تراکتور 1 میشه جام تو دست منصوریان میفته
حسن داوری
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶
نفتی ها با تمام وجود میرن تبریز تا تراکتور پرادعا رو شکست بدند و جام تو دستشون بگیرن
محمد جرجانی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹
این ها همه مظغرفه مطمهن باشید سپاهان قهرمانه اصفهان قهرمانه سی و سه پل قهرمانه
شاهین یزدی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۵۳
نفت مسجد سلیمان از لیگ برتر سقوط کرد بیچاره از غافله عقب موند
ناصر شاهرخی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۴۹
درود درود بر استقلال اب اسمان درود بر قلعه نویی درود به دریای ابی
ناصر شاهرخی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۴۹
درود درود بر استقلال اب اسمان درود بر قلعه نویی درود به دریای ابی
وحید بابایی
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۵۳
فوتبال ایران داره روز به روز ضعیف تر میشه من نمیدونم دلیلش چیه >>
سهیلا جون
سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۴۹
فوتبال فقط استقلال همیشه ابی باش ابی زندگی کن ابی بجنگ اب بمیر
سعید
سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۵
تراختور قهرمانه
شاهد قلعه سری
چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۳۷
بازی دربی پرسپولیس استقلال قراه جمعه 25 اردیبهشت 1394 ساعت 17 برگزار بشه
ابراهیم چکه
چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۴۷
ما الان 20 نفریم میخوام باسه دربی بریم ورزشگاه ازادی کجا باید بلیط تهیه کنیم؟؟؟؟
ناهید جیگر طلا
چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴
بازی دربی پرسپولیس استقلال ورزشگاه ازادی جا نیست داره بلیط تموم میشه !!
الینا عاطفی
چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۵۴
ول اینو بدین تو هفته سی ام تراکتور نفتو ببر نیست معلوم نیست کی قهرمان میشه؟/
اسماعیل خرچنگ
چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۲۷
دربی هشتاد وخداحافظی رضا عنایتی در سن 40 سالگی ازدنیای فوتبال
ابوذر خروپوف
چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۳۰
پیش بینی نتیجه بازی دربی پرسپولیس2 استقلال 1
نادر بابلی
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۵۶
استقلال تا عنیف عمران زاده است هیچ غمی نداره
شایان جعفر زاده
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳
پیش بینی نتیجه بازی دربی پرسپولیس 0 استقلال 1
امیر اعلایی
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸
بهترین تیم لیگ برتر 9394 نفت تهرانه با سر مربی منصوریان
مجتبی بهرامیان
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰
من رفیقام از مشهد رفتند ورزشگاه ازادی تهران باسه دربی بیرون ورزشگاه چادر زدن
بکس لبه دار
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰
به امیدافتخارافرینی رکوردشکنی هواداران آذربایجانی تراکتور
پیش بسوی قهرمانی
بهروز سیاه
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۱۷
پرسپولیس یعنی عشق با علی دایی و درخشان و برانکو ساندویج
نسترن کرباسچی
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۲:۵۸
فردا نفت تهران تراکتورسازی تبریزو سوراخ سوراخش میکنه قهرمان میشه
۱
atm 2015
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۰۰
esteglal 1 perespolis 2
atm2015
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۰۱
esteglal 0 perespolis 2
atm2015
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۰۳
esteglal 1 perspolis 1
محمد ناصری
جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۴
درود بر استقلال درود بر قلعه نویی
فاهزه خوشکله
جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۴۹
سلام بر پرسپولیس سلام بر علی دایی حمید درخشان برانکو ایوان کوییچ
۱
fateme asdy
جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۵۱
perespolise4 esteglal 0
جعفر بالشت
جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۴۵
سپاهان اصفهان با مربی خوب خود اقای فرکی قهرمان چهاردهمین مسابقات لیگ برتر فوتبال شد
محسن ایگسوز
شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۰:۰۱
فقط سپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپاهان اصفهان
afc
شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۶
esteglal 0 perespolis 1
afc
شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۹
فینال جام حذفی بین نفت تهران وذوب اهن اصفهان در تاریخ 11/03/1394 ساعت 18:45 برگزارمیشه
محمد حسن کریمیان
شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۵۶
نفت مسجد سلیمان و پیکان تهران از لیگ برتر سقوط کردند و به لیگ دسته 1 رفتند
قضانفر جوانمرد
شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۵۸
استقلال خوزستان به پلی اف رفت و باید با تیم سوم لیگ ازادگان دو بازی رفت و برگشت انجنم دهد
سهمasia
شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۰۲
تیم های سپاهان اصفهان / تراکتورسازی تبریز/نفت تهران/ذوب اهن سهمیه اسیایی 2016 را گرفتند
zzz
چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱
sepahan irancell
رسول تهرانی
پنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۴۷
فینال جام حذفی 11/03/1394 نفت تران ذوب اهن اصفهان
رضا رادمنش
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۴۴
هم پرسپولیس تهران هم نفت تهران توی بازی برگشت لیگ قهرمانان اسیا حذف میشن
علی رضاییان
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۵۰
سپاهان اصفهان حالا حالاها قهرمانه
asia leg cup
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳
امشب نفت تهران هم از لیگ قهرمانان اسیا حذف میشه
حسن نادری
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۲۴
استقلال خوزستان با بازی برگشت خود مس کرمان شکست داد و تو لیگ برتر موندنی شد
شایان کاظمی
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۲۶
ذوب اهن اصفهان قهرمان جام حذف ایران شد
قاسم شیردل
جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۳۳
استقلال عشق منه دوست دارم امیر قلعه نویی
عادل پناهی
يكشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۲۴
فقط سرخابی ها
عادل پناهی
يكشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۲۴
فقط سرخابی ها
احمد
پنجشنبه ۲۴ دي ۱۳۹۴، ۰۹:۳۷
به کوری چشم پرسپولیسیا استقلال در آستانه قهرمانی جام حذفی هست۰ چشم کسی که نمی تونه ببینه کور بشه الهی
-
جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۳۷
فقط پرسپولیس
احمد درازهی
جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۴۳
برج بلند انگلیس رفته تو کون پرسپولیس
احمد درازهی
جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۴۴
یک ستاره استقلال برای همه پرسپولیسیا بسه
-
شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۱۶
ابیته
اله بخش کرد
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۳
اگر پرسپولیس تیمی بود از زمان لیگ برتر تا کنون توی جدول پیدا می شد
-
پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸
فقط عشقست و پرسپولیس
مجید ملایر امیر محمد
پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۳۴
من وپسرم امیر محمد استقلال رو خیلی دوست داریم وعشق است فرهاد مجیدی
سینا
پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۰۹
عشق است قرمز البته تراکتور
حسین دانش اموز
جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۹:۵۸
حسین دانش اوز فقط استقلال
Majid Moradi
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۳:۰۸
تیم فقط پرسپولیس
پرسپولیس یعنی علی کریمی تو بایرمونیخ
پرسپولیس یعنی دایی تو لیگ اوروپا با نیم بیلفلد به چلسی گل زدن
پرسپولیش یعنی مهدوی کیا که الان مربی جوانان تیم هامبورگه
پرسپولیش یعنی ته جدول الان 5 امنیاز میخواد واسه صدر جدول.
پرسپولیس یعنی سلطلن علی پروین
پرسپولیس یعنی عقاب آسیا احمدرضاعابد زاده
پرسپولیس یعنی رفیق..هیس 6 تایی ها فریاد نمیکنن
احسان
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۱۴
ما استقلالیا نیاز به کری خونی نداریم چون 2 تا ستاره رو پیراهنمون داریم که لنگیا تو حسرت داشتن یدونه از این ستارهان
احسان
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۱۴
ما استقلالیا نیاز به کری خونی نداریم چون 2 تا ستاره رو پیراهنمون داریم که لنگیا تو حسرت داشتن یدونه از این ستارهان
امین استقلال
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۲۱
Nبه خداشما پرسپولیسی ها رو که نیست چرم گرازه
مصیب حاتمی
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۹:۴۱
به یه زنبور میگن تو 10دقیقه 3گل میخوری میگه:مگه استقلالم سه گل بخورم. فقط پرسپولیس عاشقتم پرسپولیس
مصیب حاتمی
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۹:۴۱
به یه زنبور میگن تو 10دقیقه 3گل میخوری میگه:مگه استقلالم سه گل بخورم. فقط پرسپولیس عاشقتم پرسپولیس
عشقم آبی پوشان پایتخت
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۵
هتل ب ستارهاش معروفه
تقوی
يكشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۱۳
پرسپولیس عشقه بازی که یک طرفش پرسپولیس باشه خیلی زیبا میشه اونم به خاطر برانکو دمش گرم خدا کنه استقلال تو همین شرایط الان پرسپولیس به پستش بخوره آی حال میده
Mohamad Ahmadi
دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۴۰
من‌عاشق پرسپولیسم .پرسپولیس سرور۶تقلاله
Mohamad Ahmadi
دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۴۰
من‌عاشق پرسپولیسم .پرسپولیس سرور۶تقلاله
کمال
دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۲۱
فقط ترتر تراختور
حمید
پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹
من عاشق پرسپولیسم دوسش دارم دیگه مگه تو استقلالی گوه خور منی,
-
جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۴۸
استقلال در آذرماه 1345 هشت گل به پرسپولیس زده برو 8 تایی ها
محمد کمالی
جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۵۰
فقط استقلال و پتانسیل کارهای بزرگ قهرمان دوجام انشالله
نام و نام خانوادگی محمد
شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۰:۰۹
همین که پرسپولیس 9 ساله زیرسایه اس اس هست کافیه منچستر انگلیس. ..سگ توروح پرسپولیس
نام و نام خانوادگی محمد
شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۰:۰۹
همین که پرسپولیس 9 ساله زیرسایه اس اس هست کافیه منچستر انگلیس. ..سگ توروح پرسپولیس
-
شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۳۴
دم پرسپولیس گرم عاشق پرسپولیس وهرچه پرسپولیسیم..خدایی بازی پرسپولیس ازهمه بازیهای تیمهای دیگه سرتره..این پرسپولیس قهرمانه چون جانانه بازی میکنه
-
شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۳۴
دم پرسپولیس گرم عاشق پرسپولیس وهرچه پرسپولیسیم..خدایی بازی پرسپولیس ازهمه بازیهای تیمهای دیگه سرتره..این پرسپولیس قهرمانه چون جانانه بازی میکنه
-
يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۲۴
استقلال عشقه
-
يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۲۴
استقلال عشقه
-
يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۳۳
عشق فقط پرسپولیس..بچه های قرقان مقیم مرکز
-
يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۱۳
فقط پرسپولیس
فرهاد
يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۵۷
عشق است پرسپولیس
perspolis
يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۰۴
پرسپولیس قهرمان میشه خدا میدونه ک حقشه ب لطف یزدان بچه ها پرسپولیس قهرمان میشه پرسپولیس قهرمان میشه
-
يكشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۰۳
تیم فقط پرسپولیس
A.R
دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۰:۲۴
اون هتله که به ستاره هاش مینازه تیم باید به هواداراش بنازه بعضی تیما هستن که توبازیای رسمی اندازه تمرینای پرسپولیسم هوادار ندارن....
محض اطلاع اس دق لالی ها سرورتون اولین تیم پرطرفدار آسیا ودومین تیم پرطرفدارجهانه بعد از رئال
بلههههههه ما اینیم
عشق فقط پرررررسپولیس❤❤
۱
امسال پرسپولیس قهرمان میشه فقط علی کریمی
دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۴۸
گ
MOGHADAM
دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۳۸
بااحترام به سای.تیمها امسال پرسپولیس راعشق است.
صادقیان.بهرام
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۰:۵۹
عشق فقط پرسپولیس بزرگ
-
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۲۹
قرمزته وسلام
MEHDI MOGHADAM
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۱۶
بااین پرسپولیس خاطرات خوش پرسپولیس استانکو1373بااون سه تفنگدارمعروفش(بزیک-عطارزاده-ترابیان)تداعی میشود.قرارداد برانکوحداقل باید5ساله باشداگه به فکرفتح آسیا هستیم.به امیدموفقیت ارتش سرخ
فرهاد براتی زاده....ایذه
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۰۰:۳۸
پرسپولیس عشق است
دوستت داریم برانکو
قلب مردم ایذه فقط به عشق پرسپولیس میتپد
اردلان
پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۱۹
عشق فقط سیاه جامگان
حجت تورک
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۳:۴۷
منیم عشقیم تراکتور یاشاسین
آرش
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۲۰
پیروزی هم قهرمان جام حدفی مبشه هم لیگ برتر
اسی.
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۲۶
عشقیم. قرمز. ولی قرمز اذربیجان تراختور
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۲۷
پرسپولیس سوراخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
رضا
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۵۳
استقلتل سوراخههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مهدى قرمزى
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۵۳
به دلیل سسبک بازى تىم پرسپولىس قراره از اىن به بعد بازى هاشون از فوتبال 120پخش بشه
مهدى قرمزى
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۲۳:۵۳
به دلیل سسبک بازى تىم پرسپولىس قراره از اىن به بعد بازى هاشون از فوتبال 120پخش بشه
علی فیض اللهی
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱
پرسپولیس 0 : 6 فتح تهران جام حذفی سال 1373 سرمربی پرسپولیس حمید درخشان اونهایی که شش تایی شدن ساکت حتی پرسپولیس، تیم فقط تراختور با من جروبحث هم نکن هیسسسسسسسسسسس فقط ساکت
۱
حمزه کریمی از ملکشاهی
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵
پرسپولیس قهرمانه اگر دیگه داوران از ما عذر خواهی نکنند...
حمزه کریمی از ملکشاهی
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵
پرسپولیس قهرمانه اگر دیگه داوران از ما عذر خواهی نکنند...
مهران
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۰۶
شیش تایی6
مهدى قرمزى
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۳۰
نیم فصل اول داورا ده تا از اون پنالتیا که تو بازى با نفت داور نگرفت گرفته نشد و ما هىچى نگفتىم حالا داور تو ىه بازى به اشتباه پنالتى نگرفته و تو بازى بعد داور دىگه پنالتى گسترش رو تکرار ضربه اعلام نمیکنه بعد اقا پرویز از اشتباهات داورى الىیه تیمش میناله خب اگخه این اشتباها ت نبودکه الان پرسپولیس با اختلاف زیاد صدر بود .
مهدى قرمزى
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۳۱
پرسپولیس قهرمانى مال تویه نوش جونت
مهدى قرمزى
شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۴۱
یه جمله میگم استقلالیا دیگه حرف نباشه
میگن سگ هفتا جون داره کاش یکى دیگه بروبچ میزدن که دیگه جون تل تل نداشتین
مادح کمانگر
يكشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۰:۳۹
پرسپولیس قهرمانه شک نکنید
برنامه کاملیه خوبه
يكشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۱۶
ممنون
سعید
يكشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۹:۴۸
این پرسپولیس لرزه به جون هر حریفی میندازه
مطمئن باشید 6 تای 52 تکرار خواهد شد
۱
بی نام
يكشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۰
عشق است پرسپولیس به امید پیشرفت بیشتر
حسین
يكشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۲
پرسپولیس قهرمانه
ش
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۵۲
فقط پرسپولیس
-
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۰۰
پسرابی
-
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۱۰
پرسپولیس عشقه
جنوبی ها
سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۲۹
رنگ خون آبیan
جنوبی ها
سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۲۹
رنگ خون آبیan
علی فیض اللهی از حصارک تهران
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۳
از سال 1395 پرسپولیس با اسم جدیدش بخاطر خوردن هشت گل از استقلال در سال 1345 با اسم جدید هشتپولیس وارد لیگ ایران میشود، پس زنده باد هشتپولیس(ویاهشت تاییا)
عرفان زمانی
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۰۱
پرسپولیس پاره پاره
عرفان
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۰۲
تیم فقط اس اس استقلالی وبارسلونا قهرمان
-
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۳۱
10نفره10دقیقه 3گل
رحمان قنبری
پنجشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۴۴
شواهد نشان می دهد که اس اس خیلی بزرگتر از پرسپولیسه
امید حمدی
يكشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۱۲
فقطططط قرررررمز
-
پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۲۰
فقط پرسپولیس
استقلال و سپاهان هیسسسسسسسسسس
بلوچ نارویی
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۹:۲۹
چه اول بشی چه آخر ب مولا ما را نباشد فکر دگر فقط وفقط پرسپولیس 6تایی هاهیسسس
استقلال
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶
استقلال8پیروزی0
نامشخص
سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰۰:۰۱
سلام من طرفدار پرسپولیس هستم ولی می خوام منطقی بگم که پرسپولیس داره بازی هایی می کنه که واقعا زیباست فقط شانس همراهی نمی کنه مقابل سایپا و تراکتور و حتی ذوب آهن سه امتاز ها مال پرسپولیس بود اینو به هوتداران قرمز می گم شک نکنید آسیایی و 99 درصد قهرمانی لیگ نگاه نکنید آبی در صدر جدول نگاه کنید چقدر بازی های سختی داره یکیش مقابل ما حتما بخونید
علیرضا حسین نسب
سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۲۱
فقط ترختور
علی
سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۰۰
استقلال با ثبات ترین تیم تاریخ لیگ برتره و مطمئنا قهرمان لیگ میشه... پرسپولیسیها واسه سال دگ تدارک ببینن امسال دوتا جام جامه ی آبی به تن میکنه... با تشکر
۱
-
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷
تتتتتتت
حمزه کریمی از ملکشاهی
پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۲۵
این جریان 8_0 استقلال،بازی فوتسال بوده یا هندبال یا بسکتبال یا شایدم گل کوچیک بچه‌های محل
۱
حمزه کریمی از ملکشاهی
پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۲۵
این جریان 8_0 استقلال،بازی فوتسال بوده یا هندبال یا بسکتبال یا شایدم گل کوچیک بچه‌های محل
۱
مختار محمدی
جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶
چرا هر بازیکنی به تراکتور میاد بهترین بازیکن ایران میشه؟ یاشاسین هوادارار...
۱
مهدی اسفندیاری
جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۴
باسلام ان شاالله اگه پرسپولیس تمام امتیازبازیهای خونگی رو بگیره ومقابل اس اهواز گسترش پیروز بشه باتوجه به بازیهای استقلال واس خوزستان وذوب آهن پرسپولیس به امید خدا قهرمانه فقط خدا کنه تا آخر دچارحاشیه نشیم ومصدوم یامحروم نداشته باشیم وبچه ها قدراین شرایط مطلوب رو بدونن,,,,ان شاالله,
Ahmad M
جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۷
فقط آبیته
حسین
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۱۵
یه چیزی میگم استقلالیا قبول کن استقلال قهرمان نمیشه نمیگم پرسپولیس میشه اما شانس پرسپولیس بیشتره چون بازی هاش راحت تره ام یکی بازی های آخر فصل استقلالو ببینه .
-
يكشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۵۲
وبلاخره پرسپلیس بهتراین خط حمله لیگ رابه دست اورد دمتون گرم بچه ها ممنونیم
۱
خرگله
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۹:۱۶
تنعغاعخاامکن
جمیلی
جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰۰:۳۱
طارمی داریم غم نداریم
جمیلی
جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰۰:۳۱
طارمی داریم غم نداریم
-
جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۴۲
قلب رومشگان پرسپولیس
yalda ghermezi
پنجشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵
درود بر لشکرسرخ
۱
علی رضا
جمعه ۱۳ فروردين ۱۳۹۵، ۱۹:۵۲
فقط پرسپولیس
شاهرخ
يكشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵، ۲۲:۴۶
6تایی ها یادتون باشه8تادروغه 6تایی هاولی واقعی فیلمش هم هست
رحمان قنبری
دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳
خسته نباشید. خیلی زحمت می کشید. فقط استقلال عشق لردگان
جواد تباشی
دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۲۳:۳۲
پرسپولیس عشقه
یونس
سه شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳
خداکنه آخر فصل روح آقا هادی.. شاد شاااااد باشه. پرسپولیس تو قلبه همه هواداراشه هوادارهاااا، به کوری چشم اونایی که اول فصل توهین کردن بهمون قهرمان میشیم. یا علی
محمدباقر
پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷
فقط استقلال
Majid Moradi
جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۴:۲۱
تا پایان فصل 6 هفته مونده.
تبریک به تیمی که رتبه 14 جدول بود و الان 3 جدول
تبریک به تیمی که تو همه بازیهاش گا زده
تبریک به تیمی که فردا با برش میشه 45 امتیازه
تبریک به پرفسور و همه بازیکنان که از الان قهرمان لیگ هستن.
فقط نمیدونم چرا استقلالی های خوزستان و پایتخت
از ما عقب افتادن.
پرسپولیس یعنی این
یعنی از 6 هفته قبل ایمان داری قهرمانه
تقدیم به همه طرفدارها
تقدیم به تیمی که پر طرفدار ترینه در ایران
امیر
جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۲۷
فقط تراختور
Ariya Abi
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۰:۲۱
فقط استقلال
Ariya Abi
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۰:۲۱
فقط استقلال
بهنام
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷
پرسپولپس همیشه قهرمان
خالد
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۹:۴۴
جام انشالله نه پرسپولیس نه استقلال فقط شهرستان
فرشته
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۲۰:۲۷
من نمیدونم این وسط استخلال منسوخ شده چی میگه، بابا استراحت ارتش سرخ دیگه تموم شده الان دیگه هوادارای پرسپولیس باید به قول عمو پورنگ زباله های خشک شونو تو ورزشگاه بریزن تو کیسه های آبی.. ها ها ها.. من موندم وقتی هوادارای پرسپولیس بریزن تو سایت اونوقت استخلال سوراخ موشش کجاس:-) کل تلویزیون که پرسپولیسی اند.. کل طرفدارا که پرسپولیسی اند.. اصلأ اینها به کنار فقط یه جمله کافیه:-) پرسپولیس٦-استقلال(سوراخ)
فرشته
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۲۰:۲۷
من نمیدونم این وسط استخلال منسوخ شده چی میگه، بابا استراحت ارتش سرخ دیگه تموم شده الان دیگه هوادارای پرسپولیس باید به قول عمو پورنگ زباله های خشک شونو تو ورزشگاه بریزن تو کیسه های آبی.. ها ها ها.. من موندم وقتی هوادارای پرسپولیس بریزن تو سایت اونوقت استخلال سوراخ موشش کجاس:-) کل تلویزیون که پرسپولیسی اند.. کل طرفدارا که پرسپولیسی اند.. اصلأ اینها به کنار فقط یه جمله کافیه:-) پرسپولیس٦-استقلال(سوراخ)
-
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۲۰:۳۸
بازم میگین ما سپاهانیم و حالا حالاها....
عاشق پرسپولیس
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۲۱:۲۷
خیلی ممنون
-
يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۰:۰۴
اگه پرسپولیس نباشه می خوام دنیا نباشه
میرجعفری
يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۰۲
ابی ابی ابی قرمز مسترابی
استقلال سرور پرسپولیسه
م ح
يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۰۵
منچستر انگلیس کیر تو کون پرسپولیس
هرچی درخت خیسه تو کون پرسپولیسه
سیروس خاکسار
يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵
عشقم پرسپولیس بزرگ وقهرمان
آنیلا
يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸
من نمیدونم مگه اسههههههههههال هم حرفی برا گفتن داره ، برین خداتونو شکر کنین حالا یه قلعه نوعی تو تاریخ استتقلال بوده که خدا پدرشو بیامرزه که یه ذره استقلال رو از خطر محوشدگی از اذهان عمومی نجات داد والا ایرانه که به پرسپولیس ش مینازه، حالا استقلال بره تا سالها بعد که یه خدا بیامرز دیگه پیدا بشه تا از محو شدگی نجاتش بده فعلأ بوق شو :-) بزنه..
-
يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۲۰:۱۵
پرسپولیس قهرمانه منتها ازدرعقب
حمید تراکتوری
يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۲۱:۰۱
تراکتور همه رو زیر لاستیکاش له میکنه
مهدی
يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۲۱:۵۹
من عاشق ترختورهستم انشاالله قهرمانیم
داوود صوفی زاده
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰
عشق من فقط پرسپولیس ۶ تاییها۹۵ قهرمانیم
علی
سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۵۲
در لیگ امسال _ پرپولیس قهرمان لیگ ، استقلال خوزستان دوم و استقلال تهران سوم می شود
حمیدفیروزی
سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲
پرسپولیس هادی قهرمان اسیایی
حمیدفیروزی
سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳
پرسپولیس هادی قهرمان اسیایی
رحمان قنبری
چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۱۹
استقلال قهرمان میشه انشا الله. درود بر اس اس که هر سال جزو مدعیان قهرمانی است. عشق مردم لردگان وشهرک جلاله فقط اس اس.
منصور اسدی
چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴
تم فقط تراختورررررررررررررر.
رحمان قنبری
پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷
سلام. میگم چرا اکثر دربی هارو فردوسی پور گزارش میده مگه ارث بهش رسیده که همه چیز را کنترات برداشته لطفاً ما گزارش گرای بسیار خوب دیگری هم داریم بخدا خسته شدیم از این آقا
محمد لیراوی
پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵
پرسپولیس سرور استقلال
فیروز خان
شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵، ۲۲:۰۰
رنگ خون قرمز سرور فقط پرسپولیس
حجت قدسب
يكشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶
توی ایران تیم فقط تراکتور ........... ...تیملری سوکن تراختور
حسام بغلانی
يكشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۱۶:۰۷
عشق صنعت نفت آبادان نه آبی نه قرمز فقط زرد طلایی
ارتش سرخ
دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۳:۰۹
بیا دربی 82 تموم شد سنگین ترین شکست 43 سال اخیر تقدیم به تک تک استقلولیای عزیز این 4تونم پرید یا بیاید 2رو نشون بدید که مثلا عهد بوق قهرمان اسیا شدید ک هیچ ربطی به دربی ها نداره یام عکس ستاره نشون بدید یلم خلاصه با دست برید تو کار طراحی ستاره چاره ای نیست 8دربی اخیر 4مساوی 4باخت اخرین دربی 4.2 تقدیم به عزیزان ابی....
رحمان قنبری
چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۱۷
به این لنگی ها باید گفت که عدد 4 ما خیلی فرق میکند با 4 شما ومعنی اش هم اینکه ما 4 دربی پشت سر هم شمارو بردیم. لطفاً مغلطه نکنید. بروید ممنون آقای ترکی باشید وگرنه نتیجه چیز دیگری بود.بعد از قرنها تونستین بیایید صدر جدول ندید بدیدا. در ضمن ما هم 3 بر 0 شمارو بردیم که سنگین تره
امین شبانکوهینی
جمعه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۴۴
انشالله به یاری خدا پرسپولیس قهرمان میشه وحق هادی نوروزی ادا میشه کاپیتان یادت همیشه زندس
محمدمهدی
جمعه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۵۸
قهرمانه
-
جمعه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۲۷
۲۴جشن قهرمانی رو میگیریم
پرسثولیس
سروراستقلاله
عرفان جاسک
شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۴۶
آبینه عشقمه خونمه آسمونمه
-
يكشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۵:۰۲
عاشق پرسپولیسم
بالکانلو
يكشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵
فقط قرمزو عشقست اونم تراختور
علی طلعتی زیرک اباد
يكشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴
سلام بازی های اخر که استقلال تهران واستقلال خوزستان دارندبازیکنان تیم پیروزی سابق که حالا مربی اند حریفنداونا هم خون پرسپولیس تورگشونه
Ali
يكشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۲۲
عشق فقط تراکتور
امیر
دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۳۵
عدد چهارتون به فنا رفت استقلالیا...فقط پرسپولیسو عشقه..
دم تیم پرسپولیس وهر چی پرسپولیسیه گرم..ایشاالله 24 اردیبهشت جشن قهرمانی رو توآزادی میگیریم..مطمئنن روح مهردادوهادی عزیزم شادمیشه باقهرمانی پرسپولیس...
محمد
سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۳۸
استقلال سرورپرسپولیس
محمد
سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۳۸
استقلال سرورپرسپولیس
امیر
سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۲۸
آهای 6 تاییایی که 4 تایی شدید این پرسپولیسه که سرور استقلاله...پرسپولیسسسس...
عبدا لباسط جمالی
پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۰:۲۶
هر چه ابی پوشه موشه
هادی کمال زیی
پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۰:۳۰
فقط فقط استقلال .شما پرسپولیسی ها 100 سال دیگه به پای استقلال عزیز نمیرسین
حسرت نیمه نهایی
حسرت 2 بار قهرمانی اسیا و حام حذفی
3 خرداا ان شاءالله قهرنانی استقلال در جام حذفی
24 خرداد قهرمانی در لیگ ان شاءالله
هادی کمال زیی
پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۰:۳۰
فقط فقط استقلال .شما پرسپولیسی ها 100 سال دیگه به پای استقلال عزیز نمیرسین
حسرت نیمه نهایی
حسرت 2 بار قهرمانی اسیا و حام حذفی
3 خرداا ان شاءالله قهرنانی استقلال در جام حذفی
24 خرداد قهرمانی در لیگ ان شاءالله
عبدالباسط جمالی و هادی کمال زیی
پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۰:۳۴
فقط فقط کیروش با تیم ملی .خسته نباشی مرد مهربان
به امیدباخت پرسپولیس ،بلند بگو امین
پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۵۱
به امید برد استقلال تو هر چهارتا بازیش مخصوصاً بازی آخر با ذوب‌آهن، بلندتر بگو آمین
فقط استقلال شخصیت قهرمانی داره
پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۳۴
فقط استقلال سخصیت قهرمانی داره
فقط استقلال شخصیت قهرمانی داره
پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۳۴
فقط استقلال سخصیت قهرمانی داره
فقط استقلال شخصیت قهرمانی داره
پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۳۴
فقط استقلال سخصیت قهرمانی داره
کیان
پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۴۸
فکر نیست فقط پرپولیس
-
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۳۴
؟سلام استقلال قهرمان دوجامه امسال فقط اس اس ن عشقه لونگی ها
اصغر موسوی
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۴۷
پرسپولیس قهرمانه شک نکنید
رضا
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۵۱
سلام به استقلالی ها،ما قهرمان لیگ و جام حذفی هستیم کون پرسپولیسی ها بسوزه
مهناز افشار
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰
بچه ها فقط دوتا مونده سوراخ زدین خسته نباشین فقط عشق زندگی فقط پیروزی پرسپولیس همتون مرد مردایین
ابوالفضل
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲
عشق فوتبال دوستان تراختور
محمد یاسین رامین
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱
هرچند که از روی کریمان خجلیم شک نیست که پرده در این اب و گلیم درروزمین نیست چو پرسپولیس جایی پرسپولیس عالم است و ما اهل دلیم اینشالاه ببرید و میبرید بچها خسته نبشید پرسپولیس با حال وقشنگ
مژگان
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳
ترکیب پرسپولیس گردان. بنگر . نورمحمدی محمد تالع . جلال حسینی . رضا حقیقی . محمد نوری . مارکو . محمد قاضی . انصاری فرد . فشنگچی . همینها که الان هستن الین
شهره
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰
پرسپولیس عاشقتم دستت دارم ببرید بچها که خیلی عالی میش و پرسپولیس قویتر میش و برای همه خوب
جمشید
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸
خسته نباشید تمام پرسپولیسیهای دنیا نمی دونم چه جوری بگم قرمز سرور وهمیشه بوده و خواهد موند میدونم که قهرمان میشیم کون ابیها اتیش بگیره بسوزه اشکشون در بیاد مها بخندیم چون خودمونیم که همیشه بودیم بچها تیم الان خیلی علین و مربی باحال مشتی
نوید
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰
لنگیا واقعا در حد مانیستن که واسمون کری میخونن.تو آسیا فقط استقلاله که میتونه ادعای قهرمانی کنه.
جعفر
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶
از طرف همه کسی که اول گفت پرس بزن به پولت برسی ایول بچهای باهال باین تیم اروپا هم برین قهرمانین پرسپولیس 16 ریشتری و پرسپولیس شش و بش و اتش بس
یه پرسپولیسی
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹
واقعا تلاش میکنید و زحمت میکشید حیشکی شما رو نمیبین وا قان خسته نباشید مرد شمایید ایول به شما روی حمرو کم کردین
عشق قرمز
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴
از تون ممنونم مرسی خیلی تشکر میکنم مرسی عالی بود باهالین افرین خوب بودیش شما بهترین تیم شدین خسته نباشین خیلی خوبین دوستتون دارم بای بای
اومید
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷
استقلال واقان لالن و سوراخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخحخخخحخخخخخحححخححححححخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
پسرت
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰
عمو پرسپلیس مرسپولیسها میخوام پرس پول دارم ولی مرسی پول ندارم ؟؟؟ ها چتو متو شده
باران
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۱۰
قرمز رنگ شادی هم قهرمان لیگ هستی و هم جا م حذفی به خدا قسم امید به خدا سلطان فقط امام رضا شما دارین و دیگه دنبالش نمیرین وگرنه شمایید نه این دزدان دریایی
اذاده
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۱۵
سوراخها تا به حال مثل ما بازیکن داشتن یا اوردن که ضر میزنن پرسپولیس که هم الان داره اگر خدا بخواد و هم باز میان بچها انشالله که اینها هم سنگ تموم میزارن ببینید که چه شاه گلاا میکرن ماشاالله ماشاالله ماشاالله یا علی بگین
طناز
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۱۹
قرمز تویی تو دنیا حرف نداری مثل مرد برو هم شما هم مربی یا علی بگین کارو تموم کنین بلند شین دیگه بلند شو یاعلی بلنشو یا علی اره همین درست یا علی یا علی خوب دستتون درست بارکلا درست میایی یاعلی ماهم ماشاالله درست
۱
جیگر
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۲۵
به بچها خیبر و بقیه و حاجی قول بدین مگه به ما هم قول ندادین پس بگو یا علی ماشاالله قرمز مرد قرمز همیشه دارا همیشه تو بودی تو همه جای دنیا تا حالا مثل ما قوی بودن همیشه تیم سری داشتن پس ایول بهتون
سهراب
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۲۸
قرمز اسمونی شش تایی الشباب ما قوی بودیم همه بچها که رفتن هادی اولادی حا جدید اومدن پرسپولیس با شعور فقط خدا فقط خدا فقط توکل به خدا
قرمز رنگ پول
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۳۲
مدال بیارین جواهر ببرین با شهر دیگه نیست دیگه فقط تویی هر چی مدال مال تو همش فدای رنگ خشگلت
یه پرسپولیسی
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷
ماشاالله این همه طرفدار که تو ورزشگاه بیشتر اومدن واز خدا جواب هم گرفتن مرسی از این همه انسان واقعی که تو این دنیا هست صفای قدمشون خیلی خیلی با کلاسن
عشق قرمز
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۴۲
هرچی قرمز جاش تو بهشت همین دارید میبینید راست من که تو قرمزم خیلی خوشحالم و همه چیز رو هم میدونم بارکلا به این همه شعور قرار استفراق محو بش
پرسپولیس
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۴۸
پرسپولیس پاشو بشو پرسپولیس سه سال قبل به تا اخر نه حریف داخلی داشته باش نه اسیایی باریکلا به تو تو اسا هم تیمت خشگل تر گلبزن یالاه پسر توی بارکلاه درست همین تو قهرمانی
میلا د
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۲۴
کل جنوب ابیه چه تهران چه خوزستان باید یکی از اینا قهرمان بشه
-
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۳۹
سلام ب همگی،اول اگه استقلال تیم بود اسمش استقلال نبود،دوم اگه رنگش آبیه قبول ولی هیچ جایی تو پرچم نداره،
من ی پرسپولیسی ام ،با افتخار میگم،قهرمانی واس ماس،
محمد
جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۴۴
دنیا فقط وفقط اس اس عشق هس مجیدی4444444
محمدخوزستانی بچه لالی
شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۴۱
درجواب مژگان خانوم بایدبگم خیلی ازون بازیکنا ک اسم بردی الان تیمهای دیگه ان معلومه خیلی وقته فوتبال نمیبینی اینم طرفداران پرسپولیس هه لنگیها استقلال چندفصلی هس همش صدرجدوله جایی ک حقشه پرسپولیسی ک دم ازش میزنید تیم نی اگه تیم بود وعرضه داشت2هفته صدرجدوله نگه میداشت متاسفم براتون لنگیها 44444444444
امین ابوالفتح پور ... از شهر ستان فسا
شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶
عشق پرسپولیس هس وقهرمانی مال پرسپولیس هس
امیر
شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۰۸
نمیدونم چرا وقتی استقلال قهرمان میشه آب ازآب تکون نمیخوره اصلا انگار اتفاقی نیفتاده...ولی وقتی عشقمون پرسپولیس قهرمان میشه تمام ایران ازخوشحالی سرازپانمیشناسن...میدونید چرا استقلالیای عزیز؟ چون تیم محبوب پرسپولیس توقلب تمام ایرانیا جاداره...ازبزرگ تا کوچیک....پرسپولیس عشقه...زندگیه...
ایشالله همونطور که گفتم 24 اردیبهشت جشن قهرمانی روتو آزادی میگیریم...
به استقلالیا توصیه میکنم یکم ادب داشته باشن بدنیست... دم هرچی پرسپولیسیه گرم....تادنیادنیاس پرسپولیس عشق تک تک ایرانیاس....پرچم پرسپولیس همیشه بالاس...همیشه...
الیاس احسانی
شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۴۳
استقلال خر کیه فقط پرسپولیس
سعید سالی
يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۲۶
خاک تو سر این پرسپولیس کنن اگه فرقون سازی دونقوز ابادم این همه طرفدار پرو پا قرص داشت تا حالا ده بارم قهرمان جام باشگاه های جهان شده بود
-
دوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۴۸
استقلال باصفاص
مصطفی
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸
استقلال عشقه
مفید
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱
استقلال قهرمانه....
مهیارم از مشهد
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۳۴
خانوم افشار خودتونید من دوستتون دارم عاشقتونم من واقعا از ته دل عاشقتم میمیرم برات میخوام خودمو بکشم تمام زندگیم برای تو من یک پرسپولیسیم خیلی بهت علاقه مندم فقط به خود خود تون مزامت نشم خیلی دوستتان دارم میبوسمت دعا کن پیروزی پیروزش وپیروزبمون پسر خوب قرمز
مهیارم از مشهد
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۳۸
ببخشید فقط طرفدارتون بودم فقط پرپولی ششتایی الکی نگین هشتای کوفیلمش که نیست کی ساخت خدا کنه ما هم بسازیم ولی شش تایی راست نیست علکی نوشتین
مهیارم از مشهد
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۴۱
شوخی کردم ولی فقط قرمز
۱
باران
چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۰:۰۰
خاک تو سر استقلال خاک علم تو سر همشون خیلی احمقن خیلی بی عرضه ان قر مز پر ستاره خا ک تو سر اب و خاک تو سر استقلال و واقعان خاک تو سر این تیم بش که خیلی سوراخ
پرسپولیس
چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۰:۴۲
ششتایی هستم ما نه تا زدیم تو داربی 51 پرسپلیس نه خاکتوسرا ابی صفر یا دتدون نره هم شش و هم نه و چهار
مژگان
چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۰:۴۵
ما هم هشتایی کردیم فیلمشم هست همه هم یا دشون مربیا هر دوتیم هم هستن قرمز عشق پرسپولی علی دایی و علی کریمی
محمد
پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۰۲
پرسپولیس قهرمان میشه
عشق پرسپولیس
-
پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲
پرسپولیس یعنی سرود همدلی.
-
پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۰۸
همه جا قرمزته انشالله قهرمانیم
فیروز رابراهیم
پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۰۶
یاشاسین ترختور یاشاسین اذربایجان
شهرام
جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۵۷
قلب من به عشق استقلال میتبد :s:s همیشه قهرمان
Adobe firoozi
شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹
پرسپولیس عشقه بخدا
Adobe firoozi
شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹
پرسپولیس عشقه بخدا
homan
شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲
پرسپولیس همیشه قهرمان.
تیموری
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰
پرسپولیس سرور استقلاله !!!!!!!!!!

آقا قرمزته !!!!!!!!!!

چهار تایی هاااااااااااااااااا !!!!!!!!!!!!!!!!!
-
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۴۵
دست شما درد نکنه به امید برد پرسپولیس و باخت کیسه کشا
ســـــــــsaraــارا
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵
قسم به روح هادی قسم به اشک هانی میریم تا قهرمانی استقلالیا هیس بچه ها حرف نمیزنن
امیر
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۱۰
پرسپولیس
حمید رضا
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۱۳
استقلال عشقه با منصوریان
-
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶
هههههههه بازهم ازادی بردیم استفراغ و چند سال میبریم تو ازادی یاشاسین تراختور
یه پرسپولیسی
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳
استقلال خاک تو سر نگران نباش پرسپولیس قهرمان میشه وانشالا توهم سهمیه حضور در دسته یک رو میگیری
یه پرسپولیسی
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳
استقلال خاک تو سر نگران نباش پرسپولیس قهرمان میشه وانشالا توهم سهمیه حضور در دسته یک رو میگیری
جواد داااشی
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۴۴
تو هفته ۲۹ آدم نمیدونه شبکه ورزش رو ببینه یه شبکه ۳ رو
اینور پرسپولیس گل میزنه اونور استقلال گل میخوره نمیدونیم حال کدوم شبکه رو ببریم
امیر
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۴۹
من ازطرف همه ی پرسپولیسیای عزیز از آقای قلعه نویی کمال تشکروقدردانی رودارم...نوش جونتون باشه این پیروزی شیرین...
C.R طارمی
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۱۵
ا1خواهشاالکی‌فحش‌ندین2ماته‌جدول‌بودیم‌توی‌وقت‌کمی‌که‌توی‌لیگ‌داشتیم‌اومدیم‌به‌صدر3ستاره‌هاروبه‌رخ‌مانکشید۲بارشماقهرمان‌شدید۱بارماحتماکه‌نباید‌ستاره‌بزنیم4ماهم‌ستاره‌زیادداریم:«علی‌دایی‌ومهدی‌مهدویکیاعلی‌کریمی‌توی‌بایرن‌مونیخ‌وخیلی‌های‌دیگه»5پنج‌ساله‌مارونبردید..پرسپولیس۴استقلال۲....به‌امیدسربلندی‌پرسپولیس..درزمن‌رعال‌مادرید‌۱۰بارقهرمان‌لیگ‌قهرمانان‌اورپاشده‌ستاره‌هم‌نزده‌یه‌دلیل‌محکم
-
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۱۷
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
-
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۵۵
قرمز خونمه پرسپولیس جونمه
چه ببرین چه ببازین همیشه باحاتونیم
به عشق هادی میریم تا قهرمانی
عشق است پرسپولیس
هیس ۶تایی فریاد نمیزند
هیس ۴ تایی هم فریاد نمیزند
رضا
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۳۳
قرمزته از تبریز تا پایتخت
رضا
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۳۳
قرمزته از تبریز تا پایتخت
استقلال
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۴۹
تیم اونی که تو اسیا حرف بزنه تیم اونی که ستاره داره تیم اونی که بیشترین برد داره تیم اونی که بیشترین گل زده رو داره عشق است و استقلال
استقلال
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۴۹
تیم اونی که تو اسیا حرف بزنه تیم اونی که ستاره داره تیم اونی که بیشترین برد داره تیم اونی که بیشترین گل زده رو داره عشق است و استقلال
رامین پرسپولیسی
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۱۵
فقط به عشق هادی....جام میدیم به هانی
قرمز محض
يكشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۲۸
آمار زیر یک حساب سر انگشتیه ساده است و هیچ قصد توهین یا بی احترامی به طرفدارهای تیم های دیگه رو نداریم!
آمارها نشان میدهد بیش از نصف مردم ایران فوتبال شناسند و فوتبالهارو به خوبی پیگیری و آنالیز می کنند.
از طرفی آمار ها نشان میدهد بیش از نصفی از طرفداران فوتبال ایران داخل و خارج از کشور طرفدار تیم فوتبال پرسپولیس هستند .
از حل معادله فوق به یک نتیجه فقط میشه رسید
مردم ایران یا پرسپولیسی هستند و یا اصلا فوتبال نمی شناسند !
دوس دارم پرچم های قرمزتون رو ببینم که دارن تو ایران به اهتزاز در میان !
ابراهیم
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۳۴
درسته که استقلالی ها ناراحت هستن ولی اینه پرسپولیس اینه داداشم از حست فحش نده ببم جان جناب اقای درازدهی
پرس پولیس
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۳۹
هیسسسسسسسسس لنگیا فریاد نمیزنند!!!!@!!
-
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۴۹
واقعا فوتبال ایران چه لیگ ش و چه تیم ملی ش دیدن داره به نظرتون!؟ والا فقط وقت حروم کنه
CR7 & MT9
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴
قلعه نویی دوست داریم
اگه فحشت دادن ناراحت نشو استقلالیند دیگه نمی فهمن
قرمز رنگ خونه
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷
خاطرات داربی دوباره تکرار شد بازم یه 4-2 دیگه
تو داربی طارمی 2گل زد اینجا عالیشاه2تا
۱
CR7 & MT9
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴
آهاااااااااای فرهاد مجیدی کجایی که تیمتو قرمزا پااااااره کردن
پرسپولیس 4تا وتراکتور 3تا
فرهاد حالا هم 4رو نشون بده ههههههههههه!!!!!
کمال
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲
فوتبال ایران چرتی بیش نیست همشون آماتورن همه بازیکنانش یه زره با هم فرق دارن..فوتبال فوتبال خارجی
امیر مهدی
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۲۷
انشاالله اس اس قهرمانه مگه پرسپولیس قهرمانی رو به گورببره
mehrabonia
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۴۷
عشقم پرسپولیس........جمعه قهرمانیم خیالتون راحت
یا خداااااااا
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۵۶
دادددد
Sayeh Roshan
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۶:۳۹
پرسپولیس عشقه
افشین زمانی
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۴۰
انشالا ذوب اهن استقلال خوزستان رو شکست میده وما میبریم وقهرمان میشیم
فریبرز
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۱۱
عشقست پرسپولیس
عباس
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱
قلعه نویی عزیز ما پرپولیسیا عاشقتیم حدی میگم بیا و پرسپولیسی شو اینا که فشت میدن استقلالی اند انتظاری ازشون نیس
متین عباسی
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲
سایت عالی ای بود
سعید
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴
فقط پرسپولیس

قهرمان لیگ پانزدهم پرسپولیس است
وحید
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۵۶
انشأالله استقلال خوزستاااااان قهرمانه اهوازیها پرچم بالاست
علی
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۵۲
با سلام،، از همین حالا قهرمانی پرسپولیس رو به همه عزیزان علی الخصوص پرسپولیسی های عزیز و همینطور استقلالی های امیدوار( خخخ) تبریک عرض میکنم،،
علی
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۵۲
با سلام،، از همین حالا قهرمانی پرسپولیس رو به همه عزیزان علی الخصوص پرسپولیسی های عزیز و همینطور استقلالی های امیدوار( خخخ) تبریک عرض میکنم،،
حاجی زاده های نهرمیان
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲
استقلال قهرمانه
حجت شمس الدیی
پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶
قرمزته. انشاالله با قهرمانان. پرسپولیس. در ورزشگاه ازادی جشن میگیریم
Siavashn11
پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱
پرسپولیس قهرمانه
سیاوش کلاه کج.رومز
پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳
ب امید قهرمانیه پریپولیس.وعده ما سرخ پوشا 24 اردیبهشت
سیاوش کلاه کج.رومز
پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳
ب امید قهرمانیه پریپولیس.وعده ما سرخ پوشا 24 اردیبهشت
سیاوش کلاه کج.رومز
پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳
ب امید قهرمانیه پریپولیس.وعده ما سرخ پوشا 24 اردیبهشت
عشق پرسپولیس
پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۳۰
کیسه ای ها اینقد ربه ستاره های روی پیراهن استقلال ننازیید.جامی که با سه تا بازی و چهار امتیاز به فینالش برسی جام نیست تازه بازی کردن با تیم های دسته سه اسیایی.ستارتون تو حلقم .الان از گروه شون نمیتونن بالا بیان.
استقلال
پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۱۱
استقلال سرور هر تیم قرمز
امیر مهدی ومحمد صالح حاجی زاده پسران وحید
پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۴۹
عشق است تیم ملی ایران
فرشاد
جمعه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۵:۵۷
پرسپولیس عشقه به امید خدا قهرمانه
ابولفضل
جمعه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴
پرسپولیس زلزله محبوب هر چی دله
امیر
جمعه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰
به امید خدا امروز جشن قهرمانی پرسپولیس روتو آزادی میگیریم...
سجاد حاجى زاده پسر سعید آیت حاج حسین
جمعه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱
استقلال شاید امسال قهرمان بشه. عاشق آبیم
امیر
جمعه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۲۷
تبریک به تیم استقلال خوزستان بخاطرقهرمانیش...تبریک به پرسپولیس بخاطر نایب قهرمان شدن...همینکه استقلال تهران قهرمان نشد کافیه...
پرسپولیس همیشه سرور استقلاله...همیشه...
امیر
شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۰۴
درود برشما به خاطر سایت خوبتون...امیدوارم همیشه موفق باشید...
چندتا نکته بود که میخواستم بگم:
1-طبق آمارا پرسپولیس قهرمان واقعیه لیگه..بیشترین گل زده،بیشترین برد،بیشترین امتیاز،آقای گل،آقای پاس گل...تو همشون پرسپولیس اوله...
2-آقای مظلومیه عزیز یعنی چی که همنامتون قهرمان شده خوشحالیم هم نام دیگتون قعر جدوله اونو چی میگی؟
پس بیخودی دل خودتونو خوش نکنید...
۱
امیر
يكشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۰۱
خداروشکر که ذوب آهن قهرمان شد...تبریک به همه ی اصفهانیها...تبریک به همه ی پرسپولیسیا...
حسن نصاری
جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴
نظر شما...قهرمان لیگ یکی از تیم های خوزستانی هست
۲
حسن
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۲:۴۹
خوبه فقط ساعت بازیها رو هم بنویسید.
ss
جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸
بهترین تیم استقلاله و قهرمان هم استقلال
سلام
شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۷
باسلام،اگه امکانش هست بررسی بفرمایید که چرا پرسپولیس در هفته۱۳ و ۱۴ هر دو هفته پشت سر هم مهمان و استقلال هر دو میزبان است و از طرفی به تبع آن در دور برگشت که خیلی بهتر و حساس تر است پرسپولیس هفته۲۸ و ۲۹ هر دو میزبان و استقلال هر دو مهمان است.البته از طرفی این تغییر روند باعث شده پرسپولیس هفته پایانی لیگ مهمان و استقلال میزبان باشد.در صورتیکه اگر این مهمان و میزبان به همین روال فعلی ادامه پیدا کند برعکس می باشد(استقلال مهمان و پرسپولیس میزبان).باتشکر
۲
حافظ
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۰۵
ابادان مدیر مسوولان خوبی نداره یه زمانی ابادانیا بودن که تیم ملی رو تشکیل میدادن ابادان برزیلته.
ابادان مهد فوتبال . برید بابا تیمای تازه نوپا
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر