فهرست

سری‏‎آ

شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
پالرمو ۰
۰ بولونیا
۲۵' کارت قرمز
۲۵' کارت قرمز Erick Pulgar
۲۷' کارت زرد Mato Jajalo
۲۷' کارت زرد
۳۷' کارت زرد Thiago Cionek
۳۷' کارت زرد
۳۸' کارت زرد
۳۸' کارت زرد Simone Verdi
۵۳' کارت زرد Haitam Aleesami
۵۳' کارت زرد
۷۵' کارت زرد Toni Sunjic
۷۵' کارت زرد
۷۹' کارت زرد
۷۹' کارت زرد Adam Masina
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر