فهرست
کیش به فوتبال ایرانی
کیش به فوتبال ایرانی

کیش به فوتبال ایرانی

آی اسپورت - شوخى-شوخى، لیگ برتر دچار خواست اندیشى شد و شروعش عقب افتاد! وقتى سنجیدگى و عاقلانگى در صف اول اندیشه ورزى قرار نگیرد و زمانى که یک تصمیم خوب، با اراده گرایى و نسق کشى توام شود، این مى شود که در حال شدن است: ... لیگ برتر دچار تعویق مى شود و حتى بیم اتفاقات ناجورتر هم مى رود!

عقب افتادن زمان شروع مسابقه هاى لیگ، نگران کننده است! این جور قدرت نمایى ها، هم به لیگ لطمه مى زند، هم فرصت زمانى تیم ملى را مى کاهد و هم به تیم امید، مجال بهتر تمرین کردن را نمى دهد! با یک حرکت، سه بار به فوتبال ایرانى کیش مى دهیم و تمرین هاى این بار کافى در چرخه لیگ برتر را، لجبازانه، کم اثر مى کنیم!

*

ابراهیم شکورى قواره یک دبیر فدراسیون را بخود مى پذیرد. البته اگر مغلوب میل به خود بزرگ بینى نشود و خود را، دبیر کل نخواند. درباره کلاس VAR حیران و مبهوت مدرس کلاسیم:... یک آقاى سوبخیدون نامى که هیچگاه داور درجه دومى هم در آسیا نبود، حالا مدرس علیرضا فغانى و نظایر اوست، مثل زاهدى فر و برادران حیدرى و بقیه! وقتى داوران ما با هم مى جنگند، AFC هم سوبخیدون را از یک سوراخى، تحمیل مى کند!

۱    
آی اسپورت
2019-07-24 09:45:00
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر