فهرست

اردیویسه

اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۷/۰۵/۳۰<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آلکمار ۲ ۲ ۰ ۰ ۹ ۱ ۸ ۶
۲ آیندهوون ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۱ ۵ ۶
۳ ویتسه آرنهایم ۲ ۱ ۱ ۰ ۶ ۲ ۴ ۴
۴ هراکلس ۲ ۱ ۱ ۰ ۵ ۳ ۲ ۴
۵ هیرنفین ۲ ۱ ۱ ۰ ۴ ۳ ۱ ۴
۶ آژاکس ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴
۷ فاینورد ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۲ ۱ ۳
۸ ونلو ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۳
۸ ویلم تیلبورگ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۳
۱۰ De Graafschap ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۳
۱۱ FC Emmen ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۵ ۳
۱۱ برادا ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۵ ۳
۱۳ اوترخت ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۴ ۳
۱۴ Fortuna Sittard ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱
۱۵ اکسلسیور ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۴ ۱
۱۶ دن هاخ ۲ ۰ ۰ ۲ ۳ ۶ ۰
۱۷ زووله ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۵ ۰
۱۸ خرونینگن ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۶ ۰
اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۷/۰۵/۳۰<>
جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
خرونینگن ۰
۱ ویلم تیلبورگ
بازی خرونینگن و ویلم تیلبورگ
شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
برادا ۳
۰ De Graafschap
بازی برادا و De Graafschap
نتیجه نهایی
ونلو ۰
۱ آژاکس
بازی ونلو و آژاکس
نتیجه نهایی
Fortuna Sittard ۱
۲ آیندهوون
بازی Fortuna Sittard و آیندهوون
نتیجه نهایی
هراکلس ۴
۲ دن هاخ
بازی هراکلس و دن هاخ
يكشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
اوترخت ۲
۰ زووله
بازی اوترخت و زووله
نتیجه نهایی
FC Emmen ۱
۴ آلکمار
بازی FC Emmen و آلکمار
نتیجه نهایی
فاینورد ۳
۰ اکسلسیور
بازی فاینورد و اکسلسیور
نتیجه نهایی
هیرنفین ۱
۱ ویتسه آرنهایم
بازی هیرنفین و ویتسه آرنهایم
جمعه، ۲ شهریور ۱۳۹۷
۲۲:۳۰
دن هاخ  
  Fortuna Sittard
شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۷
۲۱:۰۰
آژاکس  
  FC Emmen
۲۱:۰۰
De Graafschap  
  خرونینگن
۲۳:۱۵
برادا  
  اکسلسیور
۲۳:۱۵
زووله  
  آیندهوون
يكشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۷
۱۴:۴۵
ویلم تیلبورگ  
  هراکلس
۱۷:۰۰
اوترخت  
  ونلو
۱۷:۰۰
هیرنفین  
  فاینورد
۱۹:۱۵
آلکمار  
  ویتسه آرنهایم
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر