فهرست

لیگ برتر روسیه

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ كراسنودار ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۶
۱ لوكوموتيو مسكو ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۶
۱ زنیت سنت پیترز بورگ ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۶
۴ اف کی اخمت ۲ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۶
۵ یو اف ای ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۴
۵ اورال ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴
۷ آرسنال تولا ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۳
۷ زسکا مسکو ۲ ۱ ۰ ۱ ۴ ۴ ۰ ۳
۹ آنژی ماخاچكالا ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۳
۱۰ اسپارتاك مسكو ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲
۱۱ دینامو مسکو ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱
۱۱ روستوف ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
۱۳ آمکار ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰
۱۳ روبین کازان ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۴ ۰
۱۵ خبراوسک ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰
۱۵ توسنو ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰
سه شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
دینامو مسکو ۲
۲ اسپارتاك مسكو
بازی دینامو مسکو و اسپارتاك مسكو
نتیجه نهایی
لوكوموتيو مسكو ۱
۰ آرسنال تولا
بازی لوكوموتيو مسكو و آرسنال تولا
جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آنژی ماخاچكالا ۱
۰ آمکار
بازی آنژی ماخاچكالا و آمکار
نتیجه نهایی
زسکا مسکو ۱
۳ لوكوموتيو مسكو
بازی زسکا مسکو و لوكوموتيو مسكو
شنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
زنیت سنت پیترز بورگ ۲
۱ روبین کازان
بازی زنیت سنت پیترز بورگ و روبین کازان
نتیجه نهایی
كراسنودار ۲
۰ توسنو
بازی كراسنودار و توسنو
يكشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
یو اف ای ۰
۰ اسپارتاك مسكو
بازی یو اف ای و اسپارتاك مسكو
نتیجه نهایی
دینامو مسکو ۰
۱ اورال
بازی دینامو مسکو و اورال
نتیجه نهایی
روستوف ۰
۱ اف کی اخمت
بازی روستوف و اف کی اخمت
دوشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آرسنال تولا ۱
۰ خبراوسک
بازی آرسنال تولا و خبراوسک
شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۶
۱۶:۳۰
زسکا مسکو  
  خبراوسک
۱۶:۳۰
اورال  
  یو اف ای
۱۹:۰۰
روبین کازان  
  آرسنال تولا
۲۱:۳۰
اف کی اخمت  
  دینامو مسکو
يكشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۶
۱۶:۳۰
آمکار  
  روستوف
۱۹:۰۰
لوكوموتيو مسكو  
  آنژی ماخاچكالا
۲۱:۳۰
توسنو  
  زنیت سنت پیترز بورگ
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر