فهرست

لیگ برتر روسیه

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ زنیت سنت پیترز بورگ ۴ ۴ ۰ ۰ ۸ ۱ ۷ ۱۲
۲ اسپارتاك مسكو ۴ ۳ ۱ ۰ ۳ ۰ ۳ ۱۰
۳ اورنبورگ ۴ ۳ ۰ ۱ ۷ ۲ ۵ ۹
۳ روستوف ۴ ۳ ۰ ۱ ۶ ۱ ۵ ۹
۵ كراسنودار ۴ ۲ ۰ ۲ ۴ ۴ ۰ ۶
۶ دینامو مسکو ۴ ۱ ۳ ۰ ۵ ۲ ۳ ۶
۷ زسکا مسکو ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۲ ۲ ۵
۸ لوكوموتيو مسكو ۴ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰ ۵
۸ روبین کازان ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۰ ۵
۱۰ آرسنال تولا ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۴
۱۱ یو اف ای ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۴
۱۲ كريا سووتوف ۴ ۱ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴
۱۳ اف کی اخمت ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۴
۱۴ آنژی ماخاچكالا ۴ ۱ ۰ ۳ ۲ ۷ ۳
۱۵ اورال ۴ ۰ ۱ ۳ ۳ ۸ ۱
۱۶ اف‌سی کراسنویارسک ۴ ۰ ۱ ۳ ۱ ۸ ۱
جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
آنژی ماخاچكالا ۱
۳ اورنبورگ
بازی آنژی ماخاچكالا و اورنبورگ
شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
زسکا مسکو ۳
۰ آرسنال تولا
بازی زسکا مسکو و آرسنال تولا
نتیجه نهایی
كراسنودار ۰
۱ اسپارتاك مسكو
بازی كراسنودار و اسپارتاك مسكو
نتیجه نهایی
اف کی اخمت ۱
۱ روبین کازان
بازی اف کی اخمت و روبین کازان
يكشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
كريا سووتوف ۰
۱ لوكوموتيو مسكو
بازی كريا سووتوف و لوكوموتيو مسكو
نتیجه نهایی
زنیت سنت پیترز بورگ ۴
۱ اورال
بازی زنیت سنت پیترز بورگ و اورال
نتیجه نهایی
روستوف ۴
۰ اف‌سی کراسنویارسک
بازی روستوف و اف‌سی کراسنویارسک
دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
دینامو مسکو ۳
۰ یو اف ای
بازی دینامو مسکو و یو اف ای
جمعه، ۲ شهریور ۱۳۹۷
۲۱:۰۰
آرسنال تولا  
  روستوف
شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۷
۱۵:۳۰
اورال  
  اف کی اخمت
۱۸:۰۰
روبین کازان  
  زسکا مسکو
۲۰:۳۰
اسپارتاك مسكو  
  دینامو مسکو
يكشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۷
۱۵:۳۰
اورنبورگ  
  كراسنودار
۱۸:۰۰
یو اف ای  
  زنیت سنت پیترز بورگ
۲۰:۳۰
لوكوموتيو مسكو  
  آنژی ماخاچكالا
دوشنبه، ۵ شهریور ۱۳۹۷
۱۹:۰۰
اف‌سی کراسنویارسک  
  كريا سووتوف
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر