فهرست

بوندس لیگا

بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۷/۰۳/۰۴<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۳۴ ۲۷ ۳ ۴ ۹۲ ۲۸ ۶۴ ۸۴
۲ شالکه ۳۴ ۱۸ ۹ ۷ ۵۳ ۳۷ ۱۶ ۶۳
۳ هوفنهایم ۳۴ ۱۵ ۱۰ ۹ ۶۶ ۴۸ ۱۸ ۵۵
۴ دورتموند ۳۴ ۱۵ ۱۰ ۹ ۶۴ ۴۷ ۱۷ ۵۵
۵ بایرلورکوزن ۳۴ ۱۵ ۱۰ ۹ ۵۸ ۴۴ ۱۴ ۵۵
۶ لایپزیگ ۳۴ ۱۵ ۸ ۱۱ ۵۷ ۵۳ ۴ ۵۳
۷ اشتوتگارت ۳۴ ۱۵ ۶ ۱۳ ۳۶ ۳۶ ۰ ۵۱
۸ فرانکفورت ۳۴ ۱۴ ۷ ۱۳ ۴۵ ۴۵ ۰ ۴۹
۹ مونشن گلادباخ ۳۴ ۱۳ ۸ ۱۳ ۴۷ ۵۲ ۴۷
۱۰ هرتابرلین ۳۴ ۱۰ ۱۳ ۱۱ ۴۳ ۴۶ ۴۳
۱۱ وردربرمن ۳۴ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۳۷ ۴۰ ۴۲
۱۲ آگسبورگ ۳۴ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۴۳ ۴۶ ۴۱
۱۳ هانوفر ۳۴ ۱۰ ۹ ۱۵ ۴۴ ۵۴ -۱۰ ۳۹
۱۴ ماینس ۳۴ ۹ ۹ ۱۶ ۳۸ ۵۲ -۱۴ ۳۶
۱۵ فرایبورگ ۳۴ ۸ ۱۲ ۱۴ ۳۲ ۵۶ -۲۴ ۳۶
۱۶ ولفسبورگ ۳۴ ۶ ۱۵ ۱۳ ۳۶ ۴۸ -۱۲ ۳۳
۱۷ هامبورگ ۳۴ ۸ ۷ ۱۹ ۲۹ ۵۳ -۲۴ ۳۱
۱۸ کلن ۳۴ ۵ ۷ ۲۲ ۳۵ ۷۰ -۳۵ ۲۲
بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۷/۰۳/۰۴<>
شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
بایرلورکوزن ۳
۲ هانوفر
بازی بایرلورکوزن و هانوفر
نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۱
۴ اشتوتگارت
بازی بایرن مونیخ و اشتوتگارت
نتیجه نهایی
فرایبورگ ۲
۰ آگسبورگ
بازی فرایبورگ و آگسبورگ
نتیجه نهایی
هامبورگ ۲
۱ مونشن گلادباخ
بازی هامبورگ و مونشن گلادباخ
نتیجه نهایی
هرتابرلین ۲
۶ لایپزیگ
بازی هرتابرلین و لایپزیگ
نتیجه نهایی
هوفنهایم ۳
۱ دورتموند
بازی هوفنهایم و دورتموند
نتیجه نهایی
ماینس ۱
۲ وردربرمن
بازی ماینس و وردربرمن
نتیجه نهایی
شالکه ۱
۰ فرانکفورت
بازی شالکه و فرانکفورت
نتیجه نهایی
ولفسبورگ ۴
۱ کلن
بازی ولفسبورگ و کلن
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر