فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۲/۰۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ یوونتوس ۳۴ ۲۷ ۳ ۴ ۷۰ ۲۲ ۴۸ ۸۴
۲ رم ۳۳ ۲۴ ۳ ۶ ۷۴ ۲۸ ۴۶ ۷۵
۳ ناپولی ۳۳ ۲۱ ۸ ۴ ۷۷ ۳۵ ۴۲ ۷۱
۴ لاتزیو ۳۳ ۱۹ ۷ ۷ ۶۰ ۳۸ ۲۲ ۶۴
۵ آتالانتا ۳۴ ۱۹ ۷ ۸ ۵۸ ۳۹ ۱۹ ۶۴
۶ آث میلان ۳۳ ۱۷ ۷ ۹ ۵۰ ۳۷ ۱۳ ۵۸
۷ اینترمیلان ۳۳ ۱۷ ۵ ۱۱ ۶۳ ۴۲ ۲۱ ۵۶
۸ فیورنتینا ۳۳ ۱۵ ۱۰ ۸ ۵۵ ۴۵ ۱۰ ۵۵
۹ تورینو ۳۳ ۱۲ ۱۲ ۹ ۶۳ ۵۴ ۹ ۴۸
۱۰ سمپدوریا ۳۳ ۱۲ ۹ ۱۲ ۴۱ ۴۱ ۰ ۴۵
۱۱ اودینزه ۳۳ ۱۲ ۷ ۱۴ ۴۳ ۴۴ ۴۳
۱۲ کالیاری ۳۳ ۱۱ ۵ ۱۷ ۴۶ ۶۴ -۱۸ ۳۸
۱۳ کیه وو ۳۳ ۱۱ ۵ ۱۷ ۳۶ ۵۲ -۱۶ ۳۸
۱۴ ساس‏ولو ۳۳ ۱۰ ۶ ۱۷ ۴۲ ۵۲ -۱۰ ۳۶
۱۵ بولونیا ۳۳ ۹ ۸ ۱۶ ۳۱ ۴۹ -۱۸ ۳۵
۱۶ جنوا ۳۳ ۷ ۹ ۱۷ ۳۲ ۵۷ -۲۵ ۳۰
۱۷ امپولی ۳۳ ۷ ۸ ۱۸ ۲۲ ۵۱ -۲۹ ۲۹
۱۸ کروتونه ۳۳ ۶ ۶ ۲۱ ۲۸ ۵۳ -۲۵ ۲۴
۱۹ پالرمو ۳۳ ۳ ۷ ۲۳ ۲۷ ۷۳ -۴۶ ۱۶
۲۰ پسکارا ۳۳ ۲ ۸ ۲۳ ۳۲ ۷۴ -۴۲ ۱۴
سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۲/۰۹<>
شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آتالانتا ۳
۲ بولونیا
بازی آتالانتا و بولونیا
نتیجه نهایی
فیورنتینا ۵
۴ اینترمیلان
بازی فیورنتینا و اینترمیلان
يكشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
ساس‏ولو ۲
۲ ناپولی
بازی ساس‏ولو و ناپولی
نتیجه نهایی
آث میلان ۱
۲ امپولی
بازی آث میلان و امپولی
نتیجه نهایی
کیه وو ۱
۳ تورینو
بازی کیه وو و تورینو
نتیجه نهایی
لاتزیو ۶
۲ پالرمو
بازی لاتزیو و پالرمو
نتیجه نهایی
سمپدوریا ۱
۲ کروتونه
بازی سمپدوریا و کروتونه
نتیجه نهایی
اودینزه ۲
۱ کالیاری
بازی اودینزه و کالیاری
نتیجه نهایی
یوونتوس ۴
۰ جنوا
بازی یوونتوس و جنوا
دوشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
پسکارا ۱
۴ رم
بازی پسکارا و رم
جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
آتالانتا ۲
۲ یوونتوس
بازی آتالانتا و یوونتوس
شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
۲۳:۱۵
تورینو  
  سمپدوریا
يكشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۵:۰۰
رم  
  لاتزیو
۱۷:۳۰
بولونیا  
  اودینزه
۱۷:۳۰
کالیاری  
  پسکارا
۱۷:۳۰
کروتونه  
  آث میلان
۱۷:۳۰
امپولی  
  ساس‏ولو
۱۷:۳۰
جنوا  
  کیه وو
۱۷:۳۰
پالرمو  
  فیورنتینا
۲۳:۱۵
اینترمیلان  
  ناپولی
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر