فهرست

اردیویسه

اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۱۱/۰۲<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آیندهوون ۱۹ ۱۶ ۱ ۲ ۵۱ ۲۲ ۲۹ ۴۹
۲ آژاکس ۱۹ ۱۴ ۲ ۳ ۵۶ ۱۷ ۳۹ ۴۴
۳ آلکمار ۱۹ ۱۲ ۳ ۴ ۳۵ ۲۰ ۱۵ ۳۹
۴ زووله ۱۹ ۱۰ ۶ ۳ ۲۷ ۲۱ ۶ ۳۶
۵ فاینورد ۱۸ ۹ ۵ ۴ ۳۷ ۱۸ ۱۹ ۳۲
۶ اوترخت ۱۸ ۸ ۵ ۵ ۲۸ ۲۹ ۲۹
۷ ویتسه آرنهایم ۱۹ ۷ ۷ ۵ ۳۲ ۲۳ ۹ ۲۸
۸ دن هاخ ۱۹ ۸ ۳ ۸ ۲۶ ۲۹ ۲۷
۹ هیرنفین ۱۹ ۶ ۶ ۷ ۲۶ ۳۱ ۲۴
۱۰ اکسلسیور ۱۹ ۷ ۳ ۹ ۲۴ ۲۹ ۲۴
۱۱ ونلو ۱۹ ۵ ۸ ۶ ۲۳ ۲۷ ۲۳
۱۲ هراکلس ۱۹ ۶ ۴ ۹ ۲۷ ۳۹ -۱۲ ۲۲
۱۳ خرونینگن ۱۹ ۵ ۶ ۸ ۳۱ ۳۱ ۰ ۲۱
۱۴ ویلم تیلبورگ ۱۹ ۴ ۵ ۱۰ ۲۸ ۴۱ -۱۳ ۱۷
۱۵ توئنته ۱۹ ۴ ۴ ۱۱ ۲۵ ۳۴ ۱۶
۱۶ برادا ۱۹ ۴ ۴ ۱۱ ۲۰ ۳۶ -۱۶ ۱۶
۱۷ رودا کرکراد ۱۹ ۳ ۳ ۱۳ ۱۸ ۴۱ -۲۳ ۱۲
۱۸ اسپارتا روتردام ۱۹ ۲ ۵ ۱۲ ۱۵ ۴۱ -۲۶ ۱۱
اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۶/۱۱/۰۲<>
سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
اسپارتا روتردام ۰
۱ ویتسه آرنهایم
بازی اسپارتا روتردام و ویتسه آرنهایم
جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
اوترخت ۱
۱ آلکمار
بازی اوترخت و آلکمار
شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
رودا کرکراد ۱
۱ توئنته
بازی رودا کرکراد و توئنته
نتیجه نهایی
دن هاخ ۱
۱ ونلو
بازی دن هاخ و ونلو
نتیجه نهایی
زووله ۱
۰ برادا
بازی زووله و برادا
نتیجه نهایی
ویتسه آرنهایم ۱
۱ هیرنفین
بازی ویتسه آرنهایم و هیرنفین
يكشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
اسپارتا روتردام ۲
۳ اکسلسیور
بازی اسپارتا روتردام و اکسلسیور
نتیجه نهایی
آژاکس ۲
۰ فاینورد
بازی آژاکس و فاینورد
نتیجه نهایی
ویلم تیلبورگ ۱
۱ خرونینگن
بازی ویلم تیلبورگ و خرونینگن
نتیجه نهایی
هراکلس ۱
۲ آیندهوون
بازی هراکلس و آیندهوون
چهارشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۲:۳۰
اوترخت  
  فاینورد
جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۶
۲۲:۳۰
هیرنفین  
  اسپارتا روتردام
شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۰۰
خرونینگن  
  هراکلس
۲۲:۱۵
توئنته  
  آیندهوون
۲۲:۱۵
زووله  
  ویتسه آرنهایم
۲۳:۱۵
برادا  
  ونلو
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر