فهرست

لیگ برتر روسیه

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ لوكوموتيو مسكو ۲۰ ۱۴ ۳ ۳ ۳۲ ۱۵ ۱۷ ۴۵
۲ زنیت سنت پیترز بورگ ۲۰ ۱۰ ۷ ۳ ۳۱ ۱۳ ۱۸ ۳۷
۳ اسپارتاك مسكو ۲۰ ۱۰ ۷ ۳ ۳۶ ۲۳ ۱۳ ۳۷
۴ كراسنودار ۲۰ ۱۱ ۳ ۶ ۳۲ ۲۳ ۹ ۳۶
۵ زسکا مسکو ۲۰ ۱۰ ۵ ۵ ۲۸ ۱۷ ۱۱ ۳۵
۶ یو اف ای ۲۰ ۷ ۶ ۷ ۲۰ ۲۲ ۲۷
۷ اف کی اخمت ۲۰ ۷ ۵ ۸ ۲۲ ۲۶ ۲۶
۸ آرسنال تولا ۲۰ ۷ ۴ ۹ ۲۰ ۲۳ ۲۵
۹ روستوف ۲۰ ۶ ۷ ۷ ۱۷ ۱۷ ۰ ۲۵
۱۰ اورال ۲۰ ۵ ۱۰ ۵ ۲۲ ۲۲ ۰ ۲۵
۱۱ روبین کازان ۲۰ ۶ ۵ ۹ ۲۰ ۱۷ ۳ ۲۳
۱۲ دینامو مسکو ۲۰ ۵ ۷ ۸ ۱۹ ۲۰ ۲۲
۱۳ آمکار ۲۰ ۵ ۶ ۹ ۱۲ ۱۹ ۲۱
۱۴ توسنو ۲۰ ۵ ۵ ۱۰ ۱۸ ۳۵ -۱۷ ۲۰
۱۵ آنژی ماخاچكالا ۲۰ ۵ ۴ ۱۱ ۲۲ ۳۸ -۱۶ ۱۹
۱۶ خبراوسک ۲۰ ۲ ۶ ۱۲ ۱۶ ۳۷ -۲۱ ۱۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر