فهرست

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۷/۰۵/۲۵<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ مس رفسنجان ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۳
۲ ملوان ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳
۲ سیاه‌جامگان ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳
۴ مس کرمان ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳
۵ آلومینیوم اراک ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۵ اکسین البرز ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۷ گل گهرسیرجان ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۷ شاهین بوشهر ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۹ کارون اروند ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۹ سرخپوشان سام‌آشا ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱ بادران تهران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ماشین سازی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ فجر سپاسی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۳ شهرداری تبریز ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۵ شهرداری ماهشهر ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰
۱۶ قشقایی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۰
۱۷ خونه به خونه ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰
۱۷ نفت ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰
لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۷/۰۵/۲۵<>
شنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
اکسین البرز ۱
۰ فجر سپاسی
بازی اکسین البرز و فجر سپاسی
نتیجه نهایی
شاهین بوشهر ۱
۱ گل گهرسیرجان
بازی شاهین بوشهر و گل گهرسیرجان
۲۰:۳۰
کارون اروند  
  سرخپوشان سام‌آشا
نتیجه نهایی
کارون اروند ۰
۰ سرخپوشان سام‌آشا
بازی کارون اروند و سرخپوشان سام‌آشا
يكشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
آلومینیوم اراک ۱
۰ شهرداری تبریز
بازی آلومینیوم اراک و شهرداری تبریز
نتیجه نهایی
مس کرمان ۲
۰ شهرداری ماهشهر
بازی مس کرمان و شهرداری ماهشهر
۱۹:۱۰
برق نوین شیراز  
  مس رفسنجان
نتیجه نهایی
قشقایی ۱
۴ مس رفسنجان
بازی قشقایی و مس رفسنجان
دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
نفت ۰
۳ سیاه‌جامگان
بازی نفت و سیاه‌جامگان
سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
خونه به خونه ۰
۳ ملوان
بازی خونه به خونه و ملوان
شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
۱۷:۱۰
گل گهرسیرجان  
  مس کرمان
۱۸:۰۰
شهرداری تبریز  
  نفت
۱۹:۰۰
فجر سپاسی  
  آلومینیوم اراک
۱۹:۳۰
سرخپوشان سام‌آشا  
  ماشین سازی
۱۹:۳۰
سرخپوشان سام‌آشا  
  ماشین سازی
يكشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۸:۳۰
سیاه‌جامگان  
  خونه به خونه
۱۸:۴۵
مس رفسنجان  
  کارون اروند
۱۹:۳۰
بادران تهران  
  شاهین بوشهر
۱۹:۳۰
ملوان  
  برق نوین شیراز
۱۹:۳۰
ملوان  
  قشقایی
۲۰:۱۵
شهرداری ماهشهر  
  اکسین البرز
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر