فهرست

بوندس لیگا

بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۹/۰۲<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۱۲ ۹ ۲ ۱ ۳۰ ۸ ۲۲ ۲۹
۲ شالکه ۱۲ ۷ ۲ ۳ ۱۶ ۱۰ ۶ ۲۳
۳ لایپزیگ ۱۲ ۷ ۲ ۳ ۲۰ ۱۵ ۵ ۲۳
۴ مونشن گلادباخ ۱۲ ۶ ۳ ۳ ۲۱ ۲۱ ۰ ۲۱
۵ دورتموند ۱۲ ۶ ۲ ۴ ۲۹ ۱۶ ۱۳ ۲۰
۶ هوفنهایم ۱۲ ۵ ۵ ۲ ۲۱ ۱۵ ۶ ۲۰
۷ فرانکفورت ۱۲ ۵ ۴ ۳ ۱۴ ۱۲ ۲ ۱۹
۸ هانوفر ۱۲ ۵ ۳ ۴ ۱۵ ۱۵ ۰ ۱۸
۹ بایرلورکوزن ۱۲ ۴ ۵ ۳ ۲۵ ۱۸ ۷ ۱۷
۱۰ آگسبورگ ۱۲ ۴ ۴ ۴ ۱۶ ۱۴ ۲ ۱۶
۱۱ اشتوتگارت ۱۲ ۵ ۱ ۶ ۱۲ ۱۵ ۱۶
۱۲ ماینس ۱۲ ۴ ۳ ۵ ۱۳ ۱۷ ۱۵
۱۳ ولفسبورگ ۱۲ ۲ ۸ ۲ ۱۶ ۱۷ ۱۴
۱۴ هرتابرلین ۱۲ ۳ ۵ ۴ ۱۶ ۱۹ ۱۴
۱۵ هامبورگ ۱۲ ۳ ۱ ۸ ۱۰ ۲۰ -۱۰ ۱۰
۱۶ وردربرمن ۱۲ ۱ ۵ ۶ ۸ ۱۴ ۸
۱۷ فرایبورگ ۱۲ ۱ ۵ ۶ ۷ ۲۴ -۱۷ ۸
۱۸ کلن ۱۲ ۰ ۲ ۱۰ ۴ ۲۳ -۱۹ ۲
بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۹/۰۲<>
جمعه، ۲۶ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
اشتوتگارت ۲
۱ دورتموند
بازی اشتوتگارت و دورتموند
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
بایرلورکوزن ۲
۲ لایپزیگ
بازی بایرلورکوزن و لایپزیگ
نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۳
۰ آگسبورگ
بازی بایرن مونیخ و آگسبورگ
نتیجه نهایی
هوفنهایم ۱
۱ فرانکفورت
بازی هوفنهایم و فرانکفورت
نتیجه نهایی
ماینس ۱
۰ کلن
بازی ماینس و کلن
نتیجه نهایی
ولفسبورگ ۳
۱ فرایبورگ
بازی ولفسبورگ و فرایبورگ
نتیجه نهایی
هرتابرلین ۲
۴ مونشن گلادباخ
بازی هرتابرلین و مونشن گلادباخ
يكشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
شالکه ۲
۰ هامبورگ
بازی شالکه و هامبورگ
نتیجه نهایی
وردربرمن ۴
۰ هانوفر
بازی وردربرمن و هانوفر
جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶
۲۳:۰۰
هانوفر  
  اشتوتگارت
شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
آگسبورگ  
  ولفسبورگ
۱۸:۰۰
دورتموند  
  شالکه
۱۸:۰۰
فرانکفورت  
  بایرلورکوزن
۱۸:۰۰
فرایبورگ  
  ماینس
۱۸:۰۰
لایپزیگ  
  وردربرمن
۲۱:۰۰
مونشن گلادباخ  
  بایرن مونیخ
يكشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
هامبورگ  
  هوفنهایم
۲۰:۳۰
کلن  
  هرتابرلین
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر