فهرست
بلیت‌های یک بازی ملی برای اولین بار به صورت «کامل» اینترنتی فروخته می شود؛ تصمیمی امنیتی که به خاطر حادثه‌های تروریستی تهران گرفته شده.به همین سادگی 33هزارتا از بلیت‌های بازی ایران-ازبک در فاصله چهارساعت مانده به بازی، فروخته نشده. دایی جان ناپلئون نباشیم و اگر نگرانیم که سکوهای مسابقه خالی مانده، بلیت بخریم و شریک جشن صعود باشیم.
۴۳ ۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر