فهرست

آخرین پست‌ها

چند تا جمله قشنگ کاریکاتوری از دغدغه های مردم، دلیل نمیشه که فراموش کنیم بعضی ها باید بابت خیلی چیزها #پاسخگو باشند، نه مدعی. اینکه مونث بودن اسم ایران رو دلیلی برای ورود زنان به ورزشگاه مطرح کنند، نشاندهنده عمق درک دغدغه گوینده از سطح مطالباته.
#ژنرال
۴۹ ۵
بیشتر
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر