فهرست

لالیگا

لالیگا

لالیگا

۱۳۹۷/۰۵/۲۳<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آلاوس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اتلتیک بیلبائو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اتلتیکومادرید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ بارسلونا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ سلتاویگو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ایبار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اسپانیول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ختافه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ خیرونا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اوئسکا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ لگانس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ لوانته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ رایو وایکانو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ رئال بتیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ رئال‌مادرید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ رئال سوسیه داد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ سه ویا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ والنسیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ وایادولید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ویارئال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
لالیگا

لالیگا

۱۳۹۷/۰۵/۲۳<>
جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
۲۲:۴۵
خیرونا  
  وایادولید
شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
۰۰:۴۵
رئال بتیس  
  لوانته
۲۰:۴۵
سلتاویگو  
  اسپانیول
۲۲:۴۵
ویارئال  
  رئال سوسیه داد
يكشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۰۰:۴۵
بارسلونا  
  آلاوس
۲۰:۴۵
ایبار  
  اوئسکا
۲۲:۴۵
رایو وایکانو  
  سه ویا
دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۰۰:۴۵
رئال‌مادرید  
  ختافه
۲۲:۳۰
والنسیا  
  اتلتیکومادرید
سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
۰۰:۳۰
اتلتیک بیلبائو  
  لگانس
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر