فهرست
معاون نقل و انتقالات یا آرتیست فضای مجازی؟
معاون نقل و انتقالات یا آرتیست فضای مجازی؟

معاون نقل و انتقالات یا آرتیست فضای مجازی؟

آی‌اسپورت- نیمی ازحاشیه های سال های اخیرکه گریبان باشگاه استقلال را گرفته و هفته ها، بلکه ماه ها این باشگاه را تحت تاثیرقرارداده نتیجه تصمیم های غلطی است که معاونان این باشگاه اتخاذ کرده اند. معاون هایی که مهم ترین تصمیم های باشگاه را درکوران نقل و انتقالات می‌گیرند و به دلیل ناواردی و نابلدی مشکلات بزرگی را برای استقلال ایجاد کرده اند.

تاریخ را که ورق بزنیم، نمونه های بسیاری ازاشتباه های مهلک و کشنده معاون های باشگاه درجذب یا صدورمجوزخروج بازیکنان را می‌یابیم که ضربات جبران ناپذیری برپیکره باشگاه استقلال وارد ساخته است. پیش ازاینکه علی خطیر درباشگاه استقلال ازامیرحسین فتحی پست بگیرد، این پندارتوفیقی بود که امورنقل و انتقالاتی باشگاه استقلال را به عهده داشت. شخصی که با تصمیم های اشتباه خود باعث شد باشگاه استقلال دربازه ای به دلیل محرومیت ازجذب بازیکن که ازسوی فیفا اعمال شده بود(پرونده عادل شیحی) نتواند بازیکنی را به خدمت بگیرد. ازیاد نمی‌بریم که بی توجهی توفیقی به قوانین چگونه استقلال را درنیم فصل نقل وانتقالاتی دوفصل پیش ازدراختیارگرفتن بازیکنانی همچون تیموریان و جبارف محروم کرد.

این ماجرا درعین حال بخش کوچکی ازاتفاقاتی بود که درزمان معاونت پندارتوفیقی رخ داد. توفیقی درمقطعی با ارسال قرارداد برای یازالده دست این بازیکن را بازگذاشت تا یک سال بعد ازباشگاه استقلال ادعای خسارت کند هرچند که مدیران بعدی این دعوی را فیصله دادند اما دایره اشتباه های توفیقی فقط به این دوموضوع ختم نشد. او با جذب ۶بازیکن مصدوم رکوردی تاریخی درباشگاه استقلال به نام خود ثبت کرد. بازیکنانی که ماه ها بعد ازعقد قرارداد با استقلال ودرحالی که باشگاه برای شان دستمزد تعریف کرده بود، توانستند برای این تیم بازی کنند. 

البته برخی ازآن ها نظیرمیثم تیموری و مرتضی آقاخان هرگزبازی هم نکردند. جدایی تیام و جبارف درمیانه های راه ازاستقلال نیزازدیگردستاوردهای پندارتوفیقی بود. او که بعد ازعقد قرارداد با تیام مدعی شده بود با این بازیکن قرارداد یک سال و نیمه بسته اما بعد ازنیم فصل با جدایی تیام تمام آن ادعاهایش زیرسوال رفت. حتی درآن بازه ای جبارف هم ازاستقلال جدا شد تا مشخص شود قراردادی که با این بازیکن منعقد شده بدون آینده نگری بوده است.

دیگرمسئله ای که درزمان حضورتوفیقی درباشگاه استقلال رخ داد موضوع قرارداد وینفردشفربود. اگربه یاد داشته باشید روزی که شفربا استقلال قرارداد منعقد کرد درقرارداد او نوشته شده بود که دستمزدش برای فصل آتی تا ۶۰۰ هزاردلارقابل افزایش است اما شفرتنها بعد از3ماه حضوردراستقلال خواستارمبلغ ۸۵۰ هزاردلارشد و تصمیم گیران آن زمان باشگاه استقلال نیزبدون توجه به امضایی که ازشفرگرفته بودند، به پرداخت حقوق بیشتربه مربی آلمانی راضی شدند تا این جا نیزباشگاه استقلال لطمه مالی قابل توجهی ببیند. بعد ازجدایی توفیقی که نباید ازیاد برد با تایید افتخاری تصمیم هایش را عملی می کرد انتظارمی‌رفت که یکی ازمهم ترین بخش های تصمیم گیرنده درباشگاه استقلال به فردی سپرده شود که ازاین حیث دارای تجربه و اطلاعات کافی باشد اما حضورعلی خطیرنیزنتوانست پایان بخش اشتباه های گذشته باشد واین شخص هم با قرارداد های مسئله داری که با برخی بازیکنان منعقد کرد، حالا عمیقا زیرسوال رفته است.

موضوع آیانداپاتوسی نشان داد که علی خطیرنیزبرخلاف ظاهری که ازاو به تصویردرآمده با قوانین آشنا نبود و دراین ماجرا با ارفاق نمره قبولی گرفت و چند روزی برای استقلال حاشیه ساز شد.

متاسفانه این معاونان درتمام سال هایی که دراستقلال حضورداشته اند، به جای آنکه هوش و حواس خود را معطوف به امورزیرمجموعه خود کنند، به فعالیت درفضای مجازی پرداخته اند و استقلال را بیش ازهمه سکویی برای کسب شهرت خود درفضای مجازی کرده اند وشگفتا که مدیران بالاتر ازآن ها، از هیات مدیره گرفته تا مدیرعامل نیز نمی توانند جلوی این رفتار ها را بگیرند. موضوع پاتوسی گرچه حل شده اما برای استقلال حاشیه هایی ایجاد کرد که باید به آن متوجه بود وجلوی ادامه این روند را گرفت.

۶ ۲  
آی اسپورت
2019-02-17 01:12:00
نظر دهید

۲ نظر
پنگوئنی با گردن کج
يكشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ۰۱:۲۴
دو تا بازیکن بیخاصیت خارجی گرفتن و از پول بیت المال 10 میلیارد به دوتاشون دادن و دوباره رفتن یک مهاجم یک و نیم میلیون یوروی و یک هافبک یک میلیون یوروی گرفتن اونم با هزار جور لابی و زد و بند و دور زدن قانون. تازه این ولخرجیها در حالیه که کل پولهای 4 سال آینده را هم پیشخور کردن و کاملا معلومه که از پول بیت المال و پول مردم دارن بریز و بپاش میکنن و انشاالله تو گلوی زن و بچشون گیر کنه
.
يكشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸
همین دور زدن قانون واسه کیسه رو دیدین؟ کیسه به خاطرش بدجور مجازات خواهد شد
۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر