فهرست

بوندس لیگا

بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۱۱/۲۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۲۳ ۱۹ ۲ ۲ ۵۵ ۱۸ ۳۷ ۵۹
۲ بایرلورکوزن ۲۳ ۱۰ ۸ ۵ ۴۳ ۳۰ ۱۳ ۳۸
۳ لایپزیگ ۲۲ ۱۱ ۵ ۶ ۳۵ ۲۹ ۶ ۳۸
۴ دورتموند ۲۲ ۱۰ ۷ ۵ ۴۷ ۲۹ ۱۸ ۳۷
۵ شالکه ۲۳ ۱۰ ۷ ۶ ۳۶ ۳۰ ۶ ۳۷
۶ فرانکفورت ۲۲ ۱۰ ۶ ۶ ۳۰ ۲۵ ۵ ۳۶
۷ هانوفر ۲۳ ۸ ۸ ۷ ۳۲ ۳۳ ۳۲
۸ آگسبورگ ۲۲ ۸ ۷ ۷ ۳۲ ۲۸ ۴ ۳۱
۹ هوفنهایم ۲۳ ۸ ۷ ۸ ۳۷ ۳۷ ۰ ۳۱
۱۰ مونشن گلادباخ ۲۲ ۹ ۴ ۹ ۳۰ ۳۴ ۳۱
۱۱ هرتابرلین ۲۳ ۷ ۹ ۷ ۳۰ ۳۰ ۰ ۳۰
۱۲ فرایبورگ ۲۳ ۶ ۱۰ ۷ ۲۴ ۳۷ -۱۳ ۲۸
۱۳ ولفسبورگ ۲۳ ۴ ۱۲ ۷ ۲۶ ۳۰ ۲۴
۱۴ اشتوتگارت ۲۲ ۷ ۳ ۱۲ ۱۸ ۲۷ ۲۴
۱۵ وردربرمن ۲۳ ۵ ۸ ۱۰ ۲۱ ۲۸ ۲۳
۱۶ ماینس ۲۳ ۶ ۵ ۱۲ ۲۸ ۴۱ -۱۳ ۲۳
۱۷ هامبورگ ۲۳ ۴ ۵ ۱۴ ۱۸ ۳۴ -۱۶ ۱۷
۱۸ کلن ۲۳ ۳ ۵ ۱۵ ۲۰ ۴۲ -۲۲ ۱۴
بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۱۱/۲۹<>
شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
بایرلورکوزن ۰
۲ هرتابرلین
بازی بایرلورکوزن و هرتابرلین
نتیجه نهایی
دورتموند ۲
۰ هامبورگ
بازی دورتموند و هامبورگ
نتیجه نهایی
فرانکفورت ۴
۲ کلن
بازی فرانکفورت و کلن
نتیجه نهایی
هانوفر ۲
۱ فرایبورگ
بازی هانوفر و فرایبورگ
نتیجه نهایی
هوفنهایم ۴
۲ ماینس
بازی هوفنهایم و ماینس
نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۲
۱ شالکه
بازی بایرن مونیخ و شالکه
يكشنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
اشتوتگارت ۱
۰ مونشن گلادباخ
بازی اشتوتگارت و مونشن گلادباخ
نتیجه نهایی
وردربرمن ۳
۱ ولفسبورگ
بازی وردربرمن و ولفسبورگ
جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
هرتابرلین ۰
۲ ماینس
بازی هرتابرلین و ماینس
شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
کلن ۱
۱ هانوفر
بازی کلن و هانوفر
نتیجه نهایی
فرایبورگ ۱
۰ وردربرمن
بازی فرایبورگ و وردربرمن
نتیجه نهایی
هامبورگ ۱
۲ بایرلورکوزن
بازی هامبورگ و بایرلورکوزن
نتیجه نهایی
ولفسبورگ ۱
۲ بایرن مونیخ
بازی ولفسبورگ و بایرن مونیخ
نتیجه نهایی
شالکه ۲
۱ هوفنهایم
بازی شالکه و هوفنهایم
يكشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
آگسبورگ  
  اشتوتگارت
۲۰:۳۰
مونشن گلادباخ  
  دورتموند
دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۲۳:۰۰
فرانکفورت  
  لایپزیگ
جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۶
۲۳:۰۰
ماینس  
  ولفسبورگ
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر