فهرست

لیگ یک

لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۷/۰۲/۰۳<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پاری سن ژرمن ۳۴ ۲۹ ۳ ۲ ۱۰۴ ۲۳ ۸۱ ۹۰
۲ موناکو ۳۴ ۲۱ ۷ ۶ ۷۹ ۴۴ ۳۵ ۷۰
۳ لیون ۳۴ ۲۰ ۹ ۵ ۷۷ ۳۸ ۳۹ ۶۹
۴ مارسی ۳۴ ۲۰ ۹ ۵ ۷۲ ۴۱ ۳۱ ۶۹
۵ نیس ۳۴ ۱۴ ۸ ۱۲ ۴۵ ۴۵ ۰ ۵۰
۶ سنت اتین ۳۴ ۱۳ ۱۰ ۱۱ ۴۰ ۴۶ ۴۹
۷ رن ۳۴ ۱۳ ۹ ۱۲ ۴۳ ۴۱ ۲ ۴۸
۸ مون پلیه ۳۴ ۱۰ ۱۶ ۸ ۳۲ ۳۰ ۲ ۴۶
۹ نانت ۳۴ ۱۲ ۱۰ ۱۲ ۳۳ ۳۷ ۴۶
۱۰ گنگام ۳۴ ۱۲ ۹ ۱۳ ۴۱ ۴۹ ۴۵
۱۱ بوردو ۳۴ ۱۲ ۷ ۱۵ ۳۹ ۴۴ ۴۳
۱۲ دیجن ۳۴ ۱۱ ۹ ۱۴ ۴۸ ۶۶ -۱۸ ۴۲
۱۳ آمینس ۳۴ ۱۱ ۷ ۱۶ ۳۲ ۳۸ ۴۰
۱۴ آنژه ۳۴ ۸ ۱۳ ۱۳ ۳۸ ۴۶ ۳۷
۱۵ کان ۳۳ ۱۰ ۶ ۱۷ ۲۴ ۴۳ -۱۹ ۳۶
۱۶ استراسبورگ ۳۴ ۸ ۱۰ ۱۶ ۳۹ ۶۱ -۲۲ ۳۴
۱۷ تولوز ۳۳ ۸ ۹ ۱۶ ۳۱ ۴۴ -۱۳ ۳۳
۱۸ ترویس ۳۴ ۸ ۵ ۲۱ ۲۸ ۵۱ -۲۳ ۲۹
۱۹ لیل ۳۴ ۷ ۸ ۱۹ ۳۳ ۵۸ -۲۵ ۲۹
۲۰ متز ۳۴ ۶ ۸ ۲۰ ۳۲ ۶۵ -۳۳ ۲۶
لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۷/۰۲/۰۳<>
جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
نانت ۱
۱ رن
بازی نانت و رن
نتیجه نهایی
دیجن ۲
۵ لیون
بازی دیجن و لیون
شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
مارسی ۵
۱ لیل
بازی مارسی و لیل
نتیجه نهایی
آمینس ۳
۱ استراسبورگ
بازی آمینس و استراسبورگ
نتیجه نهایی
گنگام ۳
۱ موناکو
بازی گنگام و موناکو
نتیجه نهایی
متز ۱
۱ کان
بازی متز و کان
نتیجه نهایی
تولوز ۲
۰ آنژه
بازی تولوز و آنژه
يكشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
نیس ۱
۰ مون پلیه
بازی نیس و مون پلیه
نتیجه نهایی
سنت اتین ۲
۱ ترویس
بازی سنت اتین و ترویس
نتیجه نهایی
بوردو ۰
۱ پاری سن ژرمن
بازی بوردو و پاری سن ژرمن
چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۱۵
کان  
  تولوز
جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۳:۱۵
مون پلیه  
  سنت اتین
شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۹:۳۰
لیون  
  نانت
۲۲:۳۰
بوردو  
  دیجن
۲۲:۳۰
لیل  
  متز
۲۲:۳۰
موناکو  
  آمینس
۲۲:۳۰
استراسبورگ  
  نیس
۲۲:۳۰
ترویس  
  کان
يكشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۷:۳۰
رن  
  تولوز
۱۹:۳۰
آنژه  
  مارسی
۲۳:۳۰
پاری سن ژرمن  
  گنگام
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر