فهرست
مستوره نصیری روزنامه‌نگار اجتماعی اینطور از تجربه حضورش در ورزشگاه نوشت:‌«امروز چطور بود؟صادقانه بگویم؟
عالی، خیلی عالی، به قول الهه مثل مهمانی بود، از بس که آشنا دیدیم، چنان خوب بود که هر کسی از دوستان را که دیدم، حتما همدیگر را بغل کردیم، یک غم مشترک، یک شادی مشترک، یک چیز دردناک اما شادی بین‌مان رد و بدل می‌شد.چقدر همه چیز دوست‌داشتنی بود امروز.»
آی اسپورت - #31f3d11c
۲۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر