فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۷/۰۳/۰۴<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ یوونتوس ۳۸ ۳۰ ۵ ۳ ۸۶ ۲۴ ۶۲ ۹۵
۲ ناپولی ۳۸ ۲۸ ۷ ۳ ۷۷ ۲۹ ۴۸ ۹۱
۳ رم ۳۸ ۲۳ ۸ ۷ ۶۱ ۲۸ ۳۳ ۷۷
۴ اینترمیلان ۳۸ ۲۰ ۱۲ ۶ ۶۶ ۳۰ ۳۶ ۷۲
۵ لاتزیو ۳۸ ۲۱ ۹ ۸ ۸۹ ۴۹ ۴۰ ۷۲
۶ آث میلان ۳۸ ۱۸ ۱۰ ۱۰ ۵۶ ۴۲ ۱۴ ۶۴
۷ آتالانتا ۳۸ ۱۶ ۱۲ ۱۰ ۵۷ ۳۹ ۱۸ ۶۰
۸ فیورنتینا ۳۸ ۱۶ ۹ ۱۳ ۵۴ ۴۶ ۸ ۵۷
۹ تورینو ۳۸ ۱۳ ۱۵ ۱۰ ۵۴ ۴۶ ۸ ۵۴
۱۰ سمپدوریا ۳۸ ۱۶ ۶ ۱۶ ۵۶ ۶۰ ۵۴
۱۱ ساس‏ولو ۳۸ ۱۱ ۱۰ ۱۷ ۲۹ ۵۹ -۳۰ ۴۳
۱۲ جنوا ۳۸ ۱۱ ۸ ۱۹ ۳۳ ۴۳ -۱۰ ۴۱
۱۳ کیه وو ۳۸ ۱۰ ۱۰ ۱۸ ۳۶ ۵۹ -۲۳ ۴۰
۱۴ اودینزه ۳۸ ۱۲ ۴ ۲۲ ۴۸ ۶۳ -۱۵ ۴۰
۱۵ بولونیا ۳۸ ۱۱ ۶ ۲۱ ۴۰ ۵۲ -۱۲ ۳۹
۱۶ کالیاری ۳۸ ۱۱ ۶ ۲۱ ۳۳ ۶۱ -۲۸ ۳۹
۱۷ اسپال ۳۸ ۸ ۱۴ ۱۶ ۳۹ ۵۹ -۲۰ ۳۸
۱۸ کروتونه ۳۸ ۹ ۸ ۲۱ ۴۰ ۶۶ -۲۶ ۳۵
۱۹ هلاس ورونا ۳۸ ۷ ۴ ۲۷ ۳۰ ۷۸ -۴۸ ۲۵
۲۰ بنونتو ۳۸ ۶ ۳ ۲۹ ۳۳ ۸۴ -۵۱ ۲۱
سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۷/۰۳/۰۴<>
شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
یوونتوس ۲
۱ هلاس ورونا
بازی یوونتوس و هلاس ورونا
يكشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
جنوا ۱
۲ تورینو
بازی جنوا و تورینو
نتیجه نهایی
آث میلان ۵
۱ فیورنتینا
بازی آث میلان و فیورنتینا
نتیجه نهایی
کالیاری ۱
۰ آتالانتا
بازی کالیاری و آتالانتا
نتیجه نهایی
کیه وو ۱
۰ بنونتو
بازی کیه وو و بنونتو
نتیجه نهایی
اسپال ۳
۱ سمپدوریا
بازی اسپال و سمپدوریا
نتیجه نهایی
ناپولی ۲
۱ کروتونه
بازی ناپولی و کروتونه
نتیجه نهایی
اودینزه ۱
۰ بولونیا
بازی اودینزه و بولونیا
نتیجه نهایی
لاتزیو ۲
۳ اینترمیلان
بازی لاتزیو و اینترمیلان
نتیجه نهایی
ساس‏ولو ۰
۱ رم
بازی ساس‏ولو و رم
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر