فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۴/۰۸<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ یوونتوس ۳۸ ۲۹ ۴ ۵ ۷۷ ۲۷ ۵۰ ۹۱
۲ رم ۳۸ ۲۸ ۳ ۷ ۹۰ ۳۸ ۵۲ ۸۷
۳ ناپولی ۳۸ ۲۶ ۸ ۴ ۹۴ ۳۹ ۵۵ ۸۶
۴ آتالانتا ۳۸ ۲۱ ۹ ۸ ۶۲ ۴۱ ۲۱ ۷۲
۵ لاتزیو ۳۸ ۲۱ ۷ ۱۰ ۷۴ ۵۱ ۲۳ ۷۰
۶ آث میلان ۳۸ ۱۸ ۹ ۱۱ ۵۷ ۴۵ ۱۲ ۶۳
۷ اینترمیلان ۳۸ ۱۹ ۵ ۱۴ ۷۲ ۴۹ ۲۳ ۶۲
۸ فیورنتینا ۳۸ ۱۶ ۱۲ ۱۰ ۶۳ ۵۷ ۶ ۶۰
۹ تورینو ۳۸ ۱۳ ۱۴ ۱۱ ۷۱ ۶۶ ۵ ۵۳
۱۰ سمپدوریا ۳۸ ۱۲ ۱۲ ۱۴ ۴۹ ۵۵ ۴۸
۱۱ کالیاری ۳۸ ۱۴ ۵ ۱۹ ۵۵ ۷۶ -۲۱ ۴۷
۱۲ ساس‏ولو ۳۸ ۱۳ ۷ ۱۸ ۵۸ ۶۳ ۴۶
۱۳ اودینزه ۳۸ ۱۲ ۹ ۱۷ ۴۷ ۵۶ ۴۵
۱۴ کیه وو ۳۸ ۱۲ ۷ ۱۹ ۴۳ ۶۱ -۱۸ ۴۳
۱۵ بولونیا ۳۸ ۱۱ ۸ ۱۹ ۴۰ ۵۸ -۱۸ ۴۱
۱۶ جنوا ۳۸ ۹ ۹ ۲۰ ۳۸ ۶۴ -۲۶ ۳۶
۱۷ کروتونه ۳۸ ۹ ۷ ۲۲ ۳۴ ۵۸ -۲۴ ۳۴
۱۸ امپولی ۳۸ ۸ ۸ ۲۲ ۲۹ ۶۱ -۳۲ ۳۲
۱۹ پالرمو ۳۸ ۶ ۸ ۲۴ ۳۳ ۷۷ -۴۴ ۲۶
۲۰ پسکارا ۳۸ ۳ ۹ ۲۶ ۳۷ ۸۱ -۴۴ ۱۸
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر