فهرست

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۶/۰۹/۰۲<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ نفت‌ مسجد سلیمان ۱۴ ۱۰ ۳ ۱ ۱۹ ۶ ۱۳ ۳۳
۲ نساجی مازندران ۱۴ ۸ ۲ ۴ ۱۷ ۱۰ ۷ ۲۶
۳ بادران تهران ۱۴ ۷ ۵ ۲ ۱۹ ۱۳ ۶ ۲۶
۴ برق نوین شیراز ۱۴ ۷ ۵ ۲ ۱۳ ۷ ۶ ۲۶
۵ خونه به خونه ۱۴ ۵ ۷ ۲ ۱۴ ۷ ۷ ۲۲
۶ اکسین البرز ۱۴ ۶ ۴ ۴ ۱۳ ۱۰ ۳ ۲۲
۷ مس کرمان ۱۴ ۶ ۳ ۵ ۱۸ ۱۳ ۵ ۲۱
۸ گل گهرسیرجان ۱۴ ۵ ۶ ۳ ۱۳ ۱۳ ۰ ۲۱
۹ فجر سپاسی ۱۴ ۶ ۳ ۵ ۱۲ ۱۲ ۰ ۲۱
۱۰ ملوان ۱۳ ۴ ۶ ۳ ۱۵ ۱۳ ۲ ۱۸
۱۱ مس رفسنجان ۱۳ ۴ ۵ ۴ ۱۳ ۱۳ ۰ ۱۷
۱۲ شهرداری ماهشهر ۱۴ ۴ ۴ ۶ ۱۷ ۱۶ ۱ ۱۶
۱۳ ماشین سازی ۱۴ ۴ ۴ ۶ ۱۲ ۱۵ ۱۶
۱۴ ایران جوان بوشهر ۱۴ ۳ ۶ ۵ ۱۳ ۱۷ ۱۵
۱۵ آلومینیوم اراک ۱۴ ۳ ۶ ۵ ۱۲ ۱۶ ۱۵
۱۶ صبا ۱۴ ۱ ۶ ۷ ۸ ۱۹ -۱۱ ۹
۱۷ شهرداری تبریز ۱۴ ۱ ۵ ۸ ۸ ۱۸ -۱۰ ۸
۱۸ راه آهن ۱۴ ۰ ۲ ۱۲ ۲ ۲۰ -۱۸ ۲
لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۶/۰۹/۰۲<>
سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آلومینیوم اراک ۲
۱ شهرداری ماهشهر
بازی آلومینیوم اراک و شهرداری ماهشهر
نتیجه نهایی
بادران تهران ۱
۰ مس کرمان
بازی بادران تهران و مس کرمان
نتیجه نهایی
فجر سپاسی ۳
۱ شهرداری تبریز
بازی فجر سپاسی و شهرداری تبریز
نتیجه نهایی
خونه به خونه ۰
۰ ملوان
بازی خونه به خونه و ملوان
نتیجه نهایی
ماشین سازی ۱
۰ نساجی مازندران
بازی ماشین سازی و نساجی مازندران
نتیجه نهایی
صبا ۰
۲ مس رفسنجان
بازی صبا و مس رفسنجان
نتیجه نهایی
گل گهرسیرجان ۱
۰ راه آهن
بازی گل گهرسیرجان و راه آهن
نتیجه نهایی
ایران جوان بوشهر ۱
۱ برق نوین شیراز
بازی ایران جوان بوشهر و برق نوین شیراز
نتیجه نهایی
نفت‌ مسجد سلیمان ۱
۰ اکسین البرز
بازی نفت‌ مسجد سلیمان و اکسین البرز
دوشنبه، ۶ آذر ۱۳۹۶
۱۴:۰۰
مس رفسنجان  
  ماشین سازی
۱۴:۰۰
نساجی مازندران  
  نفت‌ مسجد سلیمان
۱۴:۱۵
مس کرمان  
  فجر سپاسی
۱۴:۱۵
برق نوین شیراز  
  آلومینیوم اراک
۱۴:۱۵
اکسین البرز  
  ایران جوان بوشهر
۱۴:۱۵
راه آهن  
  ملوان
۱۴:۱۵
صبا  
  بادران تهران
۱۴:۱۵
شهرداری تبریز  
  گل گهرسیرجان
۱۴:۳۰
شهرداری ماهشهر  
  خونه به خونه
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر