فهرست

سری‏‎آ

شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
کالیاری ۴
۰ کیه وو
۱۱' گل Marco Borriello
۱۱' گل
۱۵' گل Marco Sau
۱۵' گل
۱۶' کارت زرد
۱۶' کارت زرد Lucas Nahuel Castro
۳۵' کارت زرد Alessandro Deiola
۳۵' کارت زرد
۴۰' گل Joao Pedro
۴۰' گل
۷۶' کارت زرد
۷۶' کارت زرد Bostjan Cesar
۸۸' کارت زرد Artur Ionita
۸۸' کارت زرد
۹۰' گل Joao Pedro
۹۰' گل
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر