فهرست

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۶/۰۶/۳۱<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ نفت‌ مسجد سلیمان ۵ ۴ ۱ ۰ ۷ ۱ ۶ ۱۳
۲ بادران تهران ۵ ۳ ۲ ۰ ۱۰ ۵ ۵ ۱۱
۳ شهرداری ماهشهر ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۱ ۵ ۶ ۱۰
۴ مس کرمان ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۱ ۶ ۵ ۱۰
۵ نساجی مازندران ۵ ۳ ۱ ۱ ۶ ۳ ۳ ۱۰
۶ برق نوین شیراز ۵ ۳ ۰ ۲ ۳ ۲ ۱ ۹
۷ ملوان ۵ ۲ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱ ۸
۸ گل گهرسیرجان ۵ ۲ ۲ ۱ ۵ ۵ ۰ ۸
۹ اکسین البرز ۵ ۲ ۱ ۲ ۴ ۳ ۱ ۷
۱۰ مس رفسنجان ۵ ۱ ۳ ۱ ۴ ۴ ۰ ۶
۱۱ فجر سپاسی ۵ ۲ ۰ ۳ ۳ ۶ ۶
۱۲ خونه به خونه ۵ ۱ ۲ ۲ ۸ ۶ ۲ ۵
۱۳ ماشین سازی ۵ ۱ ۲ ۲ ۵ ۶ ۵
۱۴ شهرداری تبریز ۵ ۱ ۱ ۳ ۵ ۸ ۴
۱۵ آلومینیوم اراک ۵ ۰ ۳ ۲ ۴ ۸ ۳
۱۶ صبا ۵ ۰ ۳ ۲ ۱ ۶ ۳
۱۷ ایران جوان بوشهر ۵ ۰ ۲ ۳ ۲ ۶ ۲
۱۸ راه آهن ۵ ۰ ۱ ۴ ۰ ۱۰ -۱۰ ۱
لیگ آزادگان

لیگ آزادگان

۱۳۹۶/۰۶/۳۱<>
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آلومینیوم اراک ۱
۱ نفت‌ مسجد سلیمان
بازی آلومینیوم اراک و نفت‌ مسجد سلیمان
نتیجه نهایی
خونه به خونه ۱
۲ فجر سپاسی
بازی خونه به خونه و فجر سپاسی
نتیجه نهایی
ملوان ۳
۲ مس کرمان
بازی ملوان و مس کرمان
نتیجه نهایی
برق نوین شیراز ۱
۰ اکسین البرز
بازی برق نوین شیراز و اکسین البرز
نتیجه نهایی
راه آهن ۰
۰ ماشین سازی
بازی راه آهن و ماشین سازی
نتیجه نهایی
شهرداری تبریز ۲
۲ بادران تهران
بازی شهرداری تبریز و بادران تهران
نتیجه نهایی
گل گهرسیرجان ۰
۰ مس رفسنجان
بازی گل گهرسیرجان و مس رفسنجان
نتیجه نهایی
ایران جوان بوشهر ۰
۰ صبا
بازی ایران جوان بوشهر و صبا
نتیجه نهایی
شهرداری ماهشهر ۲
۲ نساجی مازندران
بازی شهرداری ماهشهر و نساجی مازندران
شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
۱۶:۴۵
بادران تهران  
  راه آهن
۱۸:۳۰
نفت‌ مسجد سلیمان  
  خونه به خونه
يكشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶
۱۶:۱۵
مس رفسنجان  
  شهرداری تبریز
۱۶:۱۵
نساجی مازندران  
  ملوان
۱۶:۳۰
فجر سپاسی  
  ایران جوان بوشهر
۱۶:۴۵
صبا  
  گل گهرسیرجان
۱۷:۰۰
ماشین سازی  
  آلومینیوم اراک
۱۷:۱۵
مس کرمان  
  برق نوین شیراز
دوشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۶
۱۶:۴۵
اکسین البرز  
  شهرداری ماهشهر
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر