فهرست
علی کریمی هم درباره اهمیت ورود زنان به ورزشگاه گفت.قبح این مساله داره شکسته میشه و خیلی خوب میشه که پیشکسوتها و بازیکنان جوان بیشتری که موافق این مساله هستند درباره آن صحبت کنند.
۷۴ ۳۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر