فهرست
توییت دمبله که از صبح تعبیرهای زیادی از آن شده. برای آنهایی که نمی دانند اين توييت عثمان دمبله چه معنی دارد:

Luis + Ousmane + lionel = Lol
۱۶
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر