فهرست

سری‏‎آ

يكشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
نتیجه نهایی
اودینزه ۴
۱ پالرمو
۱۲' گل
۱۲' گل Roland Sallai
۴۲' گل Cyril Thereau
۴۲' گل
۴۵' کارت زرد Cyril Thereau
۴۵' کارت زرد
۵۳' کارت زرد
۵۳' کارت زرد Alessandro Gazzi
۶۰' گل Duvan Zapata
۶۰' گل
۶۸' گل Rodrigo De Paul
۶۸' گل
۷۲' کارت زرد Emil Hallfredsson
۷۲' کارت زرد
۷۴' کارت قرمز
۷۴' کارت قرمز Alessandro Diamanti
۷۵' کارت زرد Danilo
۷۵' کارت زرد
۸۰' گل Jakub Jankto
۸۰' گل
۸۴' کارت زرد
۸۴' کارت زرد Michel Morganella
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر