فهرست

لالیگا

لالیگا

لالیگا

۱۳۹۷/۱۱/۲۷<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ بارسلونا ۲۳ ۱۵ ۶ ۲ ۶۰ ۲۳ ۳۷ ۵۱
۲ رئال‌مادرید ۲۳ ۱۴ ۳ ۶ ۴۰ ۲۷ ۱۳ ۴۵
۳ اتلتیکومادرید ۲۳ ۱۲ ۸ ۳ ۳۳ ۱۷ ۱۶ ۴۴
۴ سه ویا ۲۳ ۱۰ ۷ ۶ ۳۸ ۲۵ ۱۳ ۳۷
۵ ختافه ۲۴ ۹ ۹ ۶ ۳۰ ۲۱ ۹ ۳۶
۶ آلاوس ۲۳ ۱۰ ۵ ۸ ۲۴ ۲۷ ۳۵
۷ رئال بتیس ۲۳ ۹ ۵ ۹ ۲۶ ۲۹ ۳۲
۸ والنسیا ۲۳ ۶ ۱۳ ۴ ۲۴ ۲۰ ۴ ۳۱
۹ رئال سوسیه داد ۲۳ ۸ ۷ ۸ ۲۷ ۲۵ ۲ ۳۱
۱۰ ایبار ۲۴ ۷ ۱۰ ۷ ۳۳ ۳۴ ۳۱
۱۱ لوانته ۲۴ ۸ ۶ ۱۰ ۳۶ ۴۳ ۳۰
۱۲ لگانس ۲۳ ۷ ۸ ۸ ۲۵ ۲۷ ۲۹
۱۳ اسپانیول ۲۳ ۸ ۴ ۱۱ ۲۷ ۳۷ -۱۰ ۲۸
۱۴ اتلتیک بیلبائو ۲۳ ۵ ۱۲ ۶ ۲۳ ۲۸ ۲۷
۱۵ وایادولید ۲۳ ۶ ۸ ۹ ۱۹ ۲۸ ۲۶
۱۶ سلتاویگو ۲۴ ۶ ۶ ۱۲ ۳۶ ۴۳ ۲۴
۱۷ خیرونا ۲۳ ۵ ۹ ۹ ۲۳ ۳۳ -۱۰ ۲۴
۱۸ رایو وایکانو ۲۳ ۶ ۵ ۱۲ ۲۷ ۴۰ -۱۳ ۲۳
۱۹ ویارئال ۲۳ ۳ ۱۱ ۹ ۲۳ ۳۱ ۲۰
۲۰ اوئسکا ۲۳ ۴ ۶ ۱۳ ۲۳ ۳۹ -۱۶ ۱۸
لالیگا

لالیگا

۱۳۹۷/۱۱/۲۷<>
جمعه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
وایادولید ۰
۰ ویارئال
بازی وایادولید و ویارئال
شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
ختافه ۳
۱ سلتاویگو
بازی ختافه و سلتاویگو
نتیجه نهایی
اتلتیکومادرید ۱
۳ رئال‌مادرید
بازی اتلتیکومادرید و رئال‌مادرید
نتیجه نهایی
اسپانیول ۲
۱ رایو وایکانو
بازی اسپانیول و رایو وایکانو
نتیجه نهایی
خیرونا ۰
۲ اوئسکا
بازی خیرونا و اوئسکا
يكشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
لگانس ۳
۰ رئال بتیس
بازی لگانس و رئال بتیس
نتیجه نهایی
والنسیا ۰
۰ رئال سوسیه داد
بازی والنسیا و رئال سوسیه داد
نتیجه نهایی
سه ویا ۲
۲ ایبار
بازی سه ویا و ایبار
نتیجه نهایی
اتلتیک بیلبائو ۰
۰ بارسلونا
بازی اتلتیک بیلبائو و بارسلونا
دوشنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
آلاوس ۲
۰ لوانته
بازی آلاوس و لوانته
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر