فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۱/۰۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ یوونتوس ۲۹ ۲۴ ۱ ۴ ۵۹ ۱۹ ۴۰ ۷۳
۲ رم ۲۹ ۲۱ ۲ ۶ ۶۴ ۲۶ ۳۸ ۶۵
۳ ناپولی ۲۹ ۱۹ ۶ ۴ ۶۸ ۳۲ ۳۶ ۶۳
۴ لاتزیو ۲۹ ۱۷ ۶ ۶ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۵۷
۵ اینترمیلان ۲۹ ۱۷ ۴ ۸ ۵۵ ۳۱ ۲۴ ۵۵
۶ آتالانتا ۲۹ ۱۷ ۴ ۸ ۴۶ ۳۳ ۱۳ ۵۵
۷ آث میلان ۲۹ ۱۶ ۵ ۸ ۴۲ ۳۲ ۱۰ ۵۳
۸ فیورنتینا ۲۹ ۱۳ ۹ ۷ ۴۶ ۳۷ ۹ ۴۸
۹ سمپدوریا ۲۹ ۱۱ ۸ ۱۰ ۳۵ ۳۴ ۱ ۴۱
۱۰ تورینو ۲۹ ۱۰ ۱۰ ۹ ۵۴ ۴۸ ۶ ۴۰
۱۱ کیه وو ۲۹ ۱۱ ۵ ۱۳ ۳۴ ۴۱ ۳۸
۱۲ اودینزه ۲۹ ۱۰ ۶ ۱۳ ۳۶ ۳۸ ۳۶
۱۳ بولونیا ۲۹ ۹ ۷ ۱۳ ۲۹ ۴۲ -۱۳ ۳۴
۱۴ کالیاری ۲۹ ۹ ۵ ۱۵ ۳۶ ۵۸ -۲۲ ۳۲
۱۵ ساس‏ولو ۲۹ ۹ ۴ ۱۶ ۳۶ ۴۶ -۱۰ ۳۱
۱۶ جنوا ۲۹ ۷ ۸ ۱۴ ۳۰ ۴۳ -۱۳ ۲۹
۱۷ امپولی ۲۹ ۵ ۷ ۱۷ ۱۷ ۴۶ -۲۹ ۲۲
۱۸ پالرمو ۲۹ ۳ ۶ ۲۰ ۲۴ ۶۰ -۳۶ ۱۵
۱۹ کروتونه ۲۹ ۳ ۵ ۲۱ ۲۱ ۴۹ -۲۸ ۱۴
۲۰ پسکارا ۲۹ ۲ ۶ ۲۱ ۲۹ ۶۶ -۳۷ ۱۲
سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۱/۰۹<>
شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
۱۹:۳۰
ساس‏ولو  
  لاتزیو
۲۲:۱۵
رم  
  امپولی
يكشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
۱۴:۰۰
تورینو  
  اودینزه
۱۶:۳۰
کیه وو  
  کروتونه
۱۶:۳۰
فیورنتینا  
  بولونیا
۱۶:۳۰
جنوا  
  آتالانتا
۱۶:۳۰
پالرمو  
  کالیاری
۱۶:۳۰
پسکارا  
  آث میلان
۲۲:۱۵
ناپولی  
  یوونتوس
دوشنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
۲۲:۱۵
اینترمیلان  
  سمپدوریا
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر