فهرست
بعد از لوئیس فن خال در سال ۲۰۰۳، والورده نخستین مربی بارسلونا است که از سمت خود اخراج شده.
آی اسپورت - #22d27a2c
۵