فهرست

بوندس لیگا

شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
نتیجه نهایی
وردربرمن ۳
۰ لایپزیگ
۳۴' گل Zlatko Junuzovic
۳۴' گل
۵۰' کارت زرد Zlatko Junuzovic
۵۰' کارت زرد
۵۸' کارت زرد
۵۸' کارت زرد Will Orban
۵۹' گل Florian Grillitsch
۵۹' گل
۸۵' کارت زرد Robert Bauer
۸۵' کارت زرد
۹۰' گل Florian Kainz
۹۰' گل
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر