فهرست
آقای رحمتی! جناب کاپیتان؛ قراراست با این فرافکنی ها و دمیدن به این جو مسموم چند نفر دیگر را تهییج کنی و به جان هم بیندازی؛ قرار است چند خانواده دیگر داغدیده بشوند.
پریدن امتیازهای شما نه به خاطر سوت های اشتباه که به خاطر قراردادهای شبانه و ترکمنچای هست که مسولان وقتتان بستند. همان شب هایی که بابت بستن قراردادها در پوستتان نمی گنجیدید و سرمت فریاد می زدید آرام قرارداد ببندید شاید در این حوالی پنجره ای بسته باشد.
وقتی هم خریدهایتان خوب از کار درنیامدند و مفاد قرارداد ترکمانچای تیام خفتتان را چسبید با رمز تیم حکومتی وارد کارزار شدید.
تیم شما با دستور مستقیم وزیر توانست رضایتنامه دومین گلزن برتر لیگ را بگیرد؛ سرخ ها شدند تیم حکومتی؛ در اوضاع نابه سامان دلار با ارز دولتی بازیکن برای شما خریداری شد و کادر فنی تان دستمزد گرفتند ؛ اما پرسپولیسی که کادر فنی و خارجی هایش شش ماه حقوق نگرفته بودند شدند تیم حکومتی. به دستور مستقیم وزارت ورزش بازی شما با پدیده لغو شد آنوقت انگ تیم حکومتی بر پیشانی تیمی چسبید که در فیفا دی به مصاف رقیبش رفت.
آقای کاپیتان این فرافکنی ها را تمام کنید
آی اسپورت - #19416076
۹۱۵ ۴۴
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر