فهرست
پوریا یلى، فرزند ایران، پسر قوچان
پوریا یلى، فرزند ایران، پسر قوچان

پوریا یلى، فرزند ایران، پسر قوچان

آی‌اسپورت- قوچان در ورزش قهرمانى ایران، اسمى دارد که بلند است! کشتى گیران قوچان همه "لِنگ کار" بودند و سرآمدشان هم قاسم شاهى بود که مهارت در اجراى فن لِنگ را، به قربان محمد بهادرى سپرد که همه را با "لِنگ" کُردى هایش از بالاى بالا، با فرق سر به پایین مى آورد و با سر به زمین مى زد! اگر ضربه فنى نمى کرد، روى پل زدن حریف، اظهر من الشمس بود!  منوچهر لطیف هم یک قوچانى لِنگ کار بود که کشتى نویسى را بر کشتى گیرى ترجیح داد! فرهاد شعبانى هم یکى دیگر از نخبه هاى خبره در لِنگ بستن بشمار مى آمد، خدا همگى شان را بیامرزد! 

این روزها، دوباره نام قوچان آوازه اى یافته است! "پوریا یلى" در تیم ملى والیبال، یل وار مى درخشد. در دفاع روى تور و در زدن آبشارهاى محکم بدون بازگشت! والیبال ایران کارى مى کند کارستان و یکى هم اینکه ورزشى شده است ملى به معناى واقعى اش، تا آنجا که بچه هاى قوچان در لیگ جهانى والیبال، هم سر دارند و هم سرور! یزدانى خرم، روزى که سنگ بناى والیبال نوین ایران را پایه گذارى مى کرد، هیچ فکرش به قوچان نبود، اما کار خوب خودش را مى نمایاند! کار صحیح، ثمره اش را ببار مى آورد! قوچان حالا "یلى" دارد که "بال" بلند پروازى والیبال ایران در جهان است! پوریا، پسر ایران، فرزند قوچان!

۱۳    
آی اسپورت
2019-06-14 09:47:00
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر