فهرست

لیگ یک

لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۶/۳۱<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پاری سن ژرمن ۶ ۶ ۰ ۰ ۲۱ ۳ ۱۸ ۱۸
۲ موناکو ۶ ۵ ۰ ۱ ۱۷ ۸ ۹ ۱۵
۳ سنت اتین ۶ ۴ ۱ ۱ ۷ ۴ ۳ ۱۳
۴ بوردو ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۰ ۶ ۴ ۱۲
۵ لیون ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۱ ۷ ۴ ۱۱
۶ مارسی ۶ ۳ ۱ ۲ ۹ ۱۰ ۱۰
۷ نانت ۶ ۳ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۰
۸ نیس ۶ ۳ ۰ ۳ ۸ ۶ ۲ ۹
۹ کان ۶ ۳ ۰ ۳ ۵ ۴ ۱ ۹
۱۰ گنگام ۶ ۳ ۰ ۳ ۷ ۸ ۹
۱۱ آنژه ۶ ۱ ۴ ۱ ۷ ۶ ۱ ۷
۱۲ مون پلیه ۶ ۲ ۱ ۳ ۴ ۵ ۷
۱۳ تولوز ۶ ۲ ۱ ۳ ۸ ۱۲ ۷
۱۴ آمینس ۶ ۲ ۰ ۴ ۴ ۹ ۶
۱۵ رن ۶ ۱ ۲ ۳ ۹ ۱۰ ۵
۱۶ ترویس ۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۵
۱۷ لیل ۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۷ ۵
۱۸ دیجن ۶ ۱ ۱ ۴ ۶ ۱۳ ۴
۱۹ استراسبورگ ۶ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱۱ ۴
۲۰ متز ۶ ۱ ۰ ۵ ۳ ۱۲ ۳
لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۶/۳۱<>
جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
تولوز ۰
۱ بوردو
بازی تولوز و بوردو
شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
موناکو ۳
۰ استراسبورگ
بازی موناکو و استراسبورگ
نتیجه نهایی
دیجن ۰
۱ سنت اتین
بازی دیجن و سنت اتین
نتیجه نهایی
گنگام ۱
۰ لیل
بازی گنگام و لیل
نتیجه نهایی
نانت ۱
۰ کان
بازی نانت و کان
نتیجه نهایی
ترویس ۰
۱ مون پلیه
بازی ترویس و مون پلیه
يكشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آمینس ۰
۲ مارسی
بازی آمینس و مارسی
نتیجه نهایی
آنژه ۰
۱ متز
بازی آنژه و متز
نتیجه نهایی
رن ۰
۱ نیس
بازی رن و نیس
نتیجه نهایی
پاری سن ژرمن ۲
۰ لیون
بازی پاری سن ژرمن و لیون
جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
۲۱:۳۰
نیس  
  آنژه
۲۳:۱۵
لیل  
  موناکو
شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
۱۹:۳۰
مون پلیه  
  پاری سن ژرمن
۲۲:۳۰
بوردو  
  گنگام
۲۲:۳۰
کان  
  آمینس
۲۲:۳۰
لیون  
  دیجن
۲۲:۳۰
متز  
  ترویس
يكشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶
۱۷:۳۰
سنت اتین  
  رن
۱۹:۳۰
استراسبورگ  
  نانت
۲۳:۳۰
مارسی  
  تولوز
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر