فهرست
الیت سنتر که امروز افتتاح شد، از آن چیزهایی‌ست که تا سال‌ها ماندگار و باعث خیر و برکت خواهد بود. روزی تب و تاب‌ها فرو می‌نشیند و بد و بی‌راه‌ها خواهد رفت؛ روزی کیروش از ایران خواهد رفت امّا، آن زمان در آرامش به نیکی از او و تفکّری که به ایران وارد کرد یاد خواهیم آورد.
۵۶
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر