فهرست

لیگ یک

لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۳/۰۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ موناکو ۳۸ ۳۰ ۵ ۳ ۱۰۷ ۳۱ ۷۶ ۹۵
۲ پاری سن ژرمن ۳۸ ۲۷ ۶ ۵ ۸۳ ۲۷ ۵۶ ۸۷
۳ نیس ۳۸ ۲۲ ۱۲ ۴ ۶۳ ۳۶ ۲۷ ۷۸
۴ لیون ۳۸ ۲۱ ۴ ۱۳ ۷۷ ۴۸ ۲۹ ۶۷
۵ مارسی ۳۸ ۱۷ ۱۱ ۱۰ ۵۷ ۴۱ ۱۶ ۶۲
۶ بوردو ۳۸ ۱۵ ۱۴ ۹ ۵۳ ۴۳ ۱۰ ۵۹
۷ نانت ۳۸ ۱۴ ۹ ۱۵ ۴۰ ۵۴ -۱۴ ۵۱
۸ سنت اتین ۳۸ ۱۲ ۱۴ ۱۲ ۴۱ ۴۲ ۵۰
۹ رن ۳۸ ۱۲ ۱۴ ۱۲ ۳۶ ۴۲ ۵۰
۱۰ گنگام ۳۸ ۱۴ ۸ ۱۶ ۴۶ ۵۳ ۵۰
۱۱ لیل ۳۸ ۱۳ ۷ ۱۸ ۴۰ ۴۷ ۴۶
۱۲ آنژه ۳۸ ۱۳ ۷ ۱۸ ۴۰ ۴۹ ۴۶
۱۳ تولوز ۳۸ ۱۰ ۱۴ ۱۴ ۳۷ ۴۱ ۴۴
۱۴ متز ۳۸ ۱۱ ۱۰ ۱۷ ۳۹ ۷۲ -۳۳ ۴۳
۱۵ مون پلیه ۳۸ ۱۰ ۹ ۱۹ ۴۸ ۶۶ -۱۸ ۳۹
۱۶ دیجن ۳۸ ۸ ۱۳ ۱۷ ۴۶ ۵۸ -۱۲ ۳۷
۱۷ کان ۳۸ ۱۰ ۷ ۲۱ ۳۶ ۶۵ -۲۹ ۳۷
۱۸ لوریان ۳۸ ۱۰ ۶ ۲۲ ۴۴ ۷۰ -۲۶ ۳۶
۱۹ نانسی ۳۸ ۹ ۸ ۲۱ ۲۹ ۵۲ -۲۳ ۳۵
۲۰ باستیا ۳۸ ۸ ۱۰ ۲۰ ۲۹ ۵۴ -۲۵ ۳۴
لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۳/۰۹<>
شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آنژه ۲
۰ مون پلیه
بازی آنژه و مون پلیه
نتیجه نهایی
گنگام ۱
۰ متز
بازی گنگام و متز
نتیجه نهایی
لیل ۳
۰ نانت
بازی لیل و نانت
نتیجه نهایی
لوریان ۱
۱ بوردو
بازی لوریان و بوردو
نتیجه نهایی
لیون ۳
۳ نیس
بازی لیون و نیس
نتیجه نهایی
مارسی ۱
۰ باستیا
بازی مارسی و باستیا
نتیجه نهایی
نانسی ۳
۱ سنت اتین
بازی نانسی و سنت اتین
نتیجه نهایی
پاری سن ژرمن ۱
۱ کان
بازی پاری سن ژرمن و کان
نتیجه نهایی
رن ۲
۳ موناکو
بازی رن و موناکو
نتیجه نهایی
تولوز ۰
۰ دیجن
بازی تولوز و دیجن
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر