فهرست
طلوع ناگهانی حق شهروندی
طلوع ناگهانی حق شهروندی

طلوع ناگهانی حق شهروندی

آی اسپورت -  گاهی اوقات می خواهم سر به بیابان بگذارم. اگر هم کسی دلیلش را پرسید بگویم: «از دست «پوپو فوتبالیسم»!» بعد اگر پرسید: «یعنی چی؟» بگویم که سخنگو و مدیر روابط عمومی وزارت ورزش در توئیتش نوشته: «به این شکل تبلیغات می شود گفت: «پوپو فوتبالیسم! آقای رییس! یک کشور، به عنوان یک حق شهروندی بدنبال ورود خانم های علاقمند به استادیوم با رعایت همه استانداردها و حریم هاست. بدانید که اجبار و تکلیف فیفایی در کار نبود و قطعا یک اتفاق خوب ملی و منطقی شکل گرفت.» بعد اگر پرسید: «چه ناگهانی و بی صدا» بگویم چون ما ناگهانی طلوع می کنیم. بعد اگر سماجت کرد و گفت: «فقط حق شهروندی زنان علاقمند یا همه زنان؟» بگویم: «نمی دانم تا پوپو فوتبالیسم چه بگوید». اگر گفت: «چرا این یکی دو جمله غلط نگارشی دارد» بگویم عجله ای نوشته شده که فیفا خیال نکند کاره ای است و بعد توضیح دهم که رفتن زنان به ورزشگاه اصلا شباهتی به مربیگری زیدان و مورینیو در تیم ملی ندارد و این دو موضوع از هم جدا هستند. آن جریان فقط یک شوخی ساده بود. بعد اگر از امکانات پرسید، بگویم که زیرساخت ها هم ناگهان طلوع کردند. اگر از مرگ «عماد» پرسید بگویم: «مثل همیشه یک حادثه بود. نه مقصری داشت نه مقصری پیدا شد.» ولی اگر پرسید چرا بازی ایران با سوریه، زنان ایرانی به ورزشگاه نرفتند ولی زنان سوری رفتند یا اگر پرسید مگر حق شهروندی یک شبه متولد شده نمی دانم چه جوابی باید بدهم. اگر گفت حالا که اجبار و تکلیف فیفایی نیست پس چرا اینفانتینو دوباره تاکید کرد از این پس زنان ایرانی می توانند به ورزشگاه بروند و یا یوفا به اعضایش پیشنهاد داده که از بازی با کشورهایی که زنان اجازه ورود به ورزشگاه ها را ندارند، خودداری کنند می گویم که سخنگوی وزارت ورزش در پاسخ به تمام انتقادات گفته که «اغوای تبلیغات سیاسی همین هدف است» و در نهایت آنقدر دو تایی به این مسائل ساده و پیش پا افتاده می خندیم تا اشک مثل سیل از چشمانمان سرازیر شود.

۹    
آی اسپورت
2019-09-25 21:43:00
نظر دهید

به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر