فهرست
در فاصله چند ساعت؛ دست اصغرمون از گلدن گلوب کوتاه ماند و دست اکبرمون از دنیا. روز، روز شخصیت های محبوب نبود.
۹۶ ۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر