فهرست

ما مردمان خاور میانه ایم...
بعضی هایمان در جنگ كشته می شویم،
بعضی در زندان...
بعضی هایمان در جاده می میریم،
بعضی در دریا،
حتی بلندترین كوه ها هم...
انتقام تنهایی شان را از ما می گیرند،
چرا كه ما شغل مان "مُردن" است.
آی اسپورت - #31e895e4
۷۵ ۱۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر