فهرست

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۶/۰۲/۰۶<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پارس جنوبی جم ۳۳ ۱۶ ۱۴ ۳ ۲۹ ۱۳ ۱۶ ۶۲
۲ سپیدرود رشت ۳۳ ۱۶ ۱۰ ۷ ۳۲ ۲۲ ۱۰ ۵۸
۳ گل گهرسیرجان ۳۳ ۱۵ ۱۲ ۶ ۴۷ ۳۳ ۱۴ ۵۷
۴ ملوان ۳۳ ۱۵ ۱۲ ۶ ۳۳ ۲۶ ۷ ۵۷
۵ خونه به خونه ۳۳ ۱۴ ۱۱ ۸ ۴۳ ۳۰ ۱۳ ۵۳
۶ بادران تهران ۳۳ ۱۳ ۱۴ ۶ ۳۳ ۲۱ ۱۲ ۵۳
۷ مس کرمان ۳۳ ۱۱ ۱۶ ۶ ۳۵ ۲۳ ۱۲ ۴۹
۸ آلومینیوم اراک ۳۳ ۱۲ ۱۲ ۹ ۳۶ ۲۸ ۸ ۴۸
۹ اکسین البرز ۳۳ ۱۲ ۱۰ ۱۱ ۳۶ ۲۹ ۷ ۴۶
۱۰ نساجی مازندران ۳۳ ۱۲ ۱۰ ۱۱ ۴۲ ۳۸ ۴ ۴۶
۱۱ مس رفسنجان ۳۳ ۱۰ ۱۰ ۱۳ ۳۹ ۳۲ ۷ ۴۰
۱۲ نفت‌ م.سلیمان ۳۳ ۷ ۱۵ ۱۱ ۳۲ ۳۱ ۱ ۳۶
۱۳ راه آهن ۳۳ ۸ ۱۲ ۱۳ ۳۱ ۴۸ -۱۷ ۳۶
۱۴ ایران جوان بوشهر ۳۳ ۸ ۱۱ ۱۴ ۳۸ ۴۱ ۳۵
۱۵ خیبر خرم‌آباد ۳۳ ۸ ۱۰ ۱۵ ۲۱ ۳۷ -۱۶ ۳۴
۱۶ فجر سپاسی ۳۳ ۷ ۱۲ ۱۴ ۲۹ ۳۶ ۳۳
۱۷ فولاد یزد ۳۳ ۶ ۱۲ ۱۵ ۱۹ ۴۰ -۲۱ ۳۰
۱۸ استقلال اهواز ۳۳ ۰ ۱۱ ۲۲ ۱۸ ۶۵ -۴۷ ۱۱
لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۶/۰۲/۰۶<>
دوشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
بادران تهران ۱
۱ آلومینیوم اراک
بازی بادران تهران و آلومینیوم اراک
نتیجه نهایی
استقلال اهواز ۱
۲ پارس جنوبی جم
بازی استقلال اهواز و پارس جنوبی جم
نتیجه نهایی
فجر سپاسی ۲
۰ فولاد یزد
بازی فجر سپاسی و فولاد یزد
نتیجه نهایی
گل گهرسیرجان ۳
۲ سپیدرود رشت
بازی گل گهرسیرجان و سپیدرود رشت
نتیجه نهایی
ایران جوان بوشهر ۰
۱ اکسین البرز
بازی ایران جوان بوشهر و اکسین البرز
نتیجه نهایی
خیبر خرم‌آباد ۱
۱ مس رفسنجان
بازی خیبر خرم‌آباد و مس رفسنجان
نتیجه نهایی
ملوان ۱
۱ خونه به خونه
بازی ملوان و خونه به خونه
نتیجه نهایی
مس کرمان ۲
۲ نفت‌ م.سلیمان
بازی مس کرمان و نفت‌ م.سلیمان
نتیجه نهایی
نساجی مازندران ۴
۱ راه آهن
بازی نساجی مازندران و راه آهن
دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۷:۰۰
آلومینیوم اراک  
  فجر سپاسی
۱۷:۰۰
فولاد یزد  
  گل گهرسیرجان
۱۷:۰۰
خونه به خونه  
  خیبر خرم‌آباد
۱۷:۰۰
مس رفسنجان  
  استقلال اهواز
۱۷:۰۰
نفت‌ م.سلیمان  
  ملوان
۱۷:۰۰
اکسین البرز  
  مس کرمان
۱۷:۰۰
پارس جنوبی جم  
  بادران تهران
۱۷:۰۰
راه آهن  
  ایران جوان بوشهر
۱۷:۰۰
سپیدرود رشت  
  نساجی مازندران
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر