فهرست

اردیویسه

اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۷/۰۲/۰۳<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آیندهوون ۳۲ ۲۶ ۳ ۳ ۸۴ ۳۶ ۴۸ ۸۱
۲ آژاکس ۳۲ ۲۳ ۴ ۵ ۸۴ ۳۲ ۵۲ ۷۳
۳ آلکمار ۳۲ ۲۱ ۵ ۶ ۶۶ ۳۵ ۳۱ ۶۸
۴ فاینورد ۳۲ ۱۸ ۶ ۸ ۷۰ ۳۶ ۳۴ ۶۰
۵ اوترخت ۳۲ ۱۳ ۱۱ ۸ ۵۵ ۵۱ ۴ ۵۰
۶ هیرنفین ۳۲ ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۴۶ ۴۷ ۴۶
۷ ویتسه آرنهایم ۳۲ ۱۲ ۹ ۱۱ ۵۶ ۴۵ ۱۱ ۴۵
۸ زووله ۳۲ ۱۲ ۸ ۱۲ ۴۲ ۴۷ ۴۴
۹ دن هاخ ۳۲ ۱۲ ۷ ۱۳ ۳۹ ۴۸ ۴۳
۱۰ اکسلسیور ۳۲ ۱۱ ۷ ۱۴ ۴۰ ۵۰ -۱۰ ۴۰
۱۱ هراکلس ۳۲ ۱۰ ۸ ۱۴ ۴۳ ۶۰ -۱۷ ۳۸
۱۲ خرونینگن ۳۲ ۷ ۱۳ ۱۲ ۴۶ ۵۰ ۳۴
۱۳ ونلو ۳۲ ۷ ۱۳ ۱۲ ۳۴ ۴۹ -۱۵ ۳۴
۱۴ ویلم تیلبورگ ۳۲ ۹ ۶ ۱۷ ۴۷ ۶۱ -۱۴ ۳۳
۱۵ برادا ۳۲ ۸ ۶ ۱۸ ۳۷ ۵۶ -۱۹ ۳۰
۱۶ رودا کرکراد ۳۲ ۷ ۶ ۱۹ ۳۶ ۶۵ -۲۹ ۲۷
۱۷ اسپارتا روتردام ۳۲ ۷ ۶ ۱۹ ۳۱ ۶۷ -۳۶ ۲۷
۱۸ توئنته ۳۲ ۵ ۸ ۱۹ ۳۶ ۵۷ -۲۱ ۲۳
اردیویسه

اردیویسه

۱۳۹۷/۰۲/۰۳<>
سه شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
توئنته ۲
۰ زووله
بازی توئنته و زووله
نتیجه نهایی
هیرنفین ۲
۰ دن هاخ
بازی هیرنفین و دن هاخ
چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
آلکمار ۴
۳ ویتسه آرنهایم
بازی آلکمار و ویتسه آرنهایم
نتیجه نهایی
رودا کرکراد ۲
۲ آیندهوون
بازی رودا کرکراد و آیندهوون
نتیجه نهایی
اکسلسیور ۲
۲ هراکلس
بازی اکسلسیور و هراکلس
نتیجه نهایی
اسپارتا روتردام ۲
۱ برادا
بازی اسپارتا روتردام و برادا
نتیجه نهایی
ویلم تیلبورگ ۱
۵ فاینورد
بازی ویلم تیلبورگ و فاینورد
پنجشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
اوترخت ۱
۱ خرونینگن
بازی اوترخت و خرونینگن
نتیجه نهایی
آژاکس ۴
۱ ونلو
بازی آژاکس و ونلو
يكشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۷:۰۰
دن هاخ  
  آیندهوون
۱۷:۰۰
آژاکس  
  آلکمار
۱۷:۰۰
خرونینگن  
  اکسلسیور
۱۷:۰۰
فاینورد  
  اسپارتا روتردام
۱۷:۰۰
هراکلس  
  اوترخت
۱۷:۰۰
برادا  
  هیرنفین
۱۷:۰۰
زووله  
  ویلم تیلبورگ
۱۷:۰۰
ونلو  
  رودا کرکراد
۱۷:۰۰
ویتسه آرنهایم  
  توئنته
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر