فهرست

اردیویسه

شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
دن هاخ ۱
۱ آیندهوون
۷' گل
۷' گل Davy Proepper
۵۵' کارت زرد
۵۵' کارت زرد Gaston Pereiro
۸۰' کارت زرد Thomas Meissner
۸۰' کارت زرد
۸۷' گل Mike Havenaar
۸۷' گل
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر