فهرست

لیگ برتر روسیه

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اسپارتاك مسكو ۲۵ ۱۸ ۳ ۴ ۳۹ ۲۳ ۱۶ ۵۷
۲ زسکا مسکو ۲۴ ۱۳ ۸ ۳ ۳۱ ۱۳ ۱۸ ۴۷
۳ زنیت سنت پیترز بورگ ۲۴ ۱۳ ۷ ۴ ۴۱ ۱۷ ۲۴ ۴۶
۴ كراسنودار ۲۴ ۱۰ ۱۱ ۳ ۳۲ ۱۸ ۱۴ ۴۱
۵ روستوف ۲۵ ۱۰ ۹ ۶ ۲۹ ۱۲ ۱۷ ۳۹
۶ لوكوموتيو مسكو ۲۴ ۸ ۱۱ ۵ ۳۳ ۱۹ ۱۴ ۳۵
۷ آمکار ۲۴ ۸ ۱۰ ۶ ۲۴ ۲۱ ۳ ۳۴
۸ ترك گروزني ۲۴ ۹ ۶ ۹ ۲۶ ۲۸ ۳۳
۹ یو اف ای ۲۵ ۹ ۶ ۱۰ ۱۶ ۲۱ ۳۳
۱۰ اورال ۲۵ ۸ ۵ ۱۲ ۱۹ ۳۲ -۱۳ ۲۹
۱۱ روبین کازان ۲۴ ۷ ۸ ۹ ۲۳ ۲۵ ۲۹
۱۲ آنژی ماخاچكالا ۲۴ ۷ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۲۷
۱۳ FC Orenburg ۲۴ ۵ ۷ ۱۲ ۲۰ ۲۹ ۲۲
۱۴ كريا سووتوف ۲۴ ۴ ۹ ۱۱ ۲۳ ۲۹ ۲۱
۱۵ آرسنال تولا ۲۴ ۴ ۶ ۱۴ ۱۲ ۳۶ -۲۴ ۱۸
۱۶ تام تومسك ۲۴ ۳ ۴ ۱۷ ۱۲ ۴۹ -۳۷ ۱۳
جمعه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
یو اف ای ۰
۲ زسکا مسکو
بازی یو اف ای و زسکا مسکو
شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
زنیت سنت پیترز بورگ ۲
۰ اورال
بازی زنیت سنت پیترز بورگ و اورال
نتیجه نهایی
روستوف ۳
۰ اسپارتاك مسكو
بازی روستوف و اسپارتاك مسكو
نتیجه نهایی
لوكوموتيو مسكو ۳
۳ آمکار
بازی لوكوموتيو مسكو و آمکار
نتیجه نهایی
ترك گروزني ۰
۱ آنژی ماخاچكالا
بازی ترك گروزني و آنژی ماخاچكالا
يكشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
تام تومسك ۱
۲ FC Orenburg
بازی تام تومسك و FC Orenburg
نتیجه نهایی
كريا سووتوف ۰
۰ روبین کازان
بازی كريا سووتوف و روبین کازان
نتیجه نهایی
كراسنودار ۲
۰ آرسنال تولا
بازی كراسنودار و آرسنال تولا
سه شنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
روستوف ۱
۰ یو اف ای
بازی روستوف و یو اف ای
نتیجه نهایی
اسپارتاك مسكو ۱
۰ اورال
بازی اسپارتاك مسكو و اورال
چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۸:۳۰
FC Orenburg  
  زنیت سنت پیترز بورگ
زنده
آرسنال تولا -
- كريا سووتوف
بازی آرسنال تولا و كريا سووتوف
زنده
زسکا مسکو -
- لوكوموتيو مسكو
بازی زسکا مسکو و لوكوموتيو مسكو
زنده
روبین کازان -
- ترك گروزني
بازی روبین کازان و ترك گروزني
پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۸:۳۰
آمکار  
  كراسنودار
۲۱:۰۰
آنژی ماخاچكالا  
  تام تومسك
شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
لوكوموتيو مسكو  
  روبین کازان
۲۰:۳۰
ترك گروزني  
  اورال
يكشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۶:۰۰
یو اف ای  
  آرسنال تولا
۱۸:۳۰
زسکا مسکو  
  اسپارتاك مسكو
۲۱:۰۰
روستوف  
  آمکار
دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۴:۳۰
تام تومسك  
  زنیت سنت پیترز بورگ
۱۷:۰۰
كريا سووتوف  
  FC Orenburg
۱۹:۳۰
كراسنودار  
  آنژی ماخاچكالا
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر