فهرست

سری‏‎آ

شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
ساس‏ولو ۲
۱ سمپدوریا
۲۰' کارت زرد
۲۰' کارت زرد Bartosz Bereszynski
۲۴' کارت زرد Lorenzo Pellegrini
۲۴' کارت زرد
۲۸' گل
۲۸' گل Patrik Schick
۴۵' کارت زرد Federico Peluso
۴۵' کارت زرد
۴۹' گل Antonio Ragusa
۴۹' گل
۵۱' کارت زرد
۵۱' کارت زرد Karol Linetty
۵۶' گل Francesco Acerbi
۵۶' گل
۵۸' کارت زرد Matteo Politano
۵۸' کارت زرد
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر