فهرست
آماری از عملکرد #اینتر
نباختن در ۱۷بازی گذشته سری‌آ
ثبت حداقل ۲گل در ۵بازی از ۶دیدار گذشته در سری‌آ
۲۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر