فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۷/۲۶<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ناپولی ۸ ۸ ۰ ۰ ۲۶ ۵ ۲۱ ۲۴
۲ اینترمیلان ۸ ۷ ۱ ۰ ۱۷ ۵ ۱۲ ۲۲
۳ یوونتوس ۸ ۶ ۱ ۱ ۲۱ ۷ ۱۴ ۱۹
۴ لاتزیو ۸ ۶ ۱ ۱ ۲۱ ۱۰ ۱۱ ۱۹
۵ رم ۷ ۵ ۰ ۲ ۱۴ ۵ ۹ ۱۵
۶ سمپدوریا ۷ ۴ ۲ ۱ ۱۱ ۹ ۲ ۱۴
۷ بولونیا ۸ ۴ ۲ ۲ ۸ ۸ ۰ ۱۴
۸ تورینو ۸ ۳ ۴ ۱ ۱۴ ۱۳ ۱ ۱۳
۹ کیه وو ۸ ۳ ۳ ۲ ۹ ۹ ۰ ۱۲
۱۰ آث میلان ۸ ۴ ۰ ۴ ۱۲ ۱۳ ۱۲
۱۱ فیورنتینا ۸ ۳ ۱ ۴ ۱۲ ۱۱ ۱ ۱۰
۱۲ آتالانتا ۸ ۲ ۳ ۳ ۱۳ ۱۳ ۰ ۹
۱۳ اودینزه ۸ ۲ ۰ ۶ ۱۳ ۱۵ ۶
۱۴ کالیاری ۸ ۲ ۰ ۶ ۶ ۱۴ ۶
۱۴ کروتونه ۸ ۱ ۳ ۴ ۶ ۱۴ ۶
۱۶ هلاس ورونا ۸ ۱ ۳ ۴ ۴ ۱۶ -۱۲ ۶
۱۷ جنوا ۸ ۱ ۲ ۵ ۸ ۱۳ ۵
۱۸ اسپال ۸ ۱ ۲ ۵ ۷ ۱۴ ۵
۱۹ ساس‏ولو ۸ ۱ ۲ ۵ ۴ ۱۵ -۱۱ ۵
۲۰ بنونتو ۸ ۰ ۰ ۸ ۲ ۱۹ -۱۷ ۰
سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۷/۲۶<>
شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
یوونتوس ۱
۲ لاتزیو
بازی یوونتوس و لاتزیو
نتیجه نهایی
رم ۰
۱ ناپولی
بازی رم و ناپولی
يكشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
فیورنتینا ۲
۱ اودینزه
بازی فیورنتینا و اودینزه
نتیجه نهایی
بولونیا ۲
۱ اسپال
بازی بولونیا و اسپال
نتیجه نهایی
کالیاری ۲
۳ جنوا
بازی کالیاری و جنوا
نتیجه نهایی
کروتونه ۲
۲ تورینو
بازی کروتونه و تورینو
نتیجه نهایی
سمپدوریا ۳
۱ آتالانتا
بازی سمپدوریا و آتالانتا
نتیجه نهایی
ساس‏ولو ۰
۰ کیه وو
بازی ساس‏ولو و کیه وو
نتیجه نهایی
اینترمیلان ۳
۲ آث میلان
بازی اینترمیلان و آث میلان
دوشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
هلاس ورونا ۱
۰ بنونتو
بازی هلاس ورونا و بنونتو
شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶
۱۹:۳۰
سمپدوریا  
  کروتونه
۲۲:۱۵
ناپولی  
  اینترمیلان
يكشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۶
۱۴:۰۰
کیه وو  
  هلاس ورونا
۱۶:۳۰
آث میلان  
  جنوا
۱۶:۳۰
آتالانتا  
  بولونیا
۱۶:۳۰
بنونتو  
  فیورنتینا
۱۶:۳۰
اسپال  
  ساس‏ولو
۱۶:۳۰
تورینو  
  رم
۱۹:۳۰
اودینزه  
  یوونتوس
۲۲:۱۵
لاتزیو  
  کالیاری
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر