فهرست
مثل همیشه. یه کودک قربانی میشه. به خاطر رفتار و کردار مزخرف آدم هایی که مزخرف بودن رو زندگی میکنن.
هانی قربانی مزخرف بودن بزرگتر هاست. همه بزرگترهای دور و برش، و دور و بر پرسپولیس و دور و بر سکوهای آزادی. ما هم که عین همیشه. بگردیم پیدا کنیم پرتقال فروش را!
۵۰ ۴
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر