فهرست

سری‏‎آ

سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۱۱/۲۹<>
رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ناپولی ۲۴ ۲۰ ۳ ۱ ۵۴ ۱۵ ۳۹ ۶۳
۲ یوونتوس ۲۴ ۲۰ ۲ ۲ ۶۱ ۱۵ ۴۶ ۶۲
۳ رم ۲۵ ۱۵ ۵ ۵ ۴۰ ۱۹ ۲۱ ۵۰
۴ اینترمیلان ۲۵ ۱۳ ۱۰ ۲ ۴۰ ۱۹ ۲۱ ۴۹
۵ لاتزیو ۲۴ ۱۴ ۴ ۶ ۵۹ ۳۳ ۲۶ ۴۶
۶ سمپدوریا ۲۴ ۱۲ ۵ ۷ ۴۴ ۳۲ ۱۲ ۴۱
۷ آث میلان ۲۴ ۱۱ ۵ ۸ ۳۴ ۳۰ ۴ ۳۸
۸ آتالانتا ۲۴ ۱۰ ۷ ۷ ۳۶ ۲۸ ۸ ۳۷
۹ تورینو ۲۴ ۸ ۱۲ ۴ ۳۵ ۲۹ ۶ ۳۶
۱۰ اودینزه ۲۵ ۱۰ ۳ ۱۲ ۳۶ ۳۶ ۰ ۳۳
۱۱ فیورنتینا ۲۴ ۸ ۷ ۹ ۳۳ ۳۱ ۲ ۳۱
۱۲ جنوا ۲۵ ۷ ۷ ۱۱ ۱۹ ۲۵ ۲۸
۱۳ بولونیا ۲۴ ۸ ۳ ۱۳ ۲۹ ۳۷ ۲۷
۱۴ کیه وو ۲۵ ۶ ۷ ۱۲ ۲۳ ۴۲ -۱۹ ۲۵
۱۵ کالیاری ۲۵ ۷ ۴ ۱۴ ۲۳ ۳۶ -۱۳ ۲۵
۱۶ ساس‏ولو ۲۴ ۶ ۵ ۱۳ ۱۴ ۴۱ -۲۷ ۲۳
۱۷ کروتونه ۲۴ ۵ ۶ ۱۳ ۱۹ ۴۱ -۲۲ ۲۱
۱۸ اسپال ۲۴ ۳ ۸ ۱۳ ۲۳ ۴۶ -۲۳ ۱۷
۱۹ هلاس ورونا ۲۴ ۴ ۴ ۱۶ ۲۲ ۴۸ -۲۶ ۱۶
۲۰ بنونتو ۲۴ ۲ ۱ ۲۱ ۱۵ ۵۶ -۴۱ ۷
سری‏‎آ

سری‏‎آ

۱۳۹۶/۱۱/۲۹<>
شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
اسپال ۰
۴ آث میلان
بازی اسپال و آث میلان
نتیجه نهایی
کروتونه ۱
۱ آتالانتا
بازی کروتونه و آتالانتا
نتیجه نهایی
ناپولی ۴
۱ لاتزیو
بازی ناپولی و لاتزیو
يكشنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
نتیجه نهایی
ساس‏ولو ۰
۰ کالیاری
بازی ساس‏ولو و کالیاری
نتیجه نهایی
کیه وو ۰
۱ جنوا
بازی کیه وو و جنوا
نتیجه نهایی
اینترمیلان ۲
۱ بولونیا
بازی اینترمیلان و بولونیا
نتیجه نهایی
سمپدوریا ۲
۰ هلاس ورونا
بازی سمپدوریا و هلاس ورونا
نتیجه نهایی
تورینو ۲
۰ اودینزه
بازی تورینو و اودینزه
نتیجه نهایی
رم ۵
۲ بنونتو
بازی رم و بنونتو
شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۳:۱۵
جنوا  
  اینترمیلان
نتیجه نهایی
اودینزه ۰
۲ رم
بازی اودینزه و رم
نتیجه نهایی
کیه وو ۲
۱ کالیاری
بازی کیه وو و کالیاری
يكشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
۱۵:۰۰
تورینو  
  یوونتوس
۱۷:۳۰
بنونتو  
  کروتونه
۱۷:۳۰
بولونیا  
  ساس‏ولو
۱۷:۳۰
ناپولی  
  اسپال
۲۰:۳۰
آتالانتا  
  فیورنتینا
۲۳:۱۵
آث میلان  
  سمپدوریا
دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۲۳:۱۵
لاتزیو  
  هلاس ورونا
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر