فهرست
اتفاق روز: آسپریا اجازه خروج خلبان از کابین را نداد!
اتفاق روز: آسپریا اجازه خروج خلبان از کابین را نداد!

اتفاق روز: آسپریا اجازه خروج خلبان از کابین را نداد!

آی اسپورت – فائوستینو آسپریا مهاجم سابق کلمبیا و نیوکاسل در پی فاجعه هوایی رخ داده برای هواپیمای خطوط هوایی جرمن وینگز مانع از دست شویی رفتن خلبان در پروازی که درآن حضور داشت، شد. آسپریا با گذاشتن ویدئویی در توئیتر در مورد این لحظه خاص حرف زده و گفته با هدف جلوگیری از تکرار اتفاق حادثه رخ داده برای جرمن وینگز، مانع از دست شویی رفتن خلبان شده است. او در این ویدئو مدعی شده که از خلبان خواسته تا کمک خلبان را در کابین خلبانی تنها نگذارد تا اتفاقی که برای جرمن وینگز در جنوب فرانسه در کوههای آلپ افتاد، دوباره تکرار نشود. آسپریا 45 ساله دراین ویدئو حتی گفته که به خلبان یک بطری داده و گفته به جای دست شویی رفتن از آن استفاده کند. او در پروازی به سوی مسکو این ویدئو را ثتب کرده و رو به دوربین گفته است:\" من به کابین خلبان رفتم و او را از ترک کابین خلبانی منع کردم. برای اینکه اگر یک دیوانه دیگر در را روی او ببندد، همان اتفاقی که در آن پرواز رخ داده، اینجا هم می افتد. همه می دانند\"

     
آی اسپورت
2015-03-31 19:59:29
نظر دهید
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر