فهرست

آخرین پست‌ها

یادمان باشد که یک روز پیش از #چهارشنبه‌سوری ورزشگاه لب به لب پر شد و آب از آب تکان نخورد؛ نه بمبی ترکید و نه چیزی پرتاب شد. نه با افزایش کیفیت یا کمیت نیروی انتظامی که پیش‌تر توانش را در کنترل نشان داده است، بلکه با چند روز هشدار و همراهی همه‌جانبهٔ هوادارها و آگاهی از خطر جدّی مشکلات پیش رو، اوضاع رو به راه شد.
بعضی چیزها شدنی‌ست هر چه قدر هم دور از ذهن باشد و به زودی رخ خواهد داد. یک روز، به زودی، خواهیم دید که زنان هم وارد ورزشگاه می‌شوند و آب از آب تکان نخواهد خورد.
۸۱ ۶
بیشتر
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر