فهرست

لیگ برتر روسیه

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ لوكوموتيو مسكو ۲۷ ۱۷ ۶ ۴ ۴۰ ۱۷ ۲۳ ۵۷
۲ زسکا مسکو ۲۷ ۱۵ ۶ ۶ ۴۱ ۲۲ ۱۹ ۵۱
۳ اسپارتاك مسكو ۲۶ ۱۴ ۸ ۴ ۴۶ ۲۸ ۱۸ ۵۰
۴ زنیت سنت پیترز بورگ ۲۷ ۱۳ ۱۰ ۴ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۴۹
۵ كراسنودار ۲۷ ۱۴ ۵ ۸ ۴۲ ۲۹ ۱۳ ۴۷
۶ یو اف ای ۲۷ ۹ ۹ ۹ ۲۸ ۳۰ ۳۶
۷ آرسنال تولا ۲۷ ۱۰ ۶ ۱۱ ۳۱ ۳۴ ۳۶
۸ اورال ۲۷ ۸ ۱۲ ۷ ۳۱ ۲۹ ۲ ۳۶
۹ روبین کازان ۲۷ ۹ ۸ ۱۰ ۳۱ ۲۴ ۷ ۳۵
۱۰ دینامو مسکو ۲۷ ۸ ۹ ۱۰ ۲۶ ۲۹ ۳۳
۱۱ اف کی اخمت ۲۶ ۸ ۷ ۱۱ ۲۵ ۳۳ ۳۱
۱۲ آمکار ۲۷ ۸ ۷ ۱۲ ۱۸ ۲۸ -۱۰ ۳۱
۱۳ روستوف ۲۷ ۷ ۱۰ ۱۰ ۲۴ ۲۶ ۳۱
۱۴ آنژی ماخاچكالا ۲۷ ۶ ۶ ۱۵ ۲۹ ۴۹ -۲۰ ۲۴
۱۵ توسنو ۲۷ ۶ ۶ ۱۵ ۲۲ ۴۵ -۲۳ ۲۴
۱۶ خبراوسک ۲۷ ۲ ۷ ۱۸ ۱۶ ۴۷ -۳۱ ۱۳
چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
لوكوموتيو مسكو ۰
۰ اف کی اخمت
بازی لوكوموتيو مسكو و اف کی اخمت
نتیجه نهایی
زنیت سنت پیترز بورگ ۲
۱ دینامو مسکو
بازی زنیت سنت پیترز بورگ و دینامو مسکو
نتیجه نهایی
زسکا مسکو ۳
۰ آمکار
بازی زسکا مسکو و آمکار
شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
روبین کازان ۱
۱ روستوف
بازی روبین کازان و روستوف
نتیجه نهایی
آنژی ماخاچكالا ۰
۱ اورال
بازی آنژی ماخاچكالا و اورال
يكشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
خبراوسک ۰
۱ دینامو مسکو
بازی خبراوسک و دینامو مسکو
نتیجه نهایی
آرسنال تولا ۳
۳ زنیت سنت پیترز بورگ
بازی آرسنال تولا و زنیت سنت پیترز بورگ
نتیجه نهایی
زسکا مسکو ۲
۱ كراسنودار
بازی زسکا مسکو و كراسنودار
نتیجه نهایی
توسنو ۰
۲ آمکار
بازی توسنو و آمکار
نتیجه نهایی
لوكوموتيو مسكو ۰
۰ یو اف ای
بازی لوكوموتيو مسكو و یو اف ای
دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۰۰
اسپارتاك مسكو  
  اف کی اخمت
شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۰۰
آرسنال تولا  
  آنژی ماخاچكالا
يكشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۵:۳۰
آمکار  
  اسپارتاك مسكو
۱۸:۰۰
زنیت سنت پیترز بورگ  
  زسکا مسکو
۲۰:۳۰
روستوف  
  توسنو
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر