فهرست
قرار ملاقات عاشقانه ای در کار نیست. پس چه چیزی رونالدو را برای بار دوم به اولدترافورد کشانده؟ همان قصه دوراهی عشق و قانون.این بار خبری از رئیس نیست اما یادگارش برای دومین بار برگشته تا بازهم بین دوراهی عشق و قانون، دومی را انتخاب کند
آی اسپورت - #2efaf44a
۴۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر