فهرست

بوندس لیگا

شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آگسبورگ ۲
۱ کلن
۵' گل Martin Hinteregger
۵' گل
۱۶' کارت زرد Paul Verhaegh
۱۶' کارت زرد
۲۳' گل Paul Verhaegh
۲۳' گل
۳۴' کارت زرد
۳۴' کارت زرد Matthias Lehmann
۶۰' کارت زرد Ja-Cheol Koo
۶۰' کارت زرد
۶۵' گل
۶۵' گل Philipp Max
۸۰' کارت زرد Dominik Kohr
۸۰' کارت زرد
۸۲' کارت زرد
۸۲' کارت زرد Jonas Hector
۹۰' کارت قرمز Alfred Finnbogason
۹۰' کارت قرمز
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر