فهرست
ترینر Trainer به معنی مربی است و ترینی Trainee کار آموز و تمرینی. تستر هم که توی متن خبر منتشر شده از خود باشگاه اوستنده بود همون بازیکن تستی تعبیر می شد. حالا چرا با این اوصاف آقای مدیر برنامه از این لفظ ترینر برای بازیکنش استفاده می کنه نمی دانیم.
۲۱ ۴
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر