فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۷/۰۸/۲۲<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ یوونتوس ۱۲ ۱۱ ۱ ۰ ۲۶ ۸ ۱۸ ۳۴
۲ ناپولی ۱۲ ۹ ۱ ۲ ۲۶ ۱۳ ۱۳ ۲۸
۳ اینترمیلان ۱۲ ۸ ۱ ۳ ۲۲ ۱۰ ۱۲ ۲۵
۴ لاتزیو ۱۲ ۷ ۱ ۴ ۱۸ ۱۴ ۴ ۲۲
۵ میلان ۱۲ ۶ ۳ ۳ ۲۱ ۱۶ ۵ ۲۱
۶ رم ۱۲ ۵ ۴ ۳ ۲۲ ۱۵ ۷ ۱۹
۷ ساس‏ولو ۱۲ ۵ ۴ ۳ ۲۰ ۱۷ ۳ ۱۹
۸ آتالانتا ۱۲ ۵ ۳ ۴ ۲۳ ۱۴ ۹ ۱۸
۹ ACF Fiorentina ۱۲ ۴ ۵ ۳ ۱۸ ۱۰ ۸ ۱۷
۱۰ تورینو ۱۲ ۴ ۵ ۳ ۱۷ ۱۵ ۲ ۱۷
۱۱ پارما ۱۲ ۵ ۲ ۵ ۱۲ ۱۵ ۱۷
۱۲ سمپدوریا ۱۲ ۴ ۳ ۵ ۱۶ ۱۵ ۱ ۱۵
۱۳ کالیاری ۱۲ ۳ ۵ ۴ ۱۲ ۱۶ ۱۴
۱۴ جنوا ۱۲ ۴ ۲ ۶ ۱۷ ۲۶ ۱۴
۱۵ اسپال ۱۲ ۴ ۱ ۷ ۱۱ ۱۹ ۱۳
۱۶ بولونیا ۱۲ ۲ ۴ ۶ ۱۱ ۱۸ ۱۰
۱۷ امپولی ۱۲ ۲ ۳ ۷ ۱۲ ۲۱ ۹
۱۸ اودینزه ۱۲ ۲ ۳ ۷ ۱۱ ۱۸ ۹
۱۹ فروزینونه ۱۲ ۱ ۴ ۷ ۱۰ ۲۵ -۱۵ ۷
۲۰ کیه‌وو ۱۲ ۰ ۳ ۹ ۱۰ ۳۰ -۲۰ ۰
سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۷/۰۸/۲۲<>
شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
اینترمیلان ۵
۰ جنوا
بازی اینترمیلان و جنوا
نتیجه نهایی
فیورنتینا ۱
۱ رم
بازی فیورنتینا و رم
نتیجه نهایی
ناپولی ۵
۱ امپولی
بازی ناپولی و امپولی
يكشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
لاتزیو ۴
۱ اسپال
بازی لاتزیو و اسپال
نتیجه نهایی
کیه‌وو ۰
۲ ساس‏ولو
بازی کیه‌وو و ساس‏ولو
نتیجه نهایی
پارما ۰
۰ فروزینونه
بازی پارما و فروزینونه
نتیجه نهایی
سمپدوریا ۱
۴ تورینو
بازی سمپدوریا و تورینو
نتیجه نهایی
بولونیا ۱
۲ آتالانتا
بازی بولونیا و آتالانتا
نتیجه نهایی
یوونتوس ۳
۱ کالیاری
بازی یوونتوس و کالیاری
دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
اودینزه ۰
۱ میلان
بازی اودینزه و میلان
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر