فهرست

لیگ برتر روسیه

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ لوكوموتيو مسكو ۱۷ ۱۱ ۳ ۳ ۲۶ ۱۳ ۱۳ ۳۶
۲ زنیت سنت پیترز بورگ ۱۷ ۹ ۶ ۲ ۲۸ ۹ ۱۹ ۳۳
۳ زسکا مسکو ۱۷ ۸ ۵ ۴ ۲۱ ۱۴ ۷ ۲۹
۴ اسپارتاك مسكو ۱۷ ۷ ۷ ۳ ۲۹ ۲۲ ۷ ۲۸
۵ كراسنودار ۱۷ ۸ ۳ ۶ ۲۵ ۲۰ ۵ ۲۷
۶ آرسنال تولا ۱۷ ۷ ۳ ۷ ۱۷ ۱۸ ۲۴
۷ یو اف ای ۱۷ ۶ ۶ ۵ ۱۶ ۱۹ ۲۴
۸ اورال ۱۷ ۵ ۹ ۳ ۲۰ ۱۸ ۲ ۲۴
۹ اف کی اخمت ۱۷ ۶ ۴ ۷ ۱۸ ۲۲ ۲۲
۱۰ روبین کازان ۱۷ ۵ ۵ ۷ ۱۷ ۱۴ ۳ ۲۰
۱۱ روستوف ۱۷ ۴ ۷ ۶ ۱۴ ۱۵ ۱۹
۱۲ آمکار ۱۷ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۲ ۱۸
۱۳ توسنو ۱۷ ۴ ۵ ۸ ۱۴ ۲۴ -۱۰ ۱۷
۱۴ دینامو مسکو ۱۷ ۳ ۷ ۷ ۱۴ ۱۸ ۱۶
۱۵ آنژی ماخاچكالا ۱۷ ۴ ۴ ۹ ۱۸ ۳۴ -۱۶ ۱۶
۱۶ خبراوسک ۱۷ ۲ ۶ ۹ ۱۴ ۲۸ -۱۴ ۱۲
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
خبراوسک ۲
۴ زسکا مسکو
بازی خبراوسک و زسکا مسکو
نتیجه نهایی
دینامو مسکو ۱
۱ اف کی اخمت
بازی دینامو مسکو و اف کی اخمت
نتیجه نهایی
كراسنودار ۱
۴ اسپارتاك مسكو
بازی كراسنودار و اسپارتاك مسكو
نتیجه نهایی
آرسنال تولا ۰
۰ روبین کازان
بازی آرسنال تولا و روبین کازان
يكشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
یو اف ای ۲
۰ اورال
بازی یو اف ای و اورال
نتیجه نهایی
آنژی ماخاچكالا ۰
۱ لوكوموتيو مسكو
بازی آنژی ماخاچكالا و لوكوموتيو مسكو
نتیجه نهایی
روستوف ۰
۰ آمکار
بازی روستوف و آمکار
نتیجه نهایی
زنیت سنت پیترز بورگ ۵
۰ توسنو
بازی زنیت سنت پیترز بورگ و توسنو
جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
آمکار  
  دینامو مسکو
شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۶
۱۷:۰۰
توسنو  
  آرسنال تولا
۱۹:۳۰
اف کی اخمت  
  یو اف ای
يكشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۶
۱۲:۰۰
اورال  
  كراسنودار
۱۴:۳۰
روبین کازان  
  زسکا مسکو
۱۷:۰۰
روستوف  
  آنژی ماخاچكالا
دوشنبه، ۶ آذر ۱۳۹۶
۱۲:۳۰
خبراوسک  
  لوكوموتيو مسكو
۲۰:۰۰
اسپارتاك مسكو  
  زنیت سنت پیترز بورگ
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر