فهرست
تبریک به همه ایران.
تبریک ویژه به کسایی که تو سخت ترین شرایط، تو تلخ ترین روزها و با انگ های مختلف پشتیبان کی روش و تیم بی نظیرش بودن. شادی تا ته دنیا نصیبتون.
تا باد چنین بادا
۶۷ ۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر