فهرست

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۶/۱۱/۲۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ نفت‌ مسجد سلیمان ۲۳ ۱۳ ۷ ۳ ۳۱ ۱۵ ۱۶ ۴۶
۲ بادران تهران ۲۳ ۱۱ ۱۰ ۲ ۳۶ ۲۰ ۱۶ ۴۳
۳ خونه به خونه ۲۳ ۱۱ ۹ ۳ ۲۷ ۱۵ ۱۲ ۴۲
۴ فجر سپاسی ۲۳ ۱۱ ۶ ۶ ۲۱ ۱۵ ۶ ۳۹
۵ نساجی مازندران ۲۳ ۱۲ ۳ ۸ ۲۴ ۲۰ ۴ ۳۹
۶ اکسین البرز ۲۳ ۱۱ ۵ ۷ ۲۴ ۱۸ ۶ ۳۸
۷ مس رفسنجان ۲۳ ۹ ۹ ۵ ۲۴ ۲۰ ۴ ۳۶
۸ ملوان ۲۳ ۸ ۱۱ ۴ ۲۸ ۲۱ ۷ ۳۵
۹ مس کرمان ۲۳ ۱۰ ۴ ۹ ۲۸ ۲۶ ۲ ۳۴
۱۰ گل گهرسیرجان ۲۳ ۸ ۸ ۷ ۲۹ ۲۳ ۶ ۳۲
۱۱ برق نوین شیراز ۲۳ ۸ ۸ ۷ ۲۰ ۱۹ ۱ ۳۲
۱۲ شهرداری ماهشهر ۲۳ ۸ ۵ ۱۰ ۳۰ ۲۸ ۲ ۲۹
۱۳ ماشین سازی ۲۳ ۶ ۹ ۸ ۱۷ ۲۲ ۲۷
۱۴ آلومینیوم اراک ۲۳ ۵ ۱۰ ۸ ۲۱ ۲۶ ۲۵
۱۵ شهرداری تبریز ۲۳ ۶ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۵ ۲۴
۱۶ ایران جوان بوشهر ۲۳ ۵ ۶ ۱۲ ۲۲ ۳۶ -۱۴ ۲۱
۱۷ صبا ۲۳ ۱ ۸ ۱۴ ۱۹ ۴۲ -۲۳ ۱۱
۱۸ راه آهن ۲۳ ۰ ۴ ۱۹ ۸ ۳۷ -۲۹ ۴
لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۶/۱۱/۲۹<>
دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آلومینیوم اراک ۲
۲ ماشین سازی
بازی آلومینیوم اراک و ماشین سازی
نتیجه نهایی
برق نوین شیراز ۰
۱ مس کرمان
بازی برق نوین شیراز و مس کرمان
نتیجه نهایی
شهرداری تبریز ۱
۲ مس رفسنجان
بازی شهرداری تبریز و مس رفسنجان
نتیجه نهایی
ایران جوان بوشهر ۰
۱ فجر سپاسی
بازی ایران جوان بوشهر و فجر سپاسی
سه شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
گل گهرسیرجان ۵
۱ صبا
بازی گل گهرسیرجان و صبا
نتیجه نهایی
خونه به خونه ۱
۰ نفت‌ مسجد سلیمان
بازی خونه به خونه و نفت‌ مسجد سلیمان
نتیجه نهایی
ملوان ۳
۰ نساجی مازندران
بازی ملوان و نساجی مازندران
نتیجه نهایی
راه آهن ۰
۴ بادران تهران
بازی راه آهن و بادران تهران
چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
شهرداری ماهشهر ۱
۰ اکسین البرز
بازی شهرداری ماهشهر و اکسین البرز
يكشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
۱۴:۰۰
بادران تهران  
  گل گهرسیرجان
۱۴:۰۰
فجر سپاسی  
  آلومینیوم اراک
۱۴:۰۰
ماشین سازی  
  شهرداری تبریز
۱۴:۰۰
مس رفسنجان  
  ملوان
۱۴:۰۰
صبا  
  برق نوین شیراز
۱۴:۳۰
ایران جوان بوشهر  
  خونه به خونه
۱۴:۳۰
نفت‌ مسجد سلیمان  
  راه آهن
دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۱۴:۰۰
مس کرمان  
  شهرداری ماهشهر
۱۴:۰۰
نساجی مازندران  
  اکسین البرز
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر