فهرست
چی داریم واسه باختن؟ هیچی به جز یه مشت امید و آرزوی سوخته، هیچی به جز یه تاریخ شکست و بدبیاری.
۳۰۶۵ ۶
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر