فهرست

بوندس لیگا

بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۳/۰۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۳۴ ۲۵ ۷ ۲ ۸۹ ۲۲ ۶۷ ۸۲
۲ لایپزیگ ۳۴ ۲۰ ۷ ۷ ۶۶ ۳۹ ۲۷ ۶۷
۳ دورتموند ۳۴ ۱۸ ۱۰ ۶ ۷۲ ۴۰ ۳۲ ۶۴
۴ هوفنهایم ۳۴ ۱۶ ۱۴ ۴ ۶۴ ۳۷ ۲۷ ۶۲
۵ کلن ۳۴ ۱۲ ۱۳ ۹ ۵۱ ۴۲ ۹ ۴۹
۶ هرتابرلین ۳۴ ۱۵ ۴ ۱۵ ۴۳ ۴۷ ۴۹
۷ فرایبورگ ۳۴ ۱۴ ۶ ۱۴ ۴۲ ۶۰ -۱۸ ۴۸
۸ وردربرمن ۳۴ ۱۳ ۶ ۱۵ ۶۱ ۶۴ ۴۵
۹ مونشن گلادباخ ۳۴ ۱۲ ۹ ۱۳ ۴۵ ۴۹ ۴۵
۱۰ شالکه ۳۴ ۱۱ ۱۰ ۱۳ ۴۵ ۴۰ ۵ ۴۳
۱۱ فرانکفورت ۳۴ ۱۱ ۹ ۱۴ ۳۶ ۴۳ ۴۲
۱۲ بایرلورکوزن ۳۴ ۱۱ ۸ ۱۵ ۵۳ ۵۵ ۴۱
۱۳ آگسبورگ ۳۴ ۹ ۱۱ ۱۴ ۳۵ ۵۱ -۱۶ ۳۸
۱۴ هامبورگ ۳۴ ۱۰ ۸ ۱۶ ۳۳ ۶۱ -۲۸ ۳۸
۱۵ ماینس ۳۴ ۱۰ ۷ ۱۷ ۴۴ ۵۵ -۱۱ ۳۷
۱۶ ولفسبورگ ۳۴ ۱۰ ۷ ۱۷ ۳۴ ۵۲ -۱۸ ۳۷
۱۷ اینگول اشتات ۳۴ ۸ ۸ ۱۸ ۳۶ ۵۷ -۲۱ ۳۲
۱۸ دارمشتات ۳۴ ۷ ۴ ۲۳ ۲۸ ۶۳ -۳۵ ۲۵
بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۳/۰۹<>
شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
دورتموند ۴
۳ وردربرمن
بازی دورتموند و وردربرمن
نتیجه نهایی
مونشن گلادباخ ۲
۲ دارمشتات
بازی مونشن گلادباخ و دارمشتات
نتیجه نهایی
فرانکفورت ۲
۲ لایپزیگ
بازی فرانکفورت و لایپزیگ
نتیجه نهایی
کلن ۲
۰ ماینس
بازی کلن و ماینس
نتیجه نهایی
هامبورگ ۲
۱ ولفسبورگ
بازی هامبورگ و ولفسبورگ
نتیجه نهایی
هرتابرلین ۲
۶ بایرلورکوزن
بازی هرتابرلین و بایرلورکوزن
نتیجه نهایی
هوفنهایم ۰
۰ آگسبورگ
بازی هوفنهایم و آگسبورگ
نتیجه نهایی
اینگول اشتات ۱
۱ شالکه
بازی اینگول اشتات و شالکه
نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۴
۱ فرایبورگ
بازی بایرن مونیخ و فرایبورگ
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر