فهرست

بوندس لیگا

بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۲/۰۶<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۳۰ ۲۱ ۷ ۲ ۷۳ ۱۷ ۵۶ ۷۰
۲ لایپزیگ ۳۰ ۱۹ ۵ ۶ ۵۶ ۳۱ ۲۵ ۶۲
۳ دورتموند ۳۰ ۱۶ ۸ ۶ ۶۵ ۳۵ ۳۰ ۵۶
۴ هوفنهایم ۳۰ ۱۴ ۱۳ ۳ ۵۷ ۳۲ ۲۵ ۵۵
۵ هرتابرلین ۳۰ ۱۴ ۴ ۱۲ ۳۸ ۳۵ ۳ ۴۶
۶ فرایبورگ ۳۰ ۱۳ ۵ ۱۲ ۳۸ ۵۲ -۱۴ ۴۴
۷ وردربرمن ۳۰ ۱۲ ۶ ۱۲ ۵۰ ۵۱ ۴۲
۸ کلن ۳۰ ۱۰ ۱۱ ۹ ۴۳ ۳۷ ۶ ۴۱
۹ فرانکفورت ۳۰ ۱۱ ۸ ۱۱ ۳۲ ۳۴ ۴۱
۱۰ مونشن گلادباخ ۳۰ ۱۱ ۶ ۱۳ ۳۹ ۴۴ ۳۹
۱۱ شالکه ۳۰ ۱۰ ۸ ۱۲ ۳۹ ۳۵ ۴ ۳۸
۱۲ بایرلورکوزن ۳۰ ۱۰ ۶ ۱۴ ۴۳ ۴۶ ۳۶
۱۳ ماینس ۳۰ ۹ ۶ ۱۵ ۳۹ ۴۹ -۱۰ ۳۳
۱۴ ولفسبورگ ۳۰ ۹ ۶ ۱۵ ۳۰ ۴۳ -۱۳ ۳۳
۱۵ هامبورگ ۳۰ ۹ ۶ ۱۵ ۳۰ ۵۵ -۲۵ ۳۳
۱۶ آگسبورگ ۳۰ ۸ ۸ ۱۴ ۲۹ ۴۹ -۲۰ ۳۲
۱۷ اینگول اشتات ۳۰ ۸ ۴ ۱۸ ۳۳ ۵۴ -۲۱ ۲۸
۱۸ دارمشتات ۳۰ ۶ ۳ ۲۱ ۲۳ ۵۸ -۳۵ ۲۱
بوندس لیگا

بوندس لیگا

۱۳۹۶/۰۲/۰۶<>
جمعه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
کلن ۱
۱ هوفنهایم
بازی کلن و هوفنهایم
شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۲
۲ ماینس
بازی بایرن مونیخ و ماینس
نتیجه نهایی
فرانکفورت ۳
۱ آگسبورگ
بازی فرانکفورت و آگسبورگ
نتیجه نهایی
هامبورگ ۱
۲ دارمشتات
بازی هامبورگ و دارمشتات
نتیجه نهایی
هرتابرلین ۱
۰ ولفسبورگ
بازی هرتابرلین و ولفسبورگ
نتیجه نهایی
اینگول اشتات ۲
۴ وردربرمن
بازی اینگول اشتات و وردربرمن
نتیجه نهایی
مونشن گلادباخ ۲
۳ دورتموند
بازی مونشن گلادباخ و دورتموند
يكشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
فرایبورگ ۲
۱ بایرلورکوزن
بازی فرایبورگ و بایرلورکوزن
نتیجه نهایی
شالکه ۱
۱ لایپزیگ
بازی شالکه و لایپزیگ
جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
۲۳:۰۰
بایرلورکوزن  
  شالکه
شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
دورتموند  
  کلن
۱۸:۰۰
دارمشتات  
  فرایبورگ
۱۸:۰۰
ماینس  
  مونشن گلادباخ
۱۸:۰۰
لایپزیگ  
  اینگول اشتات
۱۸:۰۰
وردربرمن  
  هرتابرلین
۲۱:۰۰
ولفسبورگ  
  بایرن مونیخ
يكشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
آگسبورگ  
  هامبورگ
۲۰:۰۰
هوفنهایم  
  فرانکفورت
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر