فهرست

لیگ برتر روسیه

شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
نتیجه نهایی
تام تومسك ۱
۰ آمکار
۲۴' گل Sergei Kuznetsov
۲۴' گل
۳۵' کارت زرد Dmitriy Osipov
۳۵' کارت زرد
۳۷' کارت زرد Aleksey Pugin
۳۷' کارت زرد
۴۶' کارت زرد
۴۶' کارت زرد Janusz Gol
۴۹' کارت زرد Artem Popov
۴۹' کارت زرد
۶۱' کارت زرد
۶۱' کارت زرد Sekou Konde
۷۸' کارت زرد
۷۸' کارت زرد Nikolay Zaytsev
۸۴' کارت زرد
۸۴' کارت زرد Brian Idowu
۹۰' کارت زرد
۹۰' کارت زرد Branko Jovicic
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر