فهرست
چه منطقی پشت نیمکت‌نشین کردن دروازه‌بانی آماده و روی فرم بود، درست بعد از رکورد کلین‌شیت؟ انگار که بچّه‌ای کارنامهٔ با نمرهٔ خوب بگیرد و با شوق به خانه بیاید و به جای تشویق، از در تو نیامده توی گوشش بزنند. چیزی از این جوان باقی می‌ماند؟ بگذریم از شلوغ‌کاری غیرحرفه‌ای برادر #حسینی ولی به خودی خود این حرکت قتل یک ستاره بود.
۷۴ ۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر