فهرست

لیگ یک

لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۱/۰۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ موناکو ۳۰ ۲۲ ۵ ۳ ۸۷ ۲۶ ۶۱ ۷۱
۲ پاری سن ژرمن ۳۰ ۲۱ ۵ ۴ ۶۰ ۲۱ ۳۹ ۶۸
۳ نیس ۳۰ ۱۸ ۱۰ ۲ ۴۸ ۲۴ ۲۴ ۶۴
۴ لیون ۲۹ ۱۶ ۲ ۱۱ ۶۰ ۳۴ ۲۶ ۵۰
۵ مارسی ۳۰ ۱۳ ۷ ۱۰ ۴۳ ۳۷ ۶ ۴۶
۶ بوردو ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۴۲ ۳۷ ۵ ۴۶
۷ سنت اتین ۳۰ ۱۱ ۱۱ ۸ ۳۴ ۲۴ ۱۰ ۴۴
۸ رن ۳۰ ۹ ۱۲ ۹ ۲۸ ۳۳ ۳۹
۹ آنژه ۳۰ ۱۱ ۶ ۱۳ ۳۱ ۳۸ ۳۹
۱۰ گنگام ۳۰ ۱۰ ۸ ۱۲ ۳۷ ۳۹ ۳۸
۱۱ نانت ۳۰ ۱۰ ۸ ۱۲ ۲۸ ۴۴ -۱۶ ۳۸
۱۲ تولوز ۳۰ ۹ ۱۰ ۱۱ ۳۲ ۳۳ ۳۷
۱۳ متز ۲۹ ۹ ۸ ۱۲ ۲۹ ۵۳ -۲۴ ۳۵
۱۴ لیل ۳۰ ۹ ۷ ۱۴ ۲۹ ۳۷ ۳۴
۱۵ مون پلیه ۳۰ ۸ ۹ ۱۳ ۴۳ ۵۴ -۱۱ ۳۳
۱۶ کان ۳۰ ۹ ۵ ۱۶ ۳۱ ۵۱ -۲۰ ۳۲
۱۷ دیجن ۳۰ ۶ ۱۰ ۱۴ ۳۸ ۴۷ ۲۸
۱۸ نانسی ۳۰ ۷ ۷ ۱۶ ۲۱ ۴۰ -۱۹ ۲۸
۱۹ باستیا ۳۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۴ ۴۴ -۲۰ ۲۵
۲۰ لوریان ۳۰ ۷ ۴ ۱۹ ۳۲ ۶۱ -۲۹ ۲۵
لیگ یک

لیگ یک

۱۳۹۶/۰۱/۰۹<>
جمعه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
۲۰:۳۰
گنگام  
  نانسی
شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
۱۸:۳۰
مارسی  
  دیجن
۲۰:۳۰
باستیا  
  لیل
يكشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
۱۶:۳۰
رن  
  لیون
۱۸:۳۰
لوریان  
  کان
۱۸:۳۰
مون پلیه  
  تولوز
۱۸:۳۰
نانت  
  آنژه
۲۱:۳۰
موناکو  
  سنت اتین
۲۲:۳۰
نیس  
  بوردو
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر