فهرست

لیگ برتر روسیه

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ زنیت سنت پیترز بورگ ۱۰ ۷ ۳ ۰ ۱۹ ۳ ۱۶ ۲۴
۲ كراسنودار ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۱۷ ۸ ۹ ۲۱
۳ لوكوموتيو مسكو ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۱۴ ۱۰ ۴ ۲۰
۴ زسکا مسکو ۱۰ ۶ ۱ ۳ ۱۴ ۹ ۵ ۱۹
۵ روستوف ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۱۰ ۷ ۳ ۱۶
۶ روبین کازان ۱۰ ۴ ۲ ۴ ۱۵ ۱۰ ۵ ۱۴
۷ اف کی اخمت ۱۰ ۴ ۲ ۴ ۱۳ ۱۵ ۱۴
۸ اسپارتاك مسكو ۱۰ ۳ ۴ ۳ ۱۴ ۱۵ ۱۳
۹ اورال ۱۰ ۲ ۷ ۱ ۱۰ ۹ ۱ ۱۳
۱۰ آرسنال تولا ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۰ ۱۳ ۱۱
۱۱ یو اف ای ۱۰ ۲ ۴ ۴ ۷ ۱۳ ۱۰
۱۲ دینامو مسکو ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۹ ۱۱ ۹
۱۳ توسنو ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۹ ۱۲ ۹
۱۴ آمکار ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۳ ۹ ۸
۱۵ خبراوسک ۱۰ ۱ ۵ ۴ ۶ ۱۰ ۸
۱۶ آنژی ماخاچكالا ۱۰ ۲ ۱ ۷ ۷ ۲۳ -۱۶ ۷
جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آرسنال تولا ۱
۰ دینامو مسکو
بازی آرسنال تولا و دینامو مسکو
شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
زسکا مسکو ۲
۰ روستوف
بازی زسکا مسکو و روستوف
نتیجه نهایی
آنژی ماخاچكالا ۱
۵ كراسنودار
بازی آنژی ماخاچكالا و كراسنودار
يكشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
خبراوسک ۲
۲ اف کی اخمت
بازی خبراوسک و اف کی اخمت
نتیجه نهایی
توسنو ۲
۲ اسپارتاك مسكو
بازی توسنو و اسپارتاك مسكو
نتیجه نهایی
روبین کازان ۰
۱ اورال
بازی روبین کازان و اورال
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
لوكوموتيو مسكو ۰
۱ آمکار
بازی لوكوموتيو مسكو و آمکار
نتیجه نهایی
زنیت سنت پیترز بورگ ۳
۰ یو اف ای
بازی زنیت سنت پیترز بورگ و یو اف ای
شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
۱۸:۰۰
دینامو مسکو  
  زسکا مسکو
۲۰:۳۰
اسپارتاك مسكو  
  آنژی ماخاچكالا
يكشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶
۱۵:۳۰
اورال  
  توسنو
۱۸:۰۰
روستوف  
  لوكوموتيو مسكو
۱۸:۰۰
یو اف ای  
  آرسنال تولا
۲۰:۳۰
كراسنودار  
  زنیت سنت پیترز بورگ
دوشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۶
۱۸:۳۰
آمکار  
  خبراوسک
۲۱:۰۰
اف کی اخمت  
  روبین کازان
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر