فهرست

بوندس لیگا

بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۱/۰۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۲۵ ۱۹ ۵ ۱ ۶۱ ۱۳ ۴۸ ۶۲
۲ لایپزیگ ۲۵ ۱۵ ۴ ۶ ۴۳ ۲۸ ۱۵ ۴۹
۳ دورتموند ۲۵ ۱۳ ۷ ۵ ۵۴ ۲۷ ۲۷ ۴۶
۴ هوفنهایم ۲۵ ۱۱ ۱۲ ۲ ۴۶ ۲۵ ۲۱ ۴۵
۵ هرتابرلین ۲۵ ۱۲ ۴ ۹ ۳۴ ۳۰ ۴ ۴۰
۶ کلن ۲۵ ۹ ۱۰ ۶ ۳۷ ۲۹ ۸ ۳۷
۷ فرانکفورت ۲۵ ۱۰ ۶ ۹ ۲۶ ۲۷ ۳۶
۸ فرایبورگ ۲۵ ۱۰ ۵ ۱۰ ۳۲ ۴۲ -۱۰ ۳۵
۹ شالکه ۲۵ ۹ ۶ ۱۰ ۳۲ ۲۷ ۵ ۳۳
۱۰ مونشن گلادباخ ۲۵ ۹ ۵ ۱۱ ۳۰ ۳۴ ۳۲
۱۱ بایرلورکوزن ۲۵ ۹ ۴ ۱۲ ۳۷ ۴۰ ۳۱
۱۲ ماینس ۲۵ ۸ ۵ ۱۲ ۳۳ ۴۱ ۲۹
۱۳ وردربرمن ۲۵ ۸ ۵ ۱۲ ۳۴ ۴۴ -۱۰ ۲۹
۱۴ آگسبورگ ۲۵ ۷ ۸ ۱۰ ۲۴ ۳۴ -۱۰ ۲۹
۱۵ ولفسبورگ ۲۵ ۸ ۵ ۱۲ ۲۳ ۳۴ -۱۱ ۲۹
۱۶ هامبورگ ۲۵ ۷ ۶ ۱۲ ۲۴ ۴۶ -۲۲ ۲۷
۱۷ اینگول اشتات ۲۵ ۵ ۴ ۱۶ ۲۳ ۴۲ -۱۹ ۱۹
۱۸ دارمشتات ۲۵ ۴ ۳ ۱۸ ۱۷ ۴۷ -۳۰ ۱۵
بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۱/۰۹<>
جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
۲۲:۰۰
هرتابرلین  
  هوفنهایم
شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
۱۷:۰۰
بایرن مونیخ  
  آگسبورگ
۱۷:۰۰
فرایبورگ  
  وردربرمن
۱۷:۰۰
هامبورگ  
  کلن
۱۷:۰۰
لایپزیگ  
  دارمشتات
۱۷:۰۰
شالکه  
  دورتموند
۲۰:۰۰
فرانکفورت  
  مونشن گلادباخ
يكشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
۱۷:۰۰
اینگول اشتات  
  ماینس
۱۹:۰۰
بایرلورکوزن  
  ولفسبورگ
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر