فهرست

اردیویسه

شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
رودا کرکراد ۳
۱ اسپارتا روتردام
۱۴' گل Abdul Ajagun
۱۴' گل
۳۲' کارت زرد Christiaan Kum
۳۲' کارت زرد
۴۲' کارت زرد Mohamed El Makrini
۴۲' کارت زرد
۴۷' کارت زرد Tom van Hyfte
۴۷' کارت زرد
۵۹' کارت زرد Gyliano van Velzen
۵۹' کارت زرد
۶۰' کارت زرد
۶۰' کارت زرد Ryan Sanusi
۶۱' گل Abdul Ajagun
۶۱' گل
۶۳' کارت زرد Martin Milec
۶۳' کارت زرد
۶۷' کارت زرد
۶۷' کارت زرد Rick van Drongelen
۷۷' گل
۷۷' گل Thomas Verhaar
۸۹' گل Mikhail Rosheuvel
۸۹' گل
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر