فهرست
نکونام در پایان گفت که شعار من در صورت انتصاب در تراکتور این خواهد بود: «امروز و فردای تراکتور را با هم می‌سازیم.» این که نکونام از پیشنهاد تراکتورسازی ذوق کرده و خوشحاله قابل درکه. ولی آخه شعار؟ قشنگ تو فضای انتخاباته ها!
۵۸
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر