فهرست

اردیویسه

اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۶/۳۱<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فاینورد ۵ ۴ ۰ ۱ ۱۲ ۴ ۸ ۱۲
۲ آلکمار ۵ ۴ ۰ ۱ ۱۰ ۵ ۵ ۱۲
۲ آیندهوون ۵ ۴ ۰ ۱ ۱۰ ۵ ۵ ۱۲
۴ هیرنفین ۵ ۳ ۲ ۰ ۱۰ ۶ ۴ ۱۱
۵ ویتسه آرنهایم ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۲ ۵ ۷ ۱۰
۶ آژاکس ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۰ ۴ ۶ ۱۰
۷ زووله ۵ ۳ ۱ ۱ ۹ ۷ ۲ ۱۰
۸ اوترخت ۵ ۳ ۰ ۲ ۸ ۶ ۲ ۹
۹ ونلو ۵ ۲ ۲ ۱ ۷ ۵ ۲ ۸
۱۰ خرونینگن ۵ ۱ ۲ ۲ ۸ ۱۰ ۵
۱۰ هراکلس ۵ ۱ ۲ ۲ ۸ ۱۰ ۵
۱۲ اسپارتا روتردام ۵ ۱ ۲ ۲ ۴ ۸ ۵
۱۳ اکسلسیور ۵ ۱ ۱ ۳ ۵ ۹ ۴
۱۴ دن هاخ ۵ ۱ ۱ ۳ ۴ ۹ ۴
۱۵ برادا ۵ ۱ ۱ ۳ ۷ ۱۳ ۴
۱۶ توئنته ۵ ۱ ۰ ۴ ۶ ۷ ۳
۱۷ ویلم تیلبورگ ۵ ۱ ۰ ۴ ۵ ۱۲ ۳
۱۸ رودا کرکراد ۵ ۰ ۰ ۵ ۴ ۱۴ -۱۰ ۰
اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۰۶/۳۱<>
جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
اسپارتا روتردام ۰
۲ آلکمار
بازی اسپارتا روتردام و آلکمار
شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
اکسلسیور ۱
۲ هیرنفین
بازی اکسلسیور و هیرنفین
نتیجه نهایی
برادا ۲
۱ خرونینگن
بازی برادا و خرونینگن
نتیجه نهایی
رودا کرکراد ۱
۳ ویلم تیلبورگ
بازی رودا کرکراد و ویلم تیلبورگ
نتیجه نهایی
زووله ۲
۱ هراکلس
بازی زووله و هراکلس
يكشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
دن هاخ ۱
۱ آژاکس
بازی دن هاخ و آژاکس
نتیجه نهایی
توئنته ۴
۰ اوترخت
بازی توئنته و اوترخت
نتیجه نهایی
آیندهوون ۱
۰ فاینورد
بازی آیندهوون و فاینورد
نتیجه نهایی
ویتسه آرنهایم ۱
۱ ونلو
بازی ویتسه آرنهایم و ونلو
شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
۲۱:۰۰
ویلم تیلبورگ  
  هیرنفین
۲۲:۱۵
فاینورد  
  برادا
۲۲:۱۵
هراکلس  
  رودا کرکراد
۲۳:۱۵
دن هاخ  
  اسپارتا روتردام
يكشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶
۱۵:۰۰
اوترخت  
  آیندهوون
۱۷:۰۰
آژاکس  
  ویتسه آرنهایم
۱۷:۰۰
خرونینگن  
  توئنته
۱۷:۰۰
ونلو  
  زووله
۱۹:۱۵
آلکمار  
  اکسلسیور
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر