فهرست

لیگ یک

شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
گنگام ۲
۱ تولوز
۲۴' کارت زرد
۲۴' کارت زرد Tongo Hamed Doumbia
۵۳' گل Jimmy Briand
۵۳' گل
۶۲' گل Alexandre Mendy
۶۲' گل
۶۷' کارت زرد Marcus Regis Coco
۶۷' کارت زرد
۶۷' گل
۶۷' گل Andy Delort
۷۵' کارت زرد Ludovic Blas
۷۵' کارت زرد
۸۱' کارت زرد
۸۱' کارت زرد Issa Diop
۹۰' کارت زرد Baissama Sankoh
۹۰' کارت زرد
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر