فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۹/۲۰<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اینترمیلان ۱۶ ۱۲ ۴ ۰ ۳۳ ۱۰ ۲۳ ۴۰
۲ ناپولی ۱۶ ۱۲ ۳ ۱ ۳۵ ۱۰ ۲۵ ۳۹
۳ یوونتوس ۱۶ ۱۲ ۲ ۲ ۴۱ ۱۴ ۲۷ ۳۸
۴ رم ۱۵ ۱۱ ۲ ۲ ۲۷ ۱۰ ۱۷ ۳۵
۵ لاتزیو ۱۴ ۱۰ ۲ ۲ ۳۵ ۱۶ ۱۹ ۳۲
۶ سمپدوریا ۱۵ ۸ ۳ ۴ ۳۰ ۲۲ ۸ ۲۷
۷ فیورنتینا ۱۶ ۶ ۴ ۶ ۲۶ ۱۹ ۷ ۲۲
۸ آث میلان ۱۶ ۶ ۴ ۶ ۲۲ ۲۱ ۱ ۲۲
۹ بولونیا ۱۶ ۶ ۴ ۶ ۱۹ ۱۹ ۰ ۲۲
۱۰ کیه وو ۱۶ ۵ ۶ ۵ ۱۷ ۲۶ ۲۱
۱۱ آتالانتا ۱۵ ۵ ۵ ۵ ۲۱ ۱۹ ۲ ۲۰
۱۲ تورینو ۱۵ ۴ ۸ ۳ ۱۹ ۲۱ ۲۰
۱۳ اودینزه ۱۵ ۶ ۰ ۹ ۲۳ ۲۴ ۱۸
۱۴ کالیاری ۱۶ ۵ ۲ ۹ ۱۶ ۲۷ -۱۱ ۱۷
۱۵ ساس‏ولو ۱۶ ۴ ۲ ۱۰ ۱۰ ۲۸ -۱۸ ۱۴
۱۶ جنوا ۱۵ ۳ ۴ ۸ ۱۳ ۲۰ ۱۳
۱۷ کروتونه ۱۶ ۳ ۳ ۱۰ ۱۲ ۳۲ -۲۰ ۱۲
۱۸ اسپال ۱۶ ۲ ۵ ۹ ۱۵ ۲۸ -۱۳ ۱۱
۱۹ هلاس ورونا ۱۶ ۲ ۴ ۱۰ ۱۴ ۳۲ -۱۸ ۱۰
۲۰ بنونتو ۱۶ ۰ ۱ ۱۵ ۸ ۳۸ -۳۰ ۱
سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۰۹/۲۰<>
يكشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
بنونتو ۲
۲ آث میلان
بازی بنونتو و آث میلان
نتیجه نهایی
بولونیا ۱
۱ کالیاری
بازی بولونیا و کالیاری
نتیجه نهایی
فیورنتینا ۳
۰ ساس‏ولو
بازی فیورنتینا و ساس‏ولو
نتیجه نهایی
اینترمیلان ۵
۰ کیه وو
بازی اینترمیلان و کیه وو
نتیجه نهایی
سمپدوریا ۱
۲ لاتزیو
بازی سمپدوریا و لاتزیو
دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
کروتونه ۰
۳ اودینزه
بازی کروتونه و اودینزه
نتیجه نهایی
هلاس ورونا ۰
۱ جنوا
بازی هلاس ورونا و جنوا
شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
کالیاری ۲
۲ سمپدوریا
بازی کالیاری و سمپدوریا
نتیجه نهایی
یوونتوس ۰
۰ اینترمیلان
بازی یوونتوس و اینترمیلان
يكشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۶
۲۳:۱۵
آث میلان  
  بولونیا
نتیجه نهایی
کیه وو ۰
۰ رم
بازی کیه وو و رم
نتیجه نهایی
اسپال ۲
۲ هلاس ورونا
بازی اسپال و هلاس ورونا
نتیجه نهایی
ناپولی ۰
۰ فیورنتینا
بازی ناپولی و فیورنتینا
نتیجه نهایی
اودینزه ۲
۰ بنونتو
بازی اودینزه و بنونتو
نتیجه نهایی
ساس‏ولو ۲
۱ کروتونه
بازی ساس‏ولو و کروتونه
دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰
لاتزیو  
  تورینو
سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰
جنوا  
  آتالانتا
شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶
۱۷:۳۰
اینترمیلان  
  اودینزه
۲۰:۳۰
تورینو  
  ناپولی
۲۳:۱۵
رم  
  کالیاری
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر