فهرست
پاریسی ها دیشب ژرمن نبودن که، جرمن بودن، بارسا هم که به عنوان یک بارسایی میگم با باخت دیشب چیزی از ارزش های...نه آقا، دروغ چرا؟ دیشب ... بعله!
۶۳ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر