فهرست

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۷/۰۳/۰۱<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ نفت‌ مسجد سلیمان ۳۴ ۱۸ ۱۱ ۵ ۴۶ ۲۵ ۲۱ ۶۵
۲ نساجی مازندران ۳۴ ۱۹ ۷ ۸ ۴۹ ۲۶ ۲۳ ۶۴
۳ خونه به خونه ۳۴ ۱۷ ۱۳ ۴ ۳۹ ۱۷ ۲۲ ۶۴
۴ فجر سپاسی ۳۴ ۱۸ ۷ ۹ ۴۸ ۲۵ ۲۳ ۶۱
۵ بادران تهران ۳۴ ۱۵ ۱۴ ۵ ۵۴ ۳۲ ۲۲ ۵۹
۶ ملوان ۳۴ ۱۳ ۱۶ ۵ ۳۹ ۲۶ ۱۳ ۵۵
۷ گل گهرسیرجان ۳۴ ۱۳ ۱۳ ۸ ۴۷ ۳۵ ۱۲ ۵۲
۸ مس کرمان ۳۴ ۱۵ ۷ ۱۲ ۳۷ ۳۳ ۴ ۵۲
۹ اکسین البرز ۳۴ ۱۳ ۱۲ ۹ ۴۰ ۲۷ ۱۳ ۵۱
۱۰ مس رفسنجان ۳۴ ۱۱ ۱۵ ۸ ۳۸ ۲۹ ۹ ۴۸
۱۱ شهرداری ماهشهر ۳۴ ۱۱ ۸ ۱۵ ۴۲ ۴۳ ۴۱
۱۲ برق نوین شیراز ۳۴ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۳۰ ۳۴ ۴۱
۱۳ آلومینیوم اراک ۳۴ ۸ ۱۵ ۱۱ ۲۹ ۳۴ ۳۹
۱۴ شهرداری تبریز ۳۴ ۱۰ ۸ ۱۶ ۳۶ ۴۵ ۳۸
۱۵ ماشین سازی ۳۴ ۸ ۱۳ ۱۳ ۲۷ ۳۲ ۳۷
۱۶ ایران جوان بوشهر ۳۴ ۸ ۹ ۱۷ ۳۳ ۴۹ -۱۶ ۳۳
۱۷ صبا ۳۴ ۱ ۹ ۲۴ ۲۴ ۹۰ -۶۶ ۱۲
۱۸ راه آهن ۳۴ ۲ ۴ ۲۸ ۱۵ ۷۱ -۵۶ ۱۰
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر