فهرست
گزارش روز: فصل بعد تیم نظامی نخواهیم داشت؟
گزارش روز: فصل بعد تیم نظامی نخواهیم داشت؟

گزارش روز: فصل بعد تیم نظامی نخواهیم داشت؟

آی اسپورت- بند «ع» تبصره سوم ماده واحده قانون بودجه سال 1393 صراحت دارد«در سال 1393 سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار می‌شود.» این الزام نه تنها شامل باشگاههای سرخابی می شود که تمام باشگاههای دولتی را در بر می گیرد و با توجه به منع هزینه کرد دولت در ورزش حرفه ای، عملا باید سال بعد تیم ها خصوصی باشند.
اگر این قانون اجرایی شود تیم های نظامی هم باید سهام خود را واگذار نمایند.چنین موضوعی باعث خواهد شد تا بازیکنانی که مشمول خدمت می شوند به ناچار دور از فوتبال باشند مگر آن که قنون جدیدی وضع شود.اکنون که معافیت های مشکل دار، یقه فوتبال را گرفته و قرار است افراد متخلف ، فعلا این نیم فصل پیش رو را محروم باشند باید پرسید با توجه به نبود تیم نظامی، تکلیف فصل بعد آنها و دیگر سربازان چیست؟
     
آی اسپورت
2014-12-03 12:26:23
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر