فهرست
جاسم کرار دربی را از دست داد
جاسم کرار دربی را از دست داد

جاسم کرار دربی را از دست داد

آی اسپورت- جاسم کرار هافبک عراقی تیم استقلال با کارت زردی که از علیرضا فغانی گرفته سه اخطاره شد و این بازیکن که مهره کلیدی تیمش هم محسوب می شود غایب دربی خواهد بود.

دربی 79 طبق برنامه ای که هنوز تائید نشده روز دوم آذر ماه برگزار می شود.

  ۱۸  
آی اسپورت
2014-11-07 18:36:49
نظر دهید

۱۸ نظر
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵
لعنت بر فغنی بی پدر ولنگی تمام عیار
-
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹
عقده ای . جند بار میگی . یه بار نوشتی همه فهمیدن.
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر