فهرست
رونالدو در لالیگا تاریخ سازی کرد
رونالدو در لالیگا تاریخ سازی کرد

رونالدو در لالیگا تاریخ سازی کردآی اسپورت- با دو گل رونالدو برابر ایبار در خانه ی حریف او در تنها 12 بازی لالیگا به آمار باورنکردنی 20 گل رسیده است آماری که تابه حال مشاهده نشده . رونالدو بار دیگر نام خود را در کتاب های تاریخی ثبت کرد . با دو گل بازیکن رئال مادرید در برابر ایبار او 20 گل در تنها 12 بازی به ثبت رساند هیچ بازیکن دیگری در تاریخ بازیهای لالیگا در تنها 12 بازی نتوانسته 20 گل بزند ، برنده ی عنوان توپ طلا ، به روند گلزنی خود ادامه می دهد تا در صدر جدول گلزنان لالیگا باقی بماند او در برابر تمامی تیمهایی که با مادرید در این فصل مواجه شده موفق به گلزنی شده است .

  ۱۷  
آی اسپورت
2014-11-23 14:27:43
نظر دهید

۱۷ نظر
چیگور
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۳۴
او در برابر تمامی تیمهایی که با مادرید در این فصل مواجه شده موفق به گلزنی شده است .

اشتباه محض
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
akg
يكشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۳
واقعا متاسفم برای اعضای تحریریه ی سایت آی اسپورت که سایت اینقدر ضعیف شده و به روز نمیشه
و اینکه کوچکترین حرفی راجع به رکورد تاریخی دیشب مسی ننوشتید.....
هرگز خودتون رو با سایت قبلی گل مقایسه نکنید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر