فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۵/۲۶<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ آث میلان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ آتالانتا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ بنونتو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ بولونیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ کالیاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ کیه وو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ کروتونه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ فیورنتینا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ جنوا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ هلاس ورونا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اینترمیلان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ یوونتوس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ لاتزیو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ رم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ سمپدوریا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ساس‏ولو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اسپال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ ناپولی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ تورینو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱ اودینزه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۵/۲۶<>
شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
۲۰:۳۰
یوونتوس  
  کالیاری
۲۳:۱۵
هلاس ورونا  
  ناپولی
يكشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
۲۰:۳۰
آتالانتا  
  رم
۲۳:۱۵
بولونیا  
  تورینو
۲۳:۱۵
کروتونه  
  آث میلان
۲۳:۱۵
اینترمیلان  
  فیورنتینا
۲۳:۱۵
لاتزیو  
  اسپال
۲۳:۱۵
سمپدوریا  
  بنونتو
۲۳:۱۵
ساس‏ولو  
  جنوا
۲۳:۱۵
اودینزه  
  کیه وو
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر