فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۷/۱۰/۲۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ یوونتوس ۱۹ ۱۷ ۲ ۰ ۳۸ ۱۱ ۲۷ ۵۳
۲ ناپولی ۱۹ ۱۴ ۲ ۳ ۳۷ ۱۷ ۲۰ ۴۴
۳ اینترمیلان ۱۹ ۱۲ ۳ ۴ ۳۱ ۱۴ ۱۷ ۳۹
۴ رم ۲۰ ۹ ۶ ۵ ۳۶ ۲۴ ۱۲ ۳۳
۵ لاتزیو ۱۹ ۹ ۵ ۵ ۲۸ ۲۱ ۷ ۳۲
۶ میلان ۱۹ ۸ ۷ ۴ ۲۶ ۲۰ ۶ ۳۱
۷ سمپدوریا ۱۹ ۸ ۵ ۶ ۳۲ ۲۳ ۹ ۲۹
۸ آتالانتا ۱۹ ۸ ۴ ۷ ۳۹ ۲۷ ۱۲ ۲۸
۹ تورینو ۲۰ ۶ ۹ ۵ ۲۴ ۲۱ ۳ ۲۷
۱۰ فیورنتینا ۱۹ ۶ ۸ ۵ ۲۵ ۱۸ ۷ ۲۶
۱۱ پارما ۱۹ ۷ ۴ ۸ ۱۷ ۲۳ ۲۵
۱۲ ساس‏ولو ۱۹ ۶ ۷ ۶ ۳۰ ۳۲ ۲۵
۱۳ کالیاری ۱۹ ۴ ۸ ۷ ۱۷ ۲۵ ۲۰
۱۴ جنوا ۱۹ ۵ ۵ ۹ ۲۵ ۳۵ -۱۰ ۲۰
۱۵ اودینزه ۱۹ ۴ ۶ ۹ ۱۶ ۲۳ ۱۸
۱۶ اسپال ۱۹ ۴ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۷ -۱۲ ۱۷
۱۷ امپولی ۱۹ ۴ ۴ ۱۱ ۲۲ ۳۷ -۱۵ ۱۶
۱۸ بولونیا ۱۹ ۲ ۷ ۱۰ ۱۵ ۲۹ -۱۴ ۱۳
۱۹ فروزینونه ۱۹ ۱ ۷ ۱۱ ۱۲ ۳۷ -۲۵ ۱۰
۲۰ کیه‌وو ۱۹ ۱ ۸ ۱۰ ۱۴ ۳۵ -۲۱ ۸
سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۷/۱۰/۲۹<>
شنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۷
زنده
رم -
- تورینو
بازی رم و تورینو
۲۰:۳۰
اودینزه  
  پارما
۲۳:۰۰
اینترمیلان  
  ساس‏ولو
يكشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۵:۰۰
فروزینونه  
  آتالانتا
۱۷:۳۰
فیورنتینا  
  سمپدوریا
۱۷:۳۰
اسپال  
  بولونیا
۲۰:۳۰
کالیاری  
  امپولی
۲۳:۰۰
ناپولی  
  لاتزیو
دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷
۱۷:۳۰
جنوا  
  میلان
۲۳:۰۰
یوونتوس  
  کیه‌وو
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر