فهرست

اردیویسه

جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
هراکلس ۱
۲ آلکمار
۲۳' کارت زرد
۲۳' کارت زرد Alireza Jahanbakhsh
۵۳' گل
۵۳' گل Wout Weghorst
۵۶' کارت زرد
۵۶' کارت زرد Joris van Overeem
۵۸' کارت زرد Thomas Bruns
۵۸' کارت زرد
۶۷' کارت زرد Kristoffer Peterson
۶۷' کارت زرد
۷۰' کارت زرد Tim Breukers
۷۰' کارت زرد
۷۹' کارت زرد
۷۹' کارت زرد Derrick Luckassen
۸۲' گل
۸۲' گل Alireza Jahanbakhsh
۹۰' گل Brandley Kuwas
۹۰' گل
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر