فهرست
اینکه تراکتور رو دادند به سپاه دلیل دیگه ای غیر از این داشت که نگذارن #تراکتور بشه نماد جدایی طلبی و تند شدن فضای پان ترکیست؟ خب الان که دارن بدتر می کنن.
۱- بازیکن #ارمنی رو رد می کنن صرفا به خاطر ارمنی بودن
۲- این چند روز هم هدف فقط شده آوردن مربی #ترک. دنیزلی یا ساعلام مهم نیست. فقط باید ترک باشه.
۳- یک قدم هم برای بهتر شدن شعارهای ورزشگاه برنداشتن و با خریدن ناز تماشاچیا، اونا رو مصمم تر کردن تو شعارهای تند.
۲۳۸ ۳۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر