فهرست

بوندس لیگا

بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۶/۳۱<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ دورتموند ۵ ۴ ۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳ ۱۳
۲ بایرن مونیخ ۵ ۴ ۰ ۱ ۱۲ ۳ ۹ ۱۲
۳ هوفنهایم ۵ ۳ ۲ ۰ ۹ ۵ ۴ ۱۱
۴ هانوفر ۵ ۳ ۲ ۰ ۶ ۲ ۴ ۱۱
۵ آگسبورگ ۵ ۳ ۱ ۱ ۸ ۴ ۴ ۱۰
۶ شالکه ۵ ۳ ۰ ۲ ۷ ۶ ۱ ۹
۷ مونشن گلادباخ ۵ ۲ ۲ ۱ ۷ ۵ ۲ ۸
۸ هرتابرلین ۵ ۲ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱ ۸
۹ لایپزیگ ۵ ۲ ۱ ۲ ۸ ۶ ۲ ۷
۱۰ فرانکفورت ۵ ۲ ۱ ۲ ۳ ۳ ۰ ۷
۱۱ هامبورگ ۵ ۲ ۰ ۳ ۴ ۸ ۶
۱۲ اشتوتگارت ۵ ۲ ۰ ۳ ۳ ۷ ۶
۱۳ ولفسبورگ ۵ ۱ ۲ ۲ ۳ ۶ ۵
۱۴ بایرلورکوزن ۵ ۱ ۱ ۳ ۹ ۱۰ ۴
۱۵ ماینس ۵ ۱ ۰ ۴ ۵ ۱۰ ۳
۱۶ فرایبورگ ۵ ۰ ۳ ۲ ۲ ۹ ۳
۱۷ وردربرمن ۵ ۰ ۲ ۳ ۳ ۷ ۲
۱۸ کلن ۵ ۰ ۰ ۵ ۱ ۱۳ -۱۲ ۰
بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۶/۳۱<>
جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
هانوفر ۲
۰ هامبورگ
بازی هانوفر و هامبورگ
شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۴
۰ ماینس
بازی بایرن مونیخ و ماینس
نتیجه نهایی
فرانکفورت ۱
۲ آگسبورگ
بازی فرانکفورت و آگسبورگ
نتیجه نهایی
اشتوتگارت ۱
۰ ولفسبورگ
بازی اشتوتگارت و ولفسبورگ
نتیجه نهایی
وردربرمن ۱
۲ شالکه
بازی وردربرمن و شالکه
نتیجه نهایی
لایپزیگ ۲
۲ مونشن گلادباخ
بازی لایپزیگ و مونشن گلادباخ
يكشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
هوفنهایم ۱
۱ هرتابرلین
بازی هوفنهایم و هرتابرلین
نتیجه نهایی
بایرلورکوزن ۴
۰ فرایبورگ
بازی بایرلورکوزن و فرایبورگ
نتیجه نهایی
دورتموند ۵
۰ کلن
بازی دورتموند و کلن
سه شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
مونشن گلادباخ ۲
۰ اشتوتگارت
بازی مونشن گلادباخ و اشتوتگارت
نتیجه نهایی
آگسبورگ ۱
۰ لایپزیگ
بازی آگسبورگ و لایپزیگ
نتیجه نهایی
شالکه ۰
۳ بایرن مونیخ
بازی شالکه و بایرن مونیخ
نتیجه نهایی
ولفسبورگ ۱
۱ وردربرمن
بازی ولفسبورگ و وردربرمن
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
کلن ۰
۱ فرانکفورت
بازی کلن و فرانکفورت
نتیجه نهایی
فرایبورگ ۱
۱ هانوفر
بازی فرایبورگ و هانوفر
نتیجه نهایی
هامبورگ ۰
۳ دورتموند
بازی هامبورگ و دورتموند
نتیجه نهایی
هرتابرلین ۲
۱ بایرلورکوزن
بازی هرتابرلین و بایرلورکوزن
نتیجه نهایی
ماینس ۲
۳ هوفنهایم
بازی ماینس و هوفنهایم
جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
۲۳:۰۰
بایرن مونیخ  
  ولفسبورگ
شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
هوفنهایم  
  شالکه
۱۸:۰۰
ماینس  
  هرتابرلین
۱۸:۰۰
لایپزیگ  
  فرانکفورت
۱۸:۰۰
اشتوتگارت  
  آگسبورگ
۱۸:۰۰
وردربرمن  
  فرایبورگ
۲۱:۰۰
دورتموند  
  مونشن گلادباخ
يكشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
هانوفر  
  کلن
۲۰:۳۰
بایرلورکوزن  
  هامبورگ
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر